Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

SDH MALÉ PŘÍLEPY
Sbor dobrovolných hasičů Malé Přílepy byl založen ustavující valnou hromadou 22.
června 1902. Sbor byl zařazen do „Podkožovské župy-Ždár“ se sídlem v Unhošti u Kladna.
V letech 1999 a 2000 došlo k výraznému omlazení členské základny. V roce 2006
byla obnovena činnost s dětmi založením kolektivu mladých hasičů a od roku 2007 sbor
pořádá pravidelně soutěž „O putovní pohár SDH Malé Přílepy“.
Členská základna k 31. 12. 2010 byla: 119 členů, z toho 35 žen, 61 mužů, 23 mladých
hasičů. V rámci sdružení působí dvě družstva mladých hasičů, dvě družstva žen a dvě
družstva mužů.
Devět členů je zařazeno v jednotce kategorie JPO 5.

Internetové stránky sboru SDH Malé Přílepy