Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2005

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2004 o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Chyňava

 

Zastupitelstvo obce Chyňava vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

 

1) Vyhláškou se upravuje znění přílohy č.1, kapitola 2. Zásady utváření území, podkapitola Zásady utváření území z hlediska míry změn, část Rozvojová území.

 

 

Článek 2

 

1) Nový text podkapitoly Zásady utváření území z hlediska míry změn, část Rozvojová území, zní:

 

2. ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

 

ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA MÍRY ZMĚN

 

Rozvojová území

 

Území, která jsou dosud nezastavěná, avšak jsou k zastavění určena a jsou navržena pro rozvojové činnosti sledující zásadní rozvoj dosavadního utváření území, popřípadě založení nové územní struktury.

 

 

Článek 3

 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16. června 2005

 

 

 

 

Ing. Petr Prošek Emil Beer

starosta místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno: Sejmuto: