rozšířené vyhledávání
Obec Chyňava
Obec Chyňava

Platby místních poplatků

Místní poplatky za odpady a psy jsou splatné 31.5.2021.
Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v obci Chyňava nebo majitel nemovitosti , kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Výše poplatků je stejná jako v předchozích letech.
Psi:
1.pes - 100,- každý další pes 150,-
Odpady:
občané 16 - 65 let 500,- , ostatní 250,-
objekt bez trvale žijících obyvatel 800,-

Poplatek se platí na učet obce číslo 2823131/0100. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Způsob úhrady místního poplatku

- převodním příkazem, variabilní symbol je Vaše číslo popisné nebo evidenční , specifický symbol u chat 10001
- platba v hotovosti od 8.2.2021 jen v nutných případech

V letošním roce bude vybírán i poplatek za hrobová místa - podrobnosti v samostatném příspěvku .

Poplatníci, kteří uhradí poplatek za odpady převodním příkazem, obdrží nálepku /na vyžádání do poštovní schránky/ do konce května.

Do konce splatnosti poplatku t.j. do 31.5.2021
jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku.

Od 1.června 2021 je nutné označit popelnici novou nálepkou pro aktuální rok.

Datum vložení: 19. 1. 2021 10:02
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2021 7:43
Autor: Jitka Jupová

kamery

Obec Chyňava je monitorována kamerovým systémem se záznamem

Záchranný kruh

 

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie