Chyňava - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Změna č.1 územního plánu

Funkční využití

Chyňava Z1

Komplexní řešení území

Koordinační

Srovnávací text

Textová část

Veřejně prosp.stavby

Zábory

Vyjádření zpracovatele ÚP Chyňava ing. arch. Ivana Vavříka:

Původní územní plán byl zpracován tak, že ho nelze v současné době zdigitalizovat.  Je to dané technologiemi, které byly dostupné v době zpracování a v současné době. Při zpracování změny č. 1 ÚP Chyňava však byl převeden do digitální podoby původní koordinační výkres platného Územního plánu, který obsahuje i funkční využití ploch.  Tento výkres je zpracován na aktualizované digitální mapě.

 

 

Datum sejmutí: 26. 5. 2020 Zodpovídá: Jitka Jupová Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů