Chyňava - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

OZV 1/2015

Tisková oprava 

nedopatřením byla zveřejněna pracovní verze OZV 1/2015 připravená k projednání (viz odkaz níže)

schválené znění OZV 1/2015 ke stažení - OZV 1/2015 po tiskové opravě

příloha č. 1 k OZV 1/2015 ke stažení Příloha č.1 k OZV 1/2015

pro úplnost uvádíme následující:

- datum sejmutí z úřední desky se prodlužuje do 10.7.2015

 

textové odlišnosti:

- doplněna příloha č.1

- v Čl. 4 bod 1) - doplněno slovo "v Chyňavě"

- v Čl. 8 bod 1) pís. a) - vypuštěno "o objemu 110 L"

v Čl. 8 bod 3)  - správná formulace zní "Sběr a svoz komunálních odpadů se provádí podle harmonogramu mezi obcí a svozovou firmou"

 

 

níže je uvedeno zveřejněné znění před tiskovou opravou

OZV 1/2015 (pdf 42kB)

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chyňava

Datum sejmutí: 10. 7. 2015 Zodpovídá: