rozšířené vyhledávání
Obec Chyňava
Obec Chyňava

ZÁPISY - společné schůze spolků - přečti si...

Schůze spolků 6. 2. 2024

 

První letošní schůzky spolků se zúčastnilo jen velmi málo zástupců spolků. Je to škoda, některé termíny jsou proto již dané a nelze je měnit.

Starosta všechny srdečně pozval na Obecní ples v sobotu 17. 2. 2024. Lístky se prodávají přímo na Obecním úřadě. Novinkou bude fotokoutek, kde budou mít spoustu rekvizit a zdarma vám udělají vaši fotku společnou či samostatnou. Fotku vytisknou přímo na místě nebo ji pošlou na email. První cena v tombole je zájezd ve výši 20. 000,- a na obci už se hromadí další zajímavé ceny. V příštím roce touto dobou by starosta rád uspořádal masopust. Průvod maškar po obci s hudbou, občerstvení u DD, zastavení v některých domech. Zatím je to nápad, který se dál bude rozvíjet. Ale už máme do průvodu  koně 😊

Dále nabízí obec zdarma přednášky o finanční gramotnosti pro občany starší 65 let. Ovládání mobilu, notebooku, internetového bankovnictví, přihlášení do datové schránky nebo třeba jako se vyvarovat přihlášení na nesprávnou stránku svojí banky.

Sportovci mají nyní individuální přípravu, která vyvrcholí společným soustředěním. První zápas odehrají v sobotu 23. 3. na domácím hřišti, na velikonoční neděli pojednou do Berouna na zápas s Cembritem. Sběr železného odpadu je určitě v plánu, termín dají všem vědět.

Kulturní komise zve všechny na charitativní koncert v kapli Církve československé husitské v Lipkách, kde ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 18 hodin zahraje a zazpívá příbramská skupina Bylo nás 6. Jejich repertoár jsou irské a skotské písně a balady. Další velkou akcí je Jarní výstava, která bude z důvodu jarních prázdnin okresu Beroun až v sobotu 23. 3. V Dělnickém domě bude od 13 hodin tradiční rukodělný jarmark, dílničky pro děti, občerstvení z domácích zákusků. Na galerii bude k vidění výstava italského amatérského fotografa Renza Mazzoly, držitele řady domácích i zahraničních ocenění. V průběhu odpoledne vystoupí folklorní soubor Lučinka a chyňavské děti z BDS street dance akademy.

Základní škola pořádá pro předškolní děti dvě návštěvy školy, jednu ve čtvrtek 15. 2. od 16,30 hod pro rodiče i děti a druhou ve čtvrtek 7. 3. od 16,30 hod jen pro děti bez rodičů. Ve čtvrtek 21. 3. bude ve škole den otevřených dveří, zastavte se podívat. V úterý 26. 3. plánují před školou velikonoční jarmark s výrobky od školních i školkových dětí. Zápis do 1.ročníku ZŠ bude v termínu 11. 4. a 12. 4., podmínky přijetí dítěte najdete na webových stránkách školy. Den otevřených dveří ve školce je v plánu ve čtvrtek 23. 4.

Divadelníci opět nacvičují úspěšnou komedii Hvězdné manýry, kterou sehrají v sobotu 27. 4. a potom další sobotu 4. 5. 2024. Dětský den letos připadá na sobotu 1. 6. a tak určitě bude Pohádkový les.

Výroční členská schůze klubu seniorů bude v pátek 23. 2., po skončení zahraje Petr Jungmann.    

Baráčníci plánují výroční sedění, ale termín ještě není přesně určen. Určitě ale uspořádají společný zájezd se seniory, zváni jsou všichni zájemci. Cílem bude buď návštěva Moravského Krumlova se slovanskou epopejí nebo město Třeboň. Na podzim ještě plánují zájezd do Polska.

Zahrádkáři začnou stříhat stromy vysazené v nových alejích okolo obecních cest v okolí Chyňavy, ve škole a na Zahradě za střediskem. Je jich hodně, některá z těchto akcí bude i jako ukázková pro ostatní zájemce. V březnu proběhne přednáška. Přednášející bude někdo z místních zahrádkářů, prošli různými školeními a rádi se podělí o svoje znalosti. Určitě mají v plánu i zájezdy, jejich cíl a termíny dají včas vědět prostřednictvím webu obce a rozhlasu.

Myslivci mají výroční schůzi v pátek 15. 3., po jejích skončení zahraje Petr Jungmann. Letos chtějí obložit chatu na Kamenné a pak naplánovat podzimní akci pro děti. Určitě se zapojí do akce Ukliďme Česko, jejich pravidelný rajon je třeba cesta na Kamennou. Zatím se nepovedlo sehnat nikoho jako vedoucího kroužku mladých myslivců, se školou by se ale rádi domluvili na spolupráci a předali by materiály třeba do družiny. Mají teď několik nových mladých zájemců o myslivost, kteří pomáhají s provozem bažantnice, jsou to právě bývalí členové mysliveckého kroužku.

Kroužek regionální historie pořádá ve čtvrtek 14. 3. od 18 hodin besedu se znalcem našeho okolí, panem Jiřím Vélem. Žije ve Svárově a jeho koníčkem jsou přírodní vědy a zkameněliny. Okolí Chyňavy zná velice dobře a dokáže zde najít křemenné rudy a další zajímavé horniny. Také je to vášnivý houbař, najde houby i tam kde ostatní tvrdí, že vůbec nejsou. A právě i u nás. Přednáška na toto téma bude na podzim. Kroužek by rád uspořádal zájezd na zámek Zbiroh. Je to nedaleko a vedle je velké hasičské muzeum. Na obci je velké množství materiálů, které členové kroužku sesbírali a bylo by škoda je jen nechat v šanonech. Proto je v plánu den otevřených dveří archivu. Termín bude v průběhu dubna, zájemcům se v zasedací místnosti obecního úřadu zapůjčí k prohlédnutí to, co by je zajímalo.

SDH Chyňava pořádají v sobotu 9. 3. Maškarní hasičský ples, hlasováním všech členů bylo rozhodnuto,  že bude v Dělnickém domě.    

Spolek Chyňava Dětem chystá pro děti Maškarní ples v sobotu 24. 2. od 15 hodin v Dělnickém domě. Akce Ukliďme Česko je v plánu v sobotu 6. 4., snad nebude zase sněžit. Je potřeba se domluvit na úklidu okolí Chyňavy, střed obce je v pořádku.

SDH Malé Přílepy pořádají v sobotu 24.2. Hasičský bál v hostinci U Vořechů. Hned v neděli se na děti těší klaun Pohodička, od 14 hodin zahájí Dětský maškarní karneval. V květnu pořádají Přivítání vodníka Pepíka na jezeře Slámka.

Další schůzka spolků byla domluvena na úterý 9. dubna v 17 hodin. Týden předem vám ještě schůzka bude připomenuta

Schůzka spolků 14.11.2023

Poslední letošní schůzku spolků zahájil pan starosta informací, že výstava připravená ke Dni válečných veteránů je k vidění na Obecním úřadě v prostorách bývalé pošty v otevíracích hodinách vinotéky až do 10.12. Pokud by byl zájem tak jako má škola, je možné domluvit komentář k výstavě od J. Nejedlého. Pan starosta se pokusí letos navštívit co nejvíce vánočních akcí. Pokud bude někdo chtít cokoliv vyhlásit v rozhlase, pošlete text co nejdříve, ideálně hned v pondělí před akcí. Nově bude instalován svítící vánoční stromek u čekárny u Jonášů.

Spolek Chyňava dětem bude na Dušičkovém pečení vyrábět ozdoby na vánoční stromek, který nám za těch pár let dost vyrostl. Rozsvěcet strom se bude v sobotu 2.12.2023 v 17 hodin v Lipkách. Na místě bude občerstvení a koledy. Dětský maškarní ples bude v Chyňavě v sobotu 24.2.2024.

SDH Malé Přílepy Modré pořádaly Hallowenský průvod s velkým úspěchem, přišlo přes 70 dětí a spousta dospělých. V sobotu 2.12. od 14 hodin budou s dětmi vyrábět vánoční ozdoby, v 17 hodin s nimi ozdobí vánoční strom a společně ho rozsvítí.

Spolek Spolu pro Libečov má změnu, rozsvícení vánočního stromu přesunuli na neděli 3.12. v 17 hodin u kapličky. Bude svářo a občerstvení. Další vánoční setkání u kapličky bude v neděli 24.12. ve 14 hodin.

Divadelníci nebudou letos hrát vánoční pohádku, ale připraví pro děti Čertovské rejdění na sobotu 9.12. mezi 15 – 17,30 hod. Děti čeká disco a soutěžní zábavné úkoly. Také Vánoční betlém bude letos trochu jinak. Průvod začne v Lipkách v 16 hodin a projde po celé Chyňavě, na šesti různých zastávkách zastaví a zazpívá koledy a bude rozdávat betlémské světlo. Orientační časy zastávek jsou zveřejněny ve zpravodaji, budou na výlepových plochách v obci nebo na webu a FB a celý průvod zakončí svou cestu v 19 hodin opět v Lipkách. Reprízu úspěšné divadelní komedie Hvězdné manýry by rádi sehráli začátkem března, přesný termín bude včas oznámen.

Kulturní komise pořádá v sobotu 25.11. tradiční Dušičkové pečení. Celé odpoledne bude probíhat soutěž o nejlepší buchtu, letos na téma Koláče a koláčky. Těšit se zase můžete na rukodělný jarmark, dílničky pro děti, občerstvení a možná přijde i kouzelník. Ve spolupráci se školou budeme opět pořádat akci Ježíškova vnoučátka, kdy podarujeme babičky a dědečky z Domova pro seniory v Unhošti krabičkou cukroví. Na Dušičkovém pečení budeme předávat základní suroviny pro zájemce, kteří budou ochotni cukroví upéct. Kdo nemůže péct cukroví, může seniorům podarovat třeba kosmetické kapesníky, vlhčené kapesníky, krémy na ruce nebo šampon.

Myslivci se zpozdili s opravou chaty, nová střecha je už ale hotová a k tom spoustu drobných oprav a nedodělků. Plánovaná akce pro veřejnost se odkládá na příští rok. Termíny konání honů jsou vždy včas zveřejnovány na veřejných plochách v obci, na webu obce i na FB. Poslední hon proběhne 16.12., hned večer bude pak Hubertská zábava. Termín je takto uspíšen kvůli problémům s uchováním zvěřiny do tomboly, takto bude úplně čerstvá. Výroční schůze myslivců proběhne v březnu 2024.

Zahrádkáři stále moštují, ale zájem už upadá, zřejmě na konci listopadu moštování skončí. Ve čtvrtek 30.11. pořádají besedu spojenou s ochutnávkou jablek od 17 hodin v DD.

Jednotka SDH Chyňava je vybavena další součástí hydraulické vyprošťovací sad a je už oficiálně zařazena jako vyprošťovací sbor, bude mít na starosti silnici Beroun – Kladno. V sobotu 3.2.2024 budou mít valnou hromadu v restauraci Dělnického domu. Maškarní bál pořádají v sobotu 9.3.2024

Základní škola pořádá akci Ježíškova vnoučátka. Krabičky na cukroví budou k dispozici ve škole nebo ve školce nebo před školou na vánočním stromě. Také si je můžete vyzvednout po dohodě u Lenky Hladké. Vánoční jarmark bude ve škole ve čtvrtek 7.12., pokud znáte nějaké prodejce, řekněte jim o jarmarku, ve škole budou rádi, pokud přijdou prodávat. Pro zkoušení na Vánoční akademii by potřebovali postavit forbínu v týdnu před akademií, tj. od 10.12. Vlastní akce se uskuteční ve čtvrtek 14.12., od 16,30 hod vystoupí děti z mateřské školky, představení bude trvat asi půl hodiny a po krátké přestávce začnou děti ze školy. Učitelky ze školky prosím všechny, aby hlasovali pro jejich kuře vyrobené pro soutěž „Jak si představují děti podzim s klatovským kuřátkem“. Školka může vyhrát zajímavé ceny.

SDH Lhotka zve všechny na svěcení historického praporu, slavnostní akce proběhne v sobotu 20.1.2024 od 14 hodin v kostele v Železné. Následovat bude výroční schůze.  

Další schůze spolků je domluvena na 6.2.2024 od 17 hodin. Všichni ještě dostanou včas připomínku schůzky

 

Schůze spolků dne 12.9.2023

Z dnešní schůze spolků se pan starosta omluvil z důvodu časové zaneprázdněnosti. Na jeho požadavek změny termínu konání těchto schůzek reagovali zástupci spolků kladně a domluvili se, že další schůzky budou v úterý už od 17 hodin, aby se jich mohl účastnit. Také ocenili připomenutí termínu schůzky v týdenním předstihu, v této praxi budeme pokračovat.

Červený kříž organizuje v neděli 5.11. zájezd do divadla Palace v Praze na představení Kaktusový květ. Odjezd ve 13 hodin z obvyklých zastávek, vstupenky je možné objednat u Evy Husákové na tel. 724 235 934 nebo u Jany Jelínkové na tel. 736 435 467. V plánu je posezení pro dárce krve, zřejmě v říjnu. Termín bude včas oznámen.

Společná akce spolků Spolku pro Libečov, Chyňava dětem, Divoch a kulturní komise obce s názvem Dobrodružná cesta poustevníka Jeronýma proběhne v sobotu 7.října. Začátek cesty je v Libečově mezi 15 – 16 hodinou, kde se všichni dozvědí úkoly a půjdou po označené cestě přes Skalku směrem do Chyňavy. Konec je na Zahradě poznávání, kde bude čekat v chýši poustevník Jeroným. Za splnění úkolů dostanou děti odměnu. Připraveno bude občerstvení pro děti i dospělé. Do Libečova je možné dojet třeba autobusem, který odjíždí ve 14,57 hod z Chyňavy.

Kulturní komise organizuje v pátek 10.11. Pochyňavské svícení. Lampionový průvod vychází v 17 hod od Dělnického domu, po návratu přijede Martin na bílém koni a přiveze martinské rohlíky. Před DD bude připraveno občerstvení. Další velkou akcí bude Dušičkové pečení, která proběhne v sobotu 25.11. v Dělnickém domě od 13 hod do 17 hod. Můžete se těšit na jarmark, občerstvení a děti přijde začarovat kouzelník. Letošním tématem jsou Koláče a koláčky. Tři nejlepší soutěžící v kategorii děti a dospělí vyhrají pěkné ceny.

Spolek Chyňava dětem se bude podílet na akcích kultury, na Dušičkové pečení připraví tvořivou dílničku. V září se rozjíždí judo pro děti, vždy ve čtvrtek od 16,30 hod. Street dance bude v pondělí a ve čtvrtek od 14 – 15 hodin na galerii DD. V sobotu 4.11. se jede do divadla na Fidlovačce na představení Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Odjezd ve 13 hodin od všech zastávek. Rozsvěcení vánočního stromu bude na první adventní sobotu 2.prosince od 17 hodin v Lipkách.  

Spolek Spolu pro Libečov připraví na akci Dobrodružná cesta poustevníka Jeronýma začátek trasy včetně úvodní scénky. Také se připojí k tvořivé dílně na Dušičkovém pečení. Vánoční strom budou rozsvěcet v sobotu 9.12. v 17 hodin u kapličky. Přijďte na svářo a domácí moučníky. Ještě jedno vánoční setkání organizují přímo na Štědrý den v neděli 24.12. ve 14 hodin u kapličky.

SDH Chyňava získal do své výbavy další nástroj, který chtějí veřejnosti předvést v pátek 20.10. v 17 hod před hasičárnou v areálu bývalých kasáren. Přijďte se podívat na to, co asi nikdo nechce zažít na vlastní kůži.  K vidění bude ukázka zásahu u dopravní nehody s vyproštěním, jednoduše řečeno dopravní nehoda, při které hasiči musí osobu vyprošťovat pomocí hydraulické vyprošťovací sady. Ta se skládá z více nástrojů např. rozpínák nebo nůžky či rozpěrný válec.

Kroužek regionální historie pořádá v sobotu 16.9. výlet do Kožlan, kde nás bude provázet naše rodačka Jitka Vlčková, rozená Konvalinková. Na čtvrtek 19.10. připravili další přednášku s paní Vlčkovou, tentokrát na téma Keltské mýty a pověsti. Začátek je v 18 hodin na galerii DD. Ve čtvrtek 28.9. bude v restauraci Dělnického domu od 15 hodin posezení seniorů.

Myslivci stále opravují chatu na Kamenné. Do konce roku uspořádají 5 honů a prostřednictvím Zpravodaje budou informovat občany, aby vždy v konkrétní den nechodili do konkrétních míst na procházku, zejména se psem. Poslední hon bude v sobotu 16.12. a následovat bude Hubertská zábava od 20 hodin v DD. V tombole bude čerstvě ulovená zvěřina. 

Zahrádkáři zahájí v sobotu 16.9. moštování, zatím mezi 9 – 10 hodinou. Dle zájmu se bude moštovat každou sobotu. O víkendu 23.9. – 24.9. uspořádají Zahrádkářskou výstavu vlastních výpěstků ovoce a zeleniny, otevřeno bude vždy od 13 do 17 hodin. V pondělí dopoledne se můžou přijít podívat děti ze školy. V pátek 6.října organizují zájezd do Lysé nad Labem na výstavu Podzimní zemědělec, odjezd je v 8 hodin ze zastávek. Cena za dopravu je 100,- přihlásit se je možné u všech členů výboru.

SDH Malé Přílepy Modré plánují na sobotu 4.11. Halloweenský průvod pro děti, cesta začne na hřišti v 17 hodin a po trase budou různé úkoly. Vánoční stromek rozsvítí v sobotu 2.12., nejdříve si od 13 hodin vyrobí vánoční ozdoby a dekorace a v 17 hodin rozsvítí strom před hasičárnou na Přílepech.

Základní škola se omlouvá seniorům, že pro jejich akci nezajistí kulturní vystoupení dětí. V tomto termínu je státní svátek a potom ředitelské volno. Dárky pro seniory ale škola vyrobí. Škola pořádá sběr papíru, zřejmě od 19.9. Sledujte stránky školy, termín bude ještě potvrzen. Škola hledá tlumočníka z německého jazyka pro sportovní akci dětí v Německu v termínu 2.10.-6.10. S tlumočníkem uzavře Dohodu, akce je nenáročná. Zájemci se mohou ozvat na Ředitelství školy. Škola se zapojí do projektu Pěšky do školy. Chce motivovat rodiče, aby děti nevozili až před dveře školy, ale nechali je dojít kus pěšky. Škola se zapojí do akce Ukliďme svět, uklidí okolí své školy. Vánoční jarmark je v plánu ve čtvrtek 7.12. Pokud znáte nějaké prodejce, kteří by měli zájem ve škole prodávat svoje zboží, dejte jim kontakt na školu. Děti ze školy a školky rády přijmou pomoc ve formě vyřazených funkčních hraček, odrážedel, plastových domečků a podobných věcí. Akce Ježíškova vnoučata proběhne i letos, děti vyrobí přáníčka a rodiče a maminky napečou cukroví. Přispět můžete i dárečkem ve formě vlhčených ubrousků, šamponu nebo sladkostí pro dědečky a babičky z Domova pro seniory v Unhošti.

SDH Lhotka pořádá ve čtvrtek 28.9. Traktoriádu. Začátek bude ve 13 hod, nejdříve bude prohlídka veškeré techniky a všechny stroje postupně pojedou po určené trase. V sobotu 7.10. proběhne opět závod s názvem Běh na Březovou Lhotu. V 10 hodin začne prezence závodníků, první vyrazí na trasu v 10,30 hod. Trasa měří asi 7,5 km pro profesionály i amatéry. V pátek 17.11. budou u hasičárny na Lhotce další vepřové hody. Všechny dobroty je třeba sníst na místě. Peníze na nový hasičský prapor jsou již vybrané a prapor se vyrábí. Měl by být hotový asi za měsíc. Hasiči uvažují o jeho žehnání v kostele, např. v Železné při výroční schůzi. Akce by byla i pro veřejnost.     

Divadelní spolek je vyčerpán několikaměsíčním zkoušením divadelní frašky, proto nebudou hrát vánoční pohádku. Místo ní uspořádají pro děti Čertovské rejdění v sobotu 9.12. na sále Dělnického domu. Akce začne v 15 hodin, peklo bude až do 18 hodin. Betlém letos nebude živý v Lipkách, ale putující. Průvod bude procházet obcí v sobotu 16.12. a bude mít několik zastávek. Podrobnější informace se dozvíte z letáku a z listopadového zpravodaje.    

Baráčníci pořádají v pátek 13.10. Posvícenské posezení s hudbou Petra Jungmanna v restauraci Dělnického domu od 19 hodin. Vstupné je 100,- Kč, rezervace míst přímo v restauraci.

Sportovci rozjeli nový ročník fotbalové ligy. V sobotu 16.9. bude na hřišti fotbalový den, od 9 hod jsou zápasy minipřípravky, ve 13,30 hod začíná zápas hospod Bratronice – Chyňava a v 16,30 mistrovský zápas Chyňava – Žebrák.

SDH Malé Přílepy zvou všechny příznivce a fandy v sobotu 14.10. na Závod požárnické všestrannosti ve 14 hod na hřiště v Malých Přílepech. Mladí hasiči z Přílep budou bojovat o co nejlepší umístění. Akce uložení Vodníka Pepíka proběhne v prosinci, přesný termín bude včas oznámen.

Další schůzka spolků je domluvena na úterý 14.11. od 17 hodin 

Zápis ze schůze spolků 16.5.2023

Červnová schůze spolků byla krátká z důvodu v omezeném počtu účastníků, přesto spolky pořádají do prázdnin i během nich řadu zajímavých akcí.

Kulturní komise zve všechny na II. Farmářský trh, který začíná v 9 hodin v Lipkách. Hlavní organizátor Eva Blahutová opět pozvala spoustu prodejců, kteří budou nabízet maso a uzeniny, různé oříšky a sýry, marmelády a sirupy, španělské delikatesy, olej a prosecco, víno, kávu, domácí zákusky, perníčky a makronky, ale i dekorační předměty, náramky, háčkované věci a další zajímavý sortiment. Prodejci jsou z okolí i místní.

Spolek přátel Ledro a Obec Chyňava pořádají zájezd do Příbrami v sobotu 27.5. Odjezd z Chyňavy je v 9 hodin. Na programu je prohlídka Svaté Hory, návštěva historického centra Příbrami a odpolední program v parku s účastí přátel z Itálie. Vystoupení bude mít sbor Cima d´Oro. Přihlášky přijímá Obecní úřad, cena je 90,- pro děti, studenty a seniory 60+, ostatní platí 150,-

Kroužek regionální historie pořádá přednášku s názvem Zajímavosti z historie Chyňavy ve čtvrtek 15.6. v 18 hod na galerii DD. Přednášející je rodačka z Chyňavy Jitka Vlčková, rozená Konvalinková.

Spolek Chyňava dětem a rodina Žáčkova zvou na společnou akci k rozloučení se školním rokem v sobotu 24.6. Od 15,30 hod bude přivítání nového vodníka Chyňaváčka na rybníce, bude možnost se projet na raftu. Od 16 hod začne v Lipkách zábavně - bezpečnostní akce s Besipem, dopravní hřiště, koloběžková dráha, kvízy, opilecké brýle pro dospělé a další. Občerstvení zajištuje Restaurace Dělnický dům. Od 19 hod se můžete těšit na koncert kapely Šoulet.

 

Divadelní spolek připravuje na sobotu 10.6. a další sobotu 17.6. vždy od 19 hod v DD divadelní frašku Hvězdné manýry. Žádají, aby bylo možné od 6.6. nechat stát forbínu vzhledem k náročnějším kulisám pro potřeby představení.  Lekcím Zumby by neměla forbína vadit, ostatní žádají o pochopení.

 

POZOR ZMĚNA – divadelní spolek odkládá divadelní představení z června na září, tj. v pátek od 1.9. od 19 hod a druhé představení v sobotu 9.9. také od 19 hod. Dětský den letos pořádat nebudou.

 

SDH Lhotka slaví letos 90. výročí založení. Oslavy směřují na sobotu 19.8., kdy bude celý den probíhat ukázka požárního výcviku, slavnostní pochod, vyznamenání členů sboru, akce pro děti a večer zahraje kapela Nanga Parbat. Na Sv. Václava chystají závody traktorů a podobných vozítek, akce začne ve 14 hod. na Lhotce.

 

Senioři se sejdou tuto sobotu 20.5. ve 14 hod k posezení na místním hřišti v Chyňavě. Zakončení sezony budou mít v sobotu 23.6. od 19 hod v Dolíkách.

 

Myslivecký spolek má za sebou náročnou okresní výstavu a sněm. V červnu plánují akci s dětmi, ještě se domluví s místní školou na přesném termínu. V září už bude opravená chata na Kamenné, tak by rádi uspořádali akci pro děti.

 

Zahrádkáři připravují moštárnu k podzimnímu provozu, je potřeba údržba zařízení, aby v září opět mohli spustit její provoz.

SDH Chyňava připravuje Okresní soutěž v požárním sportu, která proběhne v sobotu 3.6. od 9 hod v kasárnách. Přijďte fandit našim hasičům.

 

Základní škola pořádá v úterý 23.5. Zahradní slavnost na zahradě školy přístupnou i široké veřejnosti. Od 17 hod bude cirkusové vystoupení, těšit se můžete na občerstvení. Vstupné je dobrovolné. Plánují ještě sběr papíru, zřejmě v posledním týdnu v červnu. Od září škola přijme aprobovaného učitele / učitelku anglického jazyka a asistenty pedagoga.

 

Sportovci ukončí sezonu posledním zápasem v sobotu 10.6. na domácím hřišti.

 

Další soukromé akce v DD:

7.7. – soukromá oslava narozenin

14.8. – 18.8. příměstský tábor

21.10. – Halloween

27.10. – soukromá oslava narozenin

 

16.7. – Chyňavský duatlon v kasárnách

22.7. – Fernet cup na hřišti

2.9. – Dračí lodě

 
 

 

Další schůze spolků bude v úterý 12.9. od 18 hod v DD. Před schůzí ještě všichni dostanou připomenutí na email.

Zápis ze schůze spolků 14.3.2023

Kulturní komise obce Chyňava pořádá v sobotu 1.4. 2023 v Dělnickém domě od 13 hod až do 17 hodin Jarní výstavu. Na sále bude rukodělný jarmark, dílničky, k dispozici bude občerstvení a domácí zákusky. Na galerii si lze prohlédnout výstavu obrázků Olgy Kobilkové z Malých Přílep, výstavu prací účastníků kurzu Ateliéru Chyňava a výstavu výrobků dětí z MŠ a ZŠ. Ve 14 hodin budou mít své taneční vystoupení chyňavské děti z BDS Academy Chyňava. V pondělí 3.4. dopoledne si výstavu prohlédnou ještě děti ze školy. Odpolední tancování proto proběhne místo na galerii na sále, aby byla možnost bez problému výstavu uklidit.

Další akcí je již II. Farmářský trh v Lipkách, na který jste také srdečně zváni. Proběhne v sobotu 20.5. od 8 hodin, bližší informace a seznam prodejců bude včas zveřejněn.

Chyňavský zpravodaj začal v roce 2023 vycházet každý měsíc, vydání bude více aktuální než 1x za čtvrt roku. V každém čísle bude představení jednoho konkrétního spolku. Bude v rozsahu cca ½ strany. Záleží na každém spolku, jak svůj prostor v časopise využije. Prosíme spolky, aby texty zpracovaly a poslaly. Termín není úplně dán. Pokud pošlete i fotografie z posledních akcí, uvítáme je, nějaké máme v archivu. Uvažuje se i o změnách grafiky a možnosti placené inzerce.

Sportovci budou mít výroční schůzi v neděli 26.3. v Dělnickém domě o 13 hodin.  První fotbalový zápas je čeká v sobotu 25.3.,

Spolek Spolu pro Libečov se zapojí do celostátní úklidové akce Ukliďme Česko v neděli 2.4. Sraz je v 9 hodin u kapličky, k dispozici budou pytle a rukavice. Nasbíraný odpad zůstane u kontejnerů v Libečově, v pondělí je mohou pracovníci obce odvézt. Odpoledne v 15 hodin také u kapličky bude sousedské posezení.

Spolek Chyňava dětem bude také uklízet Česko a Chyňavu, sraz je 2.4. v 9 hodin u Dělnického domu. Přidají se jako každý rok myslivci. Pokud se chystáte uklidit okolí svého bydliště, nahlašte tento váš plán Lucii Novotné, aby se koordinoval postup. Bylo by dobré nasbíraný odpad třídit. Sběrný dvůr v Chyňavě je otevřený v neděli do 11 hodin, využijte této možnosti a doneste pytle buď rovnou tam, nebo je nechte u hlavní silnice. V pondělí je pracovníci obce odvezou. Starosta požádal o bližší informace, aby je mohl zveřejnit na webu obce. Další akcí spolku je Rozloučení se školním rokem, které bude buď v pátek 23.6. nebo v sobotu 24.6. Budou připraveny akce pro děti s Besipem, občerstvení a večer zahraje skupina Šoulet. Přesní termín bude včas zveřejněn. Od konce března bude v Dělnickém domě fungovat volná herna pro rodiče s dětmi od 0 až do 4 let. Zuzka se na ně těší každé pondělí dopoledne v době 9 – 10,30 hod. Děti můžou využít herní prvky, pro rodiče je tu připraven zdarma čaj a káva. Bližší informace dostanete na telefonu 728 094 728. Pro zájemce o kulturu je nabídka divadelního představení v Divadle na Fidlovačce s názvem Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. V hlavní roli Miroslav Hanuš a Klára Cibulková. Představení je naplánováno na sobotu 4. listopadu od 15 hodin, odjezd autobusu je ve 13,30 hod ze všech zastávek. Vstupenka stojí 590,- Kč, objednat si ji můžete u Lucie Novotné na tel. 739 078 526 nebo na email: chynavadetem@seznam.cz.

Baráčnici mají výroční členské sezení v sobotu 22.4. od 15 hodin v Dělnickém domě. V pátek 16.6. pořádají akci s cimbálovkou, proběhne na sále DD. V srpnu ještě uvažují o zájezdu na Domažlické slavnosti.

Základní škola pojede koncem března na sportovní akci do Plzně. V současnosti jezdí školní děti do divadla na Kladně společně se seniory. Před velikonocemi bude před školou velikonoční trh, přesný termín bude včas zveřejněn. Také se plánuje sportovní den na hřišti a další sběr papíru.

Chyňavští hasiči děkují všem za účast na maškarním plese, atmosféra byla skvělá. Nyní se připravují na Okresní hasičskou soutěž, která proběhne v sobotu 3.6. v areálu bývalých kasáren. Pro Chyňavu je konání této akce velká pocta, ale zároveň s tím souvisí spousta příprav.

Zahrádkáři se připravují na jarní řez ovocných stromů, které byly vysázeny za Chyňavou. Také byli požádáni o kontrolu stromků na Zahradě poznávání a na školní zahradě. Využijí toho k uspořádání přednášky o úpravě ovocných stromků i pro veřejnost jako názornou ukázku péče o stromky. Termín předběžně na konci dubna nebo začátkem května.

SDH Lhotka pořádá v neděli 30.4. pálení čarodějnic společně se soutěžemi pro děti. V podvečer postaví májku. V pondělí 1.5. opět projede Lhotkou Retro průvod a potom dojde ke kácení májky. V letošním roce oslaví 90. let založení sboru, největší oslavy budou probíhat v srpnu na hasičské soutěži.

Václav Kšír položil dotaz, kdy je výročí otevření rozhledny na Lhotce?

Myslivci budou mít výroční schůzi v pátek 31.3. od 17 hodin v restauraci DD.  V neděli 2.4. se připojí k akci Ukliďme Česko, uklidí cestu na Kamennou. V květnu pořádají Okresní sněm. Součástí bude výstava trofejí na sále Dělnického domu. Na galerii by rádi instalovali výstavu ke 100. letům České myslivecké jednoty. Výstava trofejí a tato výstava bude i pro veřejnost, vždy v době od 10 – 17 hodin. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Okresní kolo myslivecké soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej proběhne v sobotu 17.6. na chatě Krejčovka za Hořovicemi.

Divadelní spolek DIVOCH připravuje na červen komedii Hvězdné manýry. Představení se bude hrát v sobotu 10.6. od 19 hodin a další sobotu 17.6. také od 19 hodin. Dětský den nebude teď v červnu, ale zřejmě až v září nebo v říjnu.

Kronikářka obce paní Marie Raticová žádá o krátkou informaci o každé akci vašeho spolku, aby je mohla zaznamenat do oficiálních informací v obecní kronice. Posílat je můžete na email obce obec@chynava.cz nebo marie_raticova@kb.cz

 Z dalších akcí jen heslovitě:

25.3. divadelní představení spolku LOĎ s názvem Klíče na neděli od 19 hodin v DD

4.4. proběhne generální úklid kostela sv. Prokopa

9.4. Nohejbalový turnaj v DD

15.4. soukromá akce v DD

30.4. čarodějnice v Chyňavě proběhnou v rozsahu jako v loňském roce

9.5. – 13.5. Myslivecká výstava v DD, v tomto týdnu nebude možné využívat sál Dělnického domu

10.6. cyklistický závod Ĺ etape Czech republic by Tour de France, v Chyňavě před obchodem bude jako loni fanpoint, na Podkozí vrchařská prémie

16.6. Cimbálovka v DD v režii baráčníků

17.6. soukromá akce v restauraci DD také s cimbálovkou

21.10. soukromá akce v DD

27.10. soukromá akce v DD

 

Další schůze spolků je domluvena na úterý 18.5. od 18 hodin v Dělnickém domě  

Schůze spolků 7.11.2022

Schůze spolků se po delší době konala v zasedací místnosti na Obecním úřadě. Všechny přítomné přivítal nový starosta Zdeněk Steiner s tím, že je rád, kolik aktivních spolků v obci je a že doufá v další dobrou spolupráci.

Starosta představil novinku v plánování akcí spolků. Tou bude sdílený kalendář umístněný na webu obce a přístupný všem. Všichni se tak budou moci podívat při plánování své nové akce, jestli v jejich termínu už není nějaká jiná. Jak řekl, jsem dost malá obec na to, aby se případné akce pro veřejnost kryly vzájemně a je spíše potřeba podporovat místní komunitu v setkávání se při společných aktivitách, než si přetahovat návštěvníky. Přístup pro vkládání termínů akcí bude mít Zdeněk Steiner a Lenka Hladká. Informujte je proto o každé své plánované spolkové aktivitě, ať už pošlete email, SMS nebo zavoláte. Padl návrh, aby se do kalendáře zahrnovali i akce pro veřejnost pořádané v restauraci Dělnického domu. Obecní ples bude v sobotu 11.2.2023

SDH Chyňava budou mít Valnou hromadu 28.1.2023 od 15 hodin v restauraci DD. Maškarní ples pořádají hasiči v sobotu 11. března 2023, místo ještě upřesní. Chtěli by představit veřejnosti nové auto, které snad přijde koncem měsíce. Bohužel není jisté kdy přesně, takže akce se zřejmě odloží na jaro. Zájem o ukázku má i škola, moc rádi si nové auto s dětmi prohlédnou.

Senioři mají v plánu Výroční členskou schůzi v pátek 24.2.2023 v restauraci DD.

Baráčníci nyní připravují akce spíše na příští rok, v jednání mají zájezd, bližší informace budou mít na příští schůzce. Termín výročního sezení také upřesní příště.

Myslivci zahájí plesovou sezonu v sobotu 7.1.2023 v Dělnickém domě.

Spolek Chyňava dětem spolupracuje s Kulturní komisí, spolupořádají Pochyňavské svícení a Dušičkové pečení, kde budou mít dílničku pro děti. Vánoční strom se bude rozsvěcet v Lipkách v sobotu 26.11. po 17 hodině po skončení divadelní pohádky, můžete přijít na občerstvení a setkat se s přáteli. Dětský maškarní ples se nakonec uskuteční v sobotu 25.2.2023 v Dělnickém domě. Soutěže a disko pro děti budou pod taktovkou Oldy Burdy.

Divadelní spolek předvede pohádku pro děti Čertovské čarování v sobotu 26.11. od 16 hodin a potom v sobotu 3.12. také od 16 hodin. Po pohádce je pro děti připravena mikulášká nadílka. Živý betlém bude v sobotu 17.12. od 17,30 hod v Lipkách. Můžete přijít na svářo a zazpívat si koledy.

SDH Malé Přílepy Modré mají v neděli 27.11. od 14 hodin ve Fořtovně tvoření ozdob, které pak společně pověsí na stromek a rozsvítí ho.

Červený kříž pořádá zájezd do divadla do Prahy v sobotu 26.11.

Základní a mateřská škola zve na školní vánoční jarmark, který bude ve čtvrtek 8.12. od 14 do 17 hodin ve škole. Pokud máte zájem prodávat nebo znáte někoho, kdo by chtěl na školním jarmarku představit svoje věci, ozvěte se paní ředitelce. Každopádně se přijďte podívat, co pro vás děti vyrobily. V úterý 13.12. proběhne v Dělnickém domě od 17 hodin školní akademie. Děti ze školky a ze školy pilně trénují, určitě se přijďte podívat, jak jsou šikovné. Vytáhnout se budou chtít hlavně nejstarší páťáci.  

SDH Lhotka pořádá v pondělí 5.12. u altánu akci s názvem Lhotecký mikuláš, s nadílkou přijdou čerti v 18 hodin. V pondělí 26.12. bude na Lhotce od 15 hodin vánoční betlém a bude představena nová socha od řezbáře Viktory, která má vzhled pana Pence. Valnou hromadu pořádají 21.1.2023. Příští rok je čeká významné výročí 90. let založení sboru. Oslavy směřují na srpnovou hasičskou soutěž, termín je 19.8.2023. Bude vyhlášena sbírka na historický prapor, který by si chtěli k výročí nadělit.

Sportovci organizují tradiční Štědrovečerní troubení, začíná se v 16,30 hod a všichni se společně sejdou ve 21 hodin na místním hřbitově. V neděli 25.12. by měla proběhnout vánoční sportovní diskotéka v Dělnickém domě, DJ bude hrát ve stylu 90.let. Sportovní ples bude v sobotu 18.2.2023

Spolek Spolu pro Libečov má v pátek 25.11. od 17 hodin v plánu vyrábět ozdoby u Kšírů v garáži, vánoční stromek už zase povyrostl a je jich potřeba více. Rozsvěcet ho budou v sobotu 3.12. od 17 hodin v parku za kapličkou. Už je i domluvený Mikuláš, který bude chodit v pondělí 5.12. po Libečově a odměňovat hodné děti. Na štědrý den 24.12. se jako obvykle všichni setkají ve 14 hodin u kapličky a popřejí si krásné vánoce.

Zahrádkáři stále moštují jablka, každou sobotu od 8 do 10 hodin, otevřeno budou mít dokud bude o moštování zájem. V sobotu 19.11. pořádají autobusový zájezd na Vánoční trhy do Nižbora na zámek, odjezd je ve 13 hodin od čekárny.

Kulturní komise zve všechny na Pochyňavské svícení v pátek 11.11. Lampionový průvod vychází v 17 hodin za doprovodu hasičů od Dělnického domu, potom přijede Martin na bílém koni a přiveze martinské rohlíčky. Připraveno je občerstvení a letos výborní domácí utopenci. Po skončení této akce bude v restauraci DD hrát country kapela Kamarádi u stolu a můžete si objednat svatomartinskou kachnu. Dušičkové pečení proběhne v Dělnickém domě v sobotu 19.11. od 13 hodin, soutěž O nejlepší buchtu je letos na téma „ Oblíbený rodinný moučník „. Celé odpoledne bude jarmark, dílničky, dojde i na ukázku twirlingu a pro děti přijedou zahrát pohádku. Vánoční koncert bude tradičně na druhý svátek vánoční, v pondělí 26.12. od 14 hodin v kostele sv. Prokopa.

SDH Malé Přílepy pořádají v neděli 4.12. Orientační běh / pochod podle mapy. Trasy jsou 3, 5 nebo 7 km. Start mezi 11 – 13 hodinou od Fořtovny. Přihlášky posílejte do 30.11. na email kavka@modus.cz nebo zavolejte na tel. 602 206 494. Uložení vodníka Pepíka začne v sobotu 10.12. v 17 hodin na hrázi jezera Slámka, těšit se můžete na grog, svařák, čaj, něco na zub a koledy. Připravena je světelná šou. Přílepské kapření proběhne v pátek 23.12. Lze si opět objednat kapra, přesné podrobnosti budou ještě zveřejněny. V příštím roce pořádají v sobotu 25.2.2023 Hasičský bál v hospodě na Malých Přílepech, začátek je ve 20 hod a hraje LH Band. V neděli 26.2.2023 je připraven Dětský maškarní karneval od 14 hodin, hry a zábavu podpoří klaun Pohodička.

Informace k darování cukroví pro Domov pro seniory v Unhošti – kdo bude mít zájem se přidat a upéci cukroví, dostane na to materiál. Ozvěte se Lence Hladké.

Další schůzka spolků bude v lednu, informaci o termínu dostanete na email.

 

 

 

První schůzka v roce 2022 proběhla za účasti většinou zástupců spolků. Bylo to dobře, mnoho spolků plánuje nějakou akci a bylo třeba je zkoordinovat.

SDH Chyňava v letošním roce slaví 140. výročí založení. Významný rok začnou Maškarním plesem, který proběhne v sobotu 19. 3. od 20 hodin v restauraci u Lepičů. Zahraje kapela Kastelán. Kdo nezná, přijďte si je poslechnout, v poslední době je velmi obtížné zajistit hudbu na celovečerní taneční ples nebo zábavu. Hasiči všechny srdečně zvou, ples bude maškarní i pepícký zároveň, masky jsou vítány, tombola jistě bude. Největší oslavy pak proběhnou v sobotu 25. června, částečně v Lipkách a také v Dělnickém domě. Hasiči se pochlubí novou technikou a zavzpomínají na bohatou historii. Podrobnosti se ještě dozvíme.

SDH Lhotka plánuje pro děti čarodějnické rejdění u altánu v sobotu 30. 4. Bude postavena májka a v neděli na prvního máje se můžete těšit na retro průvod obcí.

Divadelníci pro děti nastudovali pohádku s názvem Franta Nebojsa, před vánoci představení neklaplo, ale nyní ji sehrají v sobotu 21. 5. a další sobotu 28. 5 vždy od 16 hodin v Dělnickém domě. Dětský den se bude konat v sobotu 11. 6. od 14 hodin, podle počasí v kasárnách nebo v lese za hájovnou.

Základní škola uspořádala kurz 1. pomoci pro své zaměstnance, což se ukázalo jako velmi poučné. Podobný kurz pro dospělé pro širokou veřejnost bude v budově školy v pondělí 4. 4. od 13,30 hodin. Přijít může každý, kdo má zájem. Sběr papíru je v plánu opět v dubnu, přesný termín bude včas oznámen. Stále se sbírají staré nefunkční mobily a tablety. Škola opět uspořádá povedený večer s cimbálovkou v restauraci DD, termín je v jednání. O letních prázdninách budou probíhat příměstské tábory pro děti z chyňavské školy a školky. Do 15. 7. běží provoz MŠ, od dalšího pondělí začnou tábory, v případě zájmu až do konce srpna.

Fotbalisté začnou svou sezonu na konci března, také jedou na soustředění. Jejich nejdůležitější letošní akcí budou oslavy 90. let založení fotbalu. Oslavy proběhnou 2. – 3. 7. na fotbalovém hřišti. Plánují turnaj minipřípravek, zápas staré chyňavské gardy i zápas A mužstva s atraktivním soupeřem, odměněni budou zasloužilí funkcionáři a hráči SK. K dobré náladě zahraje hudba, děti se můžou těšit na atrakce.

Kulturní komise pořádá v sobotu 19. 3. v Dělnickém domě od 13 do 17 hodin Jarní výstavu. Proběhne jarmark rukodělných výrobků, na galerii budou dílničky pro šikovné ruce i ručičky. Jitka Nejedlá bude učit kreslení, Barbora Vaclas Svobodová plánuje drátkování s korálky a švadlena Lucie Hegedüšová bude mít kurz šití.

V sobotu 9. 4. můžete přijít do kostela Sv. Prokopa v Chyňavě od 14 hodin na koncert skupiny Bonbon, zazpívá sólista Lee Andrew Davison za klavírního doprovodu Radima Linharta.

 

Podle posledních informací budou po dvou letech opět Staročeské máje, a to v sobotu 14. 5.

Další sobotu 21.5. přijďte na sousedské posezení na Vápenici, kde bude oficiálně zakončena akce úpravy prostoru Vápenice.

Spolek Libečov se zapojil do akce Ukliďme Česko v sobotu 2. 4., sraz je v 9 hodin u kapličky. Od 15 hodin zde bude sousedské posezení s drobným občerstvením. V letošním roce oslaví obec 795 let existence, oslavy se plánují na sobotu 17. 9. Veškeré podrobnosti budou včas oznámeny.

Červený kříž bude mít výroční schůzi v březnu či dubnu v restauraci Dělnického domu, přesný termín ještě není stanoven.

Senioři určitě oslaví tradiční MDŽ v úterý 8.3.

Baráčníci se probouzejí z korony, situace jejich spolku je ale kritická, není rychtář a zřejmě i pokladní spolku. Konšelstvo musí tuto situaci co nejdříve vyřešit.

Spolek Chyňava dětem se připojí k organizaci Jarní výstavy a uspořádá dílničku pro děti. Také se zase zapojí do akce Ukliďme Česko, sraz v sobotu 2. 4. v 9 hodin před DD. Rukavice a pytle budou k dispozici. V dubnu plánují výpravu pro děti, přesná trasa a termín bude oznámena. V pátek 17. 6. je v plánu rozloučení se školním rokem, před DD zahraje kapela Šoulet, bude malá grilovačka i akce pro děti.

Myslivci budou mít výroční členskou schůzi v pátek 25.3. v DD. Stále platí jejich zájem o provizorní plot ze školy, který instalují v dolní cihelně. Přidají se také k akci Ukliďme Česko. V sobotu 11. 6. budou pořádat mysliveckou soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej na Kamenné, začátek je v 9 hodin. Kategorie jsou tři, M do 8 let, potom A pro mladší děti 2. – 5. třída a B pro starší děti 6. – 9. třída. Propozice budou pro zájemce ve škole.

Zahrádkáři budou v březnu pořádat výroční schůzi v DD, další akce domluví právě na schůzi. 

Starosta poznamenal, že akcí je požehnaně a je to dobře, alespoň se spolkový život opět vrátí do normálního stavu. Určitě se povede sladit termíny jejich pořádání, aby se zajímavé a oblíbené akce nekryly a mohlo se jich účastnit co nejvíce lidí.

 

Schůze spolků 7.9.2021

Schůzku zahájil starosta obce s tím, že je moc rád že jsme se takto společně sešli a že doufá, že se vše vrátí k normálu a budeme se scházet opět pravidelně.

Divadelní spolek připravil pro děti náhradní termín Pohádkového lesa na sobotu 18. 9. od 14 do 15,30 hod. Do pohádky se dostanete v kasárnách. Naopak pro dospělé bude v sobotu 13. 11. od 20 hodin na sále Dělnického domu disco zábava s Oldou Burdou. Po dvě sobotní odpoledne si můžete užít divadelní příběh s Frantou Nebojsou, termín je 27. 11. a 4. 12. vždy v 15 hodin. Pro děti bude po skončení divadla připravena mikulášská nadílka. Živý betlém a koledy budou opravdovou předzvěstí vánočních svátků v sobotu 18. 12. od 16 hodin v Lipkách.

Spolek Chyňava dětem organizuje v sobotu 18. 9. akci Ukliďme Česko, tentokrát jen v Chyňavě. Sraz je v 9 hodin u Dělnického domu, hlavně se uklidí prostor kasáren před odpolední akcí. Pytle a rukavice budou k dispozici. Ostatní obce si akci udělali v jiném termínu samostatně. 

Drakiáda se bude konat během druhé poloviny září podle počasí a vývoje situace ve školách. Rozběhli se různé pohybové aktivity pořádané spolkem. V pondělí Latina pro ženy a Street dance pro děti, úterý jóga pro dospělé, ve čtvrtek jóga pro děti nebo judo. První adventní sobotu 27. 11. společně rozsvítíme vánoční strom v Lipkách v 17 hod po skončení pohádky v DD. Počkáme na děti. Dračí lodě byla velmi povedená akce, umístnění v polovině startovního pole v konkurenci profesionálních posádek není vůbec špatné. Příští rok je v plánu čistě ženská posádka, která již má svou vlastní kategorii. Přihlásit se do posádky můžete již nyní.

Kulturní komise připravuje na pátek 12. 11. Pochyňavské svícení. Lampionový průvod odchází v 17 hodin od Dělnického domu, po návratu přijede Martin na bílém koni, oblíbené domácí zákusky a svařák nebo čaj určitě budou také. Prosíme místní hasiče o pomoc s doprovodem průvodu při přecházení silnice.

Oblíbená soutěžní akce o Nejlepší buchtu, listopadové Dušičkové pečení, se zřejmě konat nebude vzhledem k přísným hygienickým opatřením v uzavřených prostorách. Rozhodne se do konce září. Spíše bude malý jarmark, výstava v kapli a občerstvení o týden později 27. 11. u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Jarmark a výstava začne cca v 15 hodin.

Kladenská heligonka slaví v letošním roce 35. výročí založení. V sobotu 23. 10. od 15 hodin jim postupně zahrají v Dělnickém domě tři kapely. Vstupenky lze zamluvit u Stanislava Waise na telefonu 607 889 829, vstupné je 100,- Kč.

Spolek Spolu pro Libečov organizuje také akci Ukliďme Česko, sraz je v 9 hodin u kapličky v Libečově. Odpoledne bude od 15 hod sousedské posezení s občerstvením. Rozsvěcení libečovského vánočního stromku bude v sobotu 4.12. od 15 hodin u kapličky. Vánoční setkání tamtéž bude na Štědrý den v pátek 24. 12. od 14 hodin.

Baráčníci mají generační problém, rychtář složil funkci ze zdravotních důvodů. Hledají mladší členy a následovníky. Z důvodu koronaviru nemají ani kontakt s okolními obcemi. V listopadu by rádi uspořádali posezení i vzhledem k tomu, že letos slaví 85. výročí založení.

Senioři mají podobný problém, věkově jsou na tom podobně jako baráčníci. Na úterý 28. 9. připadl Mezinárodní den seniorů a tento den se bude konat od 15 hodin v restauraci v Dělnickém domě výroční schůze seniorů a poté volná zábava s hudbou. Srpnové setkání u táboráku se nekonalo z důvodu velmi špatného počasí.

Základní a mateřská škola žádné akce pro veřejnost neplánuje. Aktivity budou pouze v rámci třídy nebo družiny. Pokusí se zorganizovat sběr papíru, ale jak bylo řečeno, je to věc prodělečná, spíše jen výchovná z hlediska myšlení dětí. Padlo několik návrhů, jak tuto akci vyřešit. Jak připomněl starosta, děti je nutno k třídění odpadů stále vychovávat, protože v současné době množství odpadu vyprodukované v naší obci je neuvěřitelné. Obec stojí velké množství peněz tyto odpady dále třídit a uklízet a odvážet. I díky tomu platíme a budeme dále platit vysoké poplatky za popelnice.

Fotbalová sezona se konečně rozjela i přes nutnost dodržovat různá opatření a pravidla. Výsledky zápasů jsou zatím proměnné. Přípravka bude mít turnaj 10. října od 10 hodin, odpoledne bude zápas A týmu. Přijďte podpořit děti nebo fandit dospělým, vaši podporu určitě ocení. Podzimní sběr železa se opět připravuje, termín bude včas oznámen. Sportovci se budou snažit pokračovat v tradici štědrovečerního troubení, nyní řeší problém s trubači.

Myslivci udělali úklidovou akci již na jaře. Nyní budou mít několik honů, ten hlavní s posezením bude zřejmě první prosincovou sobotu. Stále se nenašel vedoucí mysliveckého kroužku pro děti, pokud by měl někdo zájem, budou rádi. Pro děti ze školy nebo družiny mají v plánu zorganizovat menší akci na Kamenné. Uvažují o uspořádání plesu, ale asi jako všechny spolky čekají na další úpravu hygienických opatření. 

Tradiční srpnová soutěž pořádaná SDH Lhotka dopadla dobře, účast byla slušná, i přes současné problémy se povedlo nevynechat žádný ročník. Na úterý 28. 9. připravují Svatováclavskou jízdu traktůrků a podobných vozítek, start je ve 14 hodin u altánu. Mikuláš s čertem opět přijdou k altánu v neděli 5. 12. v 18 hodin, pro děti bude připravena stezka odvahy. Svařák a koledy si můžete užít v neděli 26. 12. od 15 hodin také u altánu, betlém snad dostane novou figurku, která tam bude představena. 

ČČK upozorňuje na náhradní termín představení Splašené nůžky v Divadle Kalich, které je přesunuto na středu 6. 10. Autobus odjíždí v 16,30 hod od všech zastávek. V divadle se budou kontrolovat aktuální hygienická opatření, počítejte s tím. Lístky budou vyměněny před představením. Výroční schůze červeného kříže spojená s předáváním ocenění pro dárce krve bude v pátek 15. 10. od 18 hodin. Po společné večeři zahraje k tanci Láďa Horváth.

Zahrádkáři uspořádali zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. V pondělí 13. 9. jedou do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, stále jsou volná místa. V sobotu 11. 9. začíná moštování, bude každou sobotu 8 - 10 hod. a bude pokračovat dle zájmu. Výstava vypěstované zeleniny a ovoce z místních zahrádek je zatím ve stádiu plánování. 

SDH Malé Přílepy pořádají v sobotu 11. 9. soutěž O putovní pohár SDH Malých Přílep mladých hasičů. V sobotu 9. října mají v plánu Závod požárnické všestrannosti dospělých hasičů a vodníka Pepíka uloží k zimnímu spánku v prosinci. Přesný termín bude včas oznámen.

PLESY 2022 – to je nyní velmi otevřené téma. Pokud by se vše vyvíjelo dobře a opatření se rušila nebo zmírňovala, Obecní ples by byl v sobotu 29.1.2022 a Sportovní ples v sobotu 12.2.2022

Jak zmínila Anna Recinová, která se v současné době stará o kostel Sv. Prokopa v Chyňavě, renovuje se betlém z kostela. Nyní je opraveno několik figurek, v plánu jsou další. Renovace se platí z vybraného vstupného z posledního vánočního koncertu. Jak poznamenal pan starosta, obec se určitě bude na údržbě kostela a jeho vybavení dále podílet, je to významná a typická dominanta naší obce a musíme se o ni starat. Pokud to bude jen trochu možné, určitě proběhne vánoční koncert v kostele a vstupné opět půjde na renovaci dalších figur betlému.

Poslední informace pana starosty byla o místní kronice. Zápisy z let 2006 – 2013 byly doplněny, roky 2014 – 2018 má rozpracované Mirka Beerová. Nový kronikář je v jednání. Starosta požádal všechny spolky, aby připravily zprávy o svých aktivitách z let 2017/18 – 2021 a poslaly je na obec jako podklad k zápisům do kroniky.    

 

Další schůze spolků je domluvena na úterý 9. 11. 2021 od 18 hodin v Dělnickém domě.

 

Schůzka spolků 8.9.2020

Setkání zástupců spolků zahájil starosta obce a informoval všechny o současném dění s restaurací v DD. Po různých jednáních se současným nájemcem je termín ukončení nájmu a vyklizení restaurace stanoven na 30.9.2020. Nyní má restaurace zavřeno, obec mezitím pronajala výdejní okénko u sálu novému zájemci o pohostinské služby.

Zahrádkáři uspořádali zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích v sobotu 14.9. Autobus je zdarma, odjezd 7,30 hod. Koncem září počítají s výstavou ovoce na galerii DD. Začne v neděli 27.9. a bude až do úterý 29.9., aby se mohly přijít podívat i děti ze školy. Připravovat se bude v sobotu 26.9., svoje výstavní kousky můžete přinést a pochlubit se svými zahradnickými úspěchy. Každou sobotu se moštuje od 8 do 10 hodin dle zájmu.

Senioři chystají oslavu Mezinárodního dne seniorů v sobotu 3.10. v restauraci DD od 14 hodin s občerstvením a hudbou. Dali dotaz, který je aktuální pro všechny spolky, co se stane s nevyčerpanými penězi z dotace obce na letošní rok. Mnoho akcí bylo letos zrušeno a peníze nebyly použity na plánované aktivity. Starosta obce dal všem uklidňující odpověď, že vše probere s paní účetní a výsledek oznámí včas.  

ČČK zatím žádné aktivity nechystá, zájezd do divadla na představení Splašené nůžky byl přesunutý z března na pondělí 23.11., odjezd v 17 hodin, podle momentální informace se akce koná.

Divadelníci zrušili podzimní taneční večer s Oldou Burdou a teď připravují vánoční pohádku pro děti s názvem …Nebojsa…., kterou odehrají v sobotu 28.11. a v sobotu 12.12. vždy od 15 hodin. První představení bude sladěno s rozsvěcením vánočního stromku v Lipkách, stihnete obojí.

Kulturní komise potvrzuje konání besedy s Danem Přibáněm Trabantem tam a zase zpátky, která se koná v úterý 29.9. od 18 hodin na sále DD. Vstupenky je možné koupit na www.smsticket.cz za 190,- nebo na místě za 210,-. Požadavek na možnost občerstvení bude splněn, v tomto případě musí mít všichni roušky.

Pochyňavské svícení proběhne v pátek 6.11. 2020 od 17 hodin, nezapomeňte lampion a přijďte si dát svářo, Martin na bílém koni určitě dorazí také.

Podařilo se získat dotaci na projekt Zahrady poznávání v prostoru parku za střediskem. Peníze máme na výsadbu, sázení je v naší režii. První termín společného sázení bude v sobotu 10. 10. 2020 v 10 hodin za střediskem. Vezměte si pracovní rukavice. POZOR ZMĚNA nahlášeného termínu.

Jednou z největších podzimních akcí je bezesporu akce spolku Spolu pro Libečov žehnání nového zvonu do kapličky v Libečově. Sejdeme se ve 14 hodin před kapličkou, občerstvení a dětská dílnička pro všechny připravena.

V Libečově ještě plánují rozsvěcení stromku v sobotu 5.12. a na Štědrý den setkání tamtéž.

V Chyňavě se vánoční stromek rozsvěcí v sobotu 28.11. v 17 hodin po skončení pohádky. Spolek Chyňava dětem bude ještě organizovat Drakiádu, přesný termín bude včas oznámen.

Základní škola veškeré aktivity zaměří jen v rámci tříd, nebudou výlety, divadla ani jiné akce, zrušena je i školní akademie.

SDH Chyňava organizuje Krajskou hasičskou konferenci v sobotu 26.9. na sále DD. Samozřejmě v rouškách.

Schůze spolků 28. 1. 2020

První letošní schůze spolků se jako zástupce obce zúčastnil místostarosta Josef Husák. Pozval všechny přítomné na obecní ples a informoval o nejbližších akcích na obci.

V loňském roce obec nezískala dotaci na opravu silnic Sobočina, První a Druhá. Podle posledních informací nová výzva na dotaci sice nebude vyhlášena, ale budou uspokojeni žadatelé z první vlny. Proto se již začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele, aby bylo vše včas připraveno a mohlo se začít s opravou ulic.

Kulturní komise obce pořádá ve středu 19. 2. na galerii DD promítání a besedu cestovatele Jaromíra Tejkla na téma Irán z jiné perspektivy. Začátek je v 18 hodin. Na sobotu 28. 3. je naplánována Jarní výstava. Bude probíhat celý den od 10 do 17 hod. Součástí bude jarmark, prodejní dílničky, občerstvení. Na galerii bude k vidění výstava mladých českých malířů, tématem jejich kreseb je italská příroda, také z okolí Valle di Ledra.

SDH Chyňava zvou všechny na tradiční Maškarní hasičský bál v sobotu 7. 3. 2020 do restaurace U Lepičů. Hrát bude skupina Spektrum, což je nástupce oblíbené Galaxie.  V sobotu 14. 3. se v DD koná Okresní shromáždění delegátů hasičských sborů. 

Divadelní soubor Divoch připravuje na červen komedii Dvojitá rezervace. Hrát se bude v sobotu 13. 6. a další sobotu 20. 6. vždy od 19 hod v DD. Dětský den proběhne poslední květnový víkend, a to v sobotu 30. 5. 

ČČK pořádá zájezd do divadla Kalich na představení Splašené nůžky. Lístky si můžete zakoupit u Evy Husákové, cena je 400 Kč. Odjíždí se v 17 hod z Chyňavy, představení začíná v 19 hod. Posezení dárců krve bude zřejmě v pátek 20. 3. v DD. Termín bude ale ještě potvrzen.

Spolek Spolu pro Libečov se bude podílet na pořádání akce Ukliďme Česko. Akce bude probíhat v neděli 5. 4. ve všech obecních částech, v Libečově bude po skončení akce sousedské posezení. Na sobotu 23. 5. mají v plánu vysvěcení nového zvonu v kapličce.

Spolek Chyňava dětem společně s rodiči a obcí pořádá v neděli 23. 2. od 15 hod v DD Dětský maškarní karneval. Hraje DJ Olda Burda. Na Jarní výstavě budou mít opět dílničku pro děti. Akce Ukliďme Česko je opět v jejich režii, pro zájemce zařídí pytle a rukavice. Uklízet se začne v 9 hodin. Pokud máte tip na konkrétní místo, kde by bylo potřeba uklidit, spolek tuto informaci určitě uvítá.  Ve čtvrtek 9. 4. na velikonoční prázdniny pořádají výlet pro děti do Westparku u Plzně. Odjezd v 8,30 hod od Dělnického domu, děti od 6 let mohou jet bez rodičů. Cena je 350 Kč za osobu. Pro děti i dospělé organizují zájezd do divadla Studio dva v Praze na představení Saxana. Odjezd z Chyňavy je ve 13 hod, cena 749,-, děti 350,-. Vstupenky si objednejte na chynavadetem@seznam.cz nebo na tel.739078526.

Sportovci zvou na Sportovní ples v sobotu 15. 2. od 20 hodin do DD. Lístky lze objednat u Dana Steinera, hrát bude skupina Paradoxy. Letos bude probíhat krom losování tomboly i dražba dresů, výtěžek půjde na konto Dětského domova v Berouně. Valná hromada SK se bude konat v pohostinství u Lepičů. Termín letošního jarního sběru kovového odpadu bude včas oznámen.

Zahrádkáři pořádají ve čtvrtek 19. 3. besedu na galerii DD.

SDH Lhotka bude po celý rok pořádat všechny akce na počest oslav 700 let založení Březové Lhoty, předchůdkyně Lhotky. Děti čeká třeba oslava čarodějnic 30. 4., dospělé stavění májky a 1. 5. retro průvod.

Na Velký pátek 10. 4. pořádá RSC sport club volejbalový turnaj, začíná se v 9 hod v DD.

Další akcí je Masopustní ples, který se koná v sobotu 29. 2. od 20 hod. v DD.  

 

Termín další schůze spolků je domluven na úterý 31. 3. 2020 v 18 hod v DD.

 

 

Schůze spolků 3. 12. 2019

Poslední schůze spolků v tomto roce se nesla v předvánočním duchu a společném přání všeho nejlepšího do nového roku.

SDH Chyňava má valnou hromadu v sobotu 25. 1. 2020 v restauraci v Dělnickém domě. Na Maškarní hasičský ples vás srdečně zvou v sobotu 7. 3. 2020 do restaurace u Lepičů, k tanci zahraje skupina Spektrum.

Základní škola zve nejen rodiče dětí na Vánoční akademii, která bude ve středu 11. 12. 2019. Od 16,30 hod vystoupí děti z Mateřské školy, po krátké přestávce děti za Základní školy. Ve škole je vánoční strom ozdobený malými krabičkami. Jsou určeny pro obyvatele Domu pro seniory v Unhošti, kam děti ze školy chodí každý měsíc se svým vystoupením. Před vánocemi jim přinesou také drobný dárek v podobě malé krabičky s cukrovím. Proto vás zaměstnanci školy prosí o pomoc s naplněním krabiček. Donést je zpět je třeba nejpozději do pondělí 16. 12., v úterý je děti předají obyvatelům domova. Poslední sběr papíru ve škole nedopadl finančně zrovna nejlépe. Děti sice sebraly 3674 kg papíru, 202 kg hliníkových víček a 75 kg plastových víček od pet lahví, ale celkový výtěžek po zaplacení dopravy kontejneru byl 300 Kč. Což je naprosto nevýhodné. Tady nabídl pomoc se zapůjčením kontejneru a jeho odvozem pan starosta, takže se nebude muset čekat na zvýšení cen papíru, ale termín dalšího sběru bude podle plánu. Včas se ho dozvíte.

Spolek Spolu pro Libečov zve nejen obyvatele Libečova na štědrovečerní setkání u kapličky v úterý 24. 12. ve 14 hodin. Jejich největší akcí bude vysvěcení nového zvonu do kapličky v Libečově, Teď se řeší statika zvonice a vybírají se peníze. Zvon se bude jmenovat po Janu Nepomuckém a peníze se pomalu scházejí. Termín svěcení bude květen 2020, přesný den bude ještě oznámen.

Spolek Chyňava dětem plánuje dětský maškarní ples na neděli 23. 2. 2020 od 15 hodin v DD.

Do seznamu plesových termínů si doplňte sobotu 17. 1. 2020, kdy bude od 20 hodin v DD Myslivecký ples.

Sportovci budou organizovat tradiční vánoční troubení na Štědrý den, začíná se v 16,30 hod a konec je ve 21 hodin na místním hřbitově. V sobotu 15. 2. 2020 vás zvou na Sportovní ples do DD, hrát bude skupina Paradoxy.

Zahrádkáři mají výroční členskou schůzi v neděli 5. 1. 2020 od 14 hodin v restauraci DD.

SDH Lhotka pořádá ve čtvrtek 26. 12. 2019  v 15 hodin setkání u svařáku a betlému a bude vystavena další figura do betlému, který je vyroben z památné lhotecké lípy řezbářem Janem Viktorou. V příštím roce bude obec slavit 700 let od založení Lhotky, připravuje se spousta akcí.

Další termín schůzky bude v lednu 2020, přesně v úterý 28. 1. v 18 hodin v DD.

Schůze spolků 3. 9. 2019

 

Základní škola připravuje tradiční sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u rybníka od 15. 10. do 18. 10. Všechny občany zve na vystoupení cimbálové kapely RÉVA 22. 10. od 17.00 hodin do restaurace v Dělnickém domě. Vánoční jarmark proběhne v prostorách školy 6. 12. od 14.00 hod. Tradiční i noví prodejci jsou vítáni. Vánoční akademie bude v Dělnickém domě 11. 12. od 16.30 hodin. Ve škole jsou k dispozici vstupenky na Mejdan s Impulsem, který bude v O2 Aréně 19. 10. Doprava autobusem zajištěna, zájemci mohou volat na telefon p. Hamouzové 775 170 759.

Kulturní komise zve na koncert v kostele sv. Prokopa 26. 9. od 17.00 hod, na kterém vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Chyňava. K vidění budou zrestaurované obrazy a výstava fotografií z historie kostela. Domácí moučníky vítány. Italský dechový soubor vystoupí 12. 10. před Dělnickým domem. Bude to v odpoledních hodinách, přesný čas zatím není stanoven. V případě špatného počasí bude otevřena stará hasičská zbrojnice. Lampionový průvod zakončený příjezdem sv. Martina bude 9. 11. před Dělnickým domem. Dušičkové pečení proběhne 16. 11. na sále Dělnického domu.

Libečov ukončil anketu o jméně pro zvon. Podle ní zůstane název sv. Jan Nepomucký. Ještě je potřeba zajistit statický výpočet kapličky pro zavěšení zvonu (větší x menší). Dne 28. 9. se uskuteční akce Buřty a draci v Libečově od 15.30 hod. Opékání vuřtů a pouštění draků na horním hřišti. Občerstvení je zajištěno. Rozsvícení vánočního stromečku a umístění Betlemu do kapličky bude 7. 12., začátek v 16.00. Rozsvěcení a zpívání koled v 17.30. - po chyňavské pohádce. Občerstvení zajištěno.

Tradiční setkání u kapličky 24. 12. začne ve 14.00.

 

Klub seniorů pořádá 8. 9. zájezd do Slatiňan na zámek a hřebčín. V restauraci v Dělnickém domě proběhne 28. 9. od 14.00 oslava Mezinárodního dne seniorů, jejíž součástí bude setkání „osmdesátníků“. Restaurace bude pro veřejnost uzavřena.

Chyňava dětem připravila od září velké množství akcí, tradiční i nové:

OD 26. 9. každý čtvrtek JÓGA pro děti od 15.30 do 16.15 na sále Dělnického domu.

Navazovat bude v 16.30 JUDO pro děti rovněž na sále Dělnického domu, první hodina 19. 9. a pak každý čtvrtek.

Od 9. 9. budou každé úterý mezi 14 a 15 hodinou na galerii Dělnického domu lekce Street dance pro děti.  

JÓGA pro dospělé bude rovněž každé úterý na galerii Dělnického domu od 19.30 hodin.

Maminky s dětmi si mohou přijít zacvičit tradičně každou středu od 9.00 do 10.00 hodin na sál Dělnického domu.

Novinkou bude kurs LATIN LADYES. Úvodní hodina bude 9. 9., kurs proběhne od 30. 9. do 9. 12. na galerii Dělnického domu.

V neděli 29. 9. přijďte na Drakiádu od 14.30 hodin. Po ní bude opékání vuřtů na fotbalovém hřišti. Otevření stánku zajištěno.

Seminář o bylinkách proběhne 24. 10. od 18.00 do 20.00 hodin v klubovně v Dělnickém domě. Přednášet bude p. Staňková.

Beseda o rodičovství a psychologii bude 21. 11. od 19.00 do 21.00 hodin rovněž v klubovně Dělnického domu.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se chystá na 30. 11. po skončení divadelní pohádky (cca 17.00 hod).

Hasiči Lhotka připravili na 28. 9. Svatováclavskou jízdu, závody malotraktorů fréz, sekaček a podobné zemědělské techniky. Prezentace recesní akce bude od 13.00 na Lhotce u altánu, start ve 13.30 hodin. Soutěžní trasa v délce cca 2 km povede po polní cestě.

Tradiční Pití svařáku bude připraveno 26. 12. 

Zahrádkáři připravují pravidelné moštování každou nebo každou druhou sobotu v měsíci podle zájmu občanů. Přesné informace budou vyvěšeny na dveřích moštárny a vyhlášeny obecním rozhlasem.

Zájezd na Cibulový jarmark do Hořovic bude 5. 10. Zájemci se mohou hlásit v prodejně drogerie Chyňava nebo u pana Víta Čermáka. 

Hasiči Chyňava poděkovali všem zúčastněným na Memoriálu Petra Žáčka.

Divadelní ochotníci zopakují 14. 9. od 19.00 hodin hru Láska, sex a finančák. Na 23. 11. připravují Džínovou párty od 20.00 na sále Dělnického domu. Hudbu zajistí oblíbený Olda Burda. Na vánoční pohádku Čert vem anděla můžete přijít 30. 11. a 7. 12., vždy od 16.00 hodin. Po její premiéře, 30. 11. připravil V Lipkách spolek Chyňava dětem rozsvěcení vánočního stromu.

Český červený kříž pojede do divadla v sobotu 2.11.2019 do divadla PALACE na představení „Penzion pro svobodné pány“, začátek je ve 14.00 a odjezd autobusu ve 12.00 z obvyklých zastávek, cena je 400,- Kč včetně dopravy, rezervace na tel. 724 235 934.

V závěru starosta obce uvedl, že v nejbližší době by měla být naistalováno akustické vylepšení sálu v Dělnickém domě. Připomněl možnost vyhlášení jednotlivých akcí v obecním rozhlase a   poděkoval všem zúčastněným.

Termín příští schůze spolků je 3. 12. 2019

 

 

Schůze spolků 21. 5. 2019

 

Úvodem schůze pan starosta přivítal všechny přítomné a informoval je o chystané renovaci parket na sále DD během prázdnin. Trvat by měla asi 14 dní, během nichž nebude možné sál využívat. Přesný termín je zatím v jednání. V jednání je i termín divadelního představení divadla L.O.Ď. z Loděnice. Volba padla na září, konkrétní dobu se dozvíte v dalším zpravodaji.

Základní škola chystá sběr papíru, hliníku a plastových víček v týdnu 11. 6. - 14. 6. Kontejner bude stát před kostelem. Sportovní den organizovaný společně školou, fotbalisty a za pomoci Spolku Chyňava dětem pro všechny děti bude během června, o termínu se ještě jedná vzhledem k již naplánovaným akcím ve škole.

SDH Lhotka pořádá již 5. ročník Běhu na Březovou Lhotu v sobotu 15. 6. od 10 hodin. Trať je dlouhá asi 7 km, prezentace u altánu. Soutěž v požárním sportu O putovní pohár Lhotky se koná v sobotu

24. 8. od 13,30 hod na Lhotce. Na rozhledně na Lhotce je k dispozici omezený počet nově vydané zajímavé publikace Stezkami Barandienu, která vás provede naším okresem pěšky nebo na kole. Jedna trasa vede i na Lhotku.

SDH Chyňava se připravuje na Memoriál Petra Žáčka, který začíná v sobotu 31. 8. v 15 hodin. Svoje síly změří většina okolních dobrovolných hasičů, od 18 hodin zahrají Paradoksy k tanci i poslechu.

Spolek Chyňava dětem je zatím zřejmě jediný, který o prázdniny využije ke svým akcím DD. Pořádají pro děti příměstský tábor v týdnu 29. 7. – 2. 8., vždy od 8 hodin do 16 hodin. Letos ve stylu Pravěku. Využívají DD jako základnu a možnost úkrytu před deštěm nebo naopak prudkým sluncem, proto by byli rádi, aby renovace parket proběhla před nebo po táboře. Pod jejich taktovkou, nebo spíš pádlem, pojede chyňavská posádka na dalším ročníku Dračích lodí, na který zvou fanoušky do kempu v Berouně. Přijďte fandit v sobotu 31. 8. posádce Draci z Chyňavy, aby jejich umístnění bylo stejně skvělé jako v minulých letech.

Mirka Beerová informovala o své prezentaci Chyňavy na Italských dnech v Olomouci.  Měla zde přednášku o naší italské stezce a zvala přítomné na návštěvu Chyňavy.

SK Chyňava připravují Memorial J a P Husáka. Fotbalový turnaj proběhne v sobotu 22. 6. a v neděli 23. 6. Fandit můžete přijít také na turnaj v malé kopané Fernet stock cup v sobotu 20. 7. na hřiště do Chyňavy. Výkop je v 8 hodin. Pro amatérské sportovní nadšence je tady možnost se projet na kole a zároveň si zaběhat. Chyňavský duatlon nabídne trasy pro děti od 5 let až do 41+, jede a běží se v přírodě, nikoliv na betoně. Celá akce bude v areálu kasáren v neděli 14. 7., zázemí, občerstvení a medaile pro vítěze jsou připraveny.

Zahrádkáři se připravují na sezonu moštování, opravili drtič jablek, takže jen co bude úroda, můžete přijet moštovat. Na pátek 23. 8. plánují zájezd do Čimelic na výstavu květin a dalších zahrádkářských potřeb.  

Divadelníci připravují soutěže pro děti na sobotu 1. 6., kdy proběhne oblíbený Pohádkový les v kasárnách. Začátek je ve 14 hodin, odměny a závěrečné opekání buřtů se chystají. Krom toho ale ochotníci pilně trénují texty komedie Láska, sex a finančák, kterou sehrají v Dělnickém domě v sobotu 15. 6. a další sobotu 22. 6. od 19 hodin. Přijďte se pobavit a vychutnat si skvělé herecké výkony vašich známých.      

Nejpozději do 31. 5. můžete posílat své návrhy na poselství a název zvonu, pro který libečovský spolek Spolu pro Libečov vyhlásil veřejnou sbírku. Bližší info na https://spoluprolibecov.webnode.cz/

 

Další domluvený termín schůzky spolků je v úterý 3. 9. v 18 hodin.

Schůzka spolků 5. 3. 2019

Dnešní schůzku spolků zahájil starosta Jiří Kříž informací o fungování restaurace v DD. Prozatímnímu nájemci se prostory velmi líbí, přesto zde nezůstane. Důvodem je nedostatek personálu pro zajištění provozu obou jeho restaurací. Zajistí občerstvení pro nahlášené výroční schůze, další provoz ale nerozšíří.

Zahrádkáři pořádají ve čtvrtek 21. 3. od 17 hodin v klubovně Jarní besedu na téma plodová zelenina.

SDH Lhotka zve všechny děti i dospělé na čarodějnické rejdění v úterý 30. 4. V 18 hodin bude postavena májka, potom začnou soutěže pro děti.  Zapálení hranice je plánováno na 20 hod. Ve středu 1. 5. projde Lhotkou retro průvod, těšte se na hudbu a tanec. V rámci průvodu bude představena soška Sv. Floriána, vyřezaná z padlé lhotecké lípy řezbářem Janem Viktorou. Běh na Březovou Lhotu je plánován na polovinu června.

SDH Malé Přílepy Modré zahajují sezonu 23. 3. společným posezením. Čeká je účast na soutěžích Brdské ligy. Požádali obec o zakoupení dalšího osvětlení na stromek, který roste u Fořtovny. Vánoční osvětlení už je mu malé.

SDH Malé Přílepy začínají sezonu předvelikonočním jarmarkem před Fořtovnou v sobotu 6. 4. Na velikonoční neděli 21. 4. pořádají turnaj ve stolním tenise. V úterý 30. 4. Budou na místním hřišti čarodějnice. Uložení vodníka Pepíka na místní rybník Slámka proběhne buď v sobotu 4. 5. nebo v sobotu 18. 5.  Již tradičně pořádají sportovní Dětský den v sobotu 1. 6. od 15 hodin na hřišti.

SDH Chyňava organizuje soutěže v požárním sportu v Chyňavě. V sobotu 11. 5. to bude okrsková soutěž, v sobotu 25. 5. okresní soutěž a hned v neděli 26. 5. to bude okresní kolo pro juniory. Přijďte povzbudit naše dobrovolné hasiče, ať naváží na úspěchy minulých let.

má ve čtvrtek 4. 4. a v pátek 5. 4. zápis dětí do 1. třídy, proto všechny kroužky v tyto dny odpadají.  Pokud bude pršet, děti z družiny by využily prostory sálu DD pro svoje hry. V lednu byl ve škole projektový den o italských vystěhovalcích, kteří zde byli za 1. sv. války. Zúčastnili se i starostové z Unhoště,   Dokes, Chyňavy a děti z naší a milínské školy. Děti mají další aktivity spojené tímto tématem, např. mapují historii svých předků. Vyvrcholením pro ně bude zájezd do Itálie v týdnu 13. 10. - 19. 10. Na zájezd je požádáno o dotaci od Stř. kraje. Paní ředitelka poprosila přítomné, jestli by neměli možnost zajistit pro školu dovoz plastové roury z Berouna. Má délku 4m a průměr 80cm. Roura je zdarma a děti by ji využily pro své hrátky na zahradě. V úterý 16. 4. bude ve škole probíhat projektový den. Pokud by některý spolek měl zájem a připravil pro děti stanoviště, škola to přivítá.

Kulturní komise zve všechny na další ročník Jarní výstavy v sobotu 6. 4. na sál DD od 9 hodin do 17 hodin. Můžete ochutnat domácí zákusky, koupit si velikonoční výzdobu, květiny nebo malý dárek pro sebe nebo své blízké. Na galerii bude po celou dobu otevřena výstava obrazů chyňavského malíře Honzy Charváta. Tématem bude okolí Chyňavy a uvidíte také obraz, který byl součástí loňské mezinárodní výstavy v Mánesu. Přijďte se určitě podívat.

Spolek Chyňava dětem má naplánovánu besedu o rodičovství na úterý 19. 3. od 19 hodin v DD. O výchově dětí můžete besedovat s psycholožkou Anitou Michajlukovou.  V sobotu 6. 4. připraví na Jarní výstavě dílničku pro šikovné děti. Hned v neděli 7. 4. od 9 hodin pořádají celostátní akci Ukliďme Česko. Sraz je v 9 hodin ve všech částech obce, k dispozici budou rukavice a pytle. Je vyhlášena soutěž o nejoriginálnější nález. Nasbíraný odpad už bude odvezen do nového sběrného dvora. Ve čtvrtek 18. 4. Se mohou děti těšit na příměstský tábor od 8 – 16 hodin v DD nebo na hřišti, to podle počasí. Ještě je naplánovaný zájezd do parku Mirakulum, termín bude upřesněn.

ČČK připravuje zájezd do divadla Bez zábradlí v sobotu 13. 4. na představení Bez roucha aneb … odjezd je v 15 hod. Lístky si objednejte u Evy Husáková na OU Chyňava.  V sobotu 27. 4. plánují posezení dárců krve s partnery v restauraci DD.   

RSC klub organizuje v sobotu 30. 3. nohejbalový turnaj v DD. Připravuje také turnaj v ping-pongu na sále v DD.   

Divadelníci pilně trénují komedii Láska, sex a finančák. Hrát budou v sobotu 15. 6. a v sobotu 22. 6. vždy od 19 hodin v DD.

Spolek Spolu pro Libečov vyhlásil sbírku na svém transparentním účtu na nový zvon do kapličky na návsi v Libečově. Ten starý z roku 1757, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, před lety pukl a byl nahrazen odlitkem. Na stránkách www.spoluprolibecov.webnode.cz můžete hlasovat do 31. 5. o jménu, datu vyvěšení a poselství nového zvonu. Návrhy posílejte na email spoluprolibecov@gmail.com nebo je můžete předat osobně Miroslavu Kučerovi, Dušanu Kšírovi nebo Anně Recinové. V sobotu 7. 4. se i libečováci zúčastní akce Ukliďme Česko. Po skončení bude sousedské posezení pro všechny přítomné. V úterý 30. 4. se můžou všichni těšit na čarodějnické rejdění o ohně.

Senioři oslaví MDŽ v úterý 12. 3. na galerii DD od 17 hodin. V plánu je vystoupení dětí i malé občerstvení. Ve stejném duchu oslaví v úterý 14. 5. Den matek. Společnou akci se Spolkem Chyňava dětem uspořádají v neděli 12. 5. od 13 hodin v kasárnách. Připraveny jsou společné soutěže dětí a seniorů.

Baráčníci mají Výroční členské sezení v sobotu 16. 3. v restauraci DD od 14 hodin. V sobotu 27. 4. pořádají pro všechny zájemce zájezd na zámek Kratochvíle, městečko Netolice a velký kostel v Bavorově.  Odjíždí se v 6,30 hod od všech zastávek, přihlásit se můžete u paní Ivany Procházkové osobně nebo na tel.  606268157.

Sportovci využijí akce baráčníků a uspořádají valnou hromadu v sobotu 16. 3. od 10 hodin v DD. Restaurace bude otevřená pro oba spolky. 23. 3. zahájí fotbalisté sezonu. Sběr železa proběhne jako vždy v dubnu, termín bude včas oznámen. Plánovaný půlmaratón bude v měsíci květnu, termín zatím není určen. Fotbalový Memorial Petra a Pavla Husákových bude o víkendu 22. - 23. 6.

Myslivecké sdružení pořádá Okresní výstavu trofejí 15. 5. - 17. 5. na sále DD. Pro veřejnost bude otevřeno každý den od 9 hodin do 17 hodin. V sobotu 18. 5. bude možnost prohlédnout si výstavu pouze v případě, že návštěvníci budou ukázněni a nebudou rušit probíhající sněm. Myslivecká soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej bude letos v sobotu 15. 6. v Knížkovicích od 9 hodin u nádrže Kapka.  Zúčastnit se může kdokoliv, není nutné členství v mysliveckém kroužku. Propozice jsou k dispozici ve škole nebo na stránkách www.cmms.cz

18. 5. se konají Staročeské máje

Další schůze spolků je domluvena na úterý 21. 5. od 18 hodin     

Zápis ze schůze spolků 8. 1. 2019

Na první letošní schůzi spolků nebylo mnoho zúčastněných. Ale ti, kdo přišli, dostali čerstvou novinku o novém nájemci Dělnického domu. Informoval nás o ní nový starosta Jiří Kříž, který přišel zástupce spolků pozdravit a seznámit se s průběhem těchto schůzek. Zatěžkávací zkouškou zprovoznění restaurace v Dělnickém domě bude sobota 26. 1., kdy zde bude Obecní ples. Všichni jsou zváni, začíná se ve 20 hodin, hraje skupina PHZS. Čeká vás bohatá tombola. Stůl si můžete zamluvit na Obecním úřadě.

Zástupce SDH Chyňava Jaroslav Nejedlý popřál všem spolkům hodně zdraví. Vyslovil se s nabídkou, že v případě zájmu hasiči vždy ochotně pomohou s organizací jakékoliv akce. V sobotu 2. 2. mají valnou hromadu v restauraci DD, začátek v 15 hodin. Na hasičský maškarní ples vás zvou v sobotu 9. 3. do restaurace u Lepičů, masky jsou vítány. 

ZŠ Chyňava připravuje spolupráci se ZŠ Milín. Děti v Milíně natočily film o italských vysídlencích, kteří jak v Chyňavě, tak v Milíně byli za první světové války. Představí ho v Chyňavě místním dětem i všem ostatním, kdo rádi přijdou. Promítání se zúčastní i děti z pozvaných škol v Unhošti a Dokes. Akce proběhne v úterý 22. 1. v 10 hodin v místní škole.

Kulturní komise děkuje všem za pomoc s organizací listopadových a prosincových akcí, za příspěvek ve formě vlastního občerstvení a hasičům za zabezpečení akcí. Všechny zve na charitativní koncert ve prospěch Centra pro seniory do kaple Církve československé husitské ve čtvrtek 14. 2. nebo v pátek 15. 2. Termín ještě bude upřesněn dle dohody s kapelou. V kapli je od loňského roku zavedena elektřina a lze ji trochu vytopit. Vyzkoušíme to. Další ročník Jarní výstavy bude pro vás připraven v sobotu 6. 4. opět od 10 do 17 hodin. Těšit se můžete na jarmark, občerstvení a dílničky pro děti. Kroužek regionální historie zajistí na galerii výstavu obrazů místního mladého umělce Honzy Charváta, kde můžete vidět další pokrok v jeho tvorbě. Dílo Honzy Charváta už jsme zde mohli vidět.       

Spolek Chyňava dětem pořádá ve spolupráci se všemi aktivními rodiči dětský maškarní ples v neděli 17. 2. od 15 do 18 hodin. Hraje DJ Olda Burda, připraven je bohatý program. Na Jarní výstavě budou mít svou vlastní dílničku. V neděli 7. 4. můžete pomoci při akci Ukliďme Česko, sraz je vždy v 9 hodin v každé místní části. Připraveny budou pytle a rukavice, soutěží se o nejzajímavější nález. Ve čtvrtek 18. 4. před velikonocemi můžete svoje děti poslat na příměstský tábor. Probíhat bude 7,45 – 16 hodin v Dělnickém domě.

Zahrádkáři plánují v polovině března přednášku, přesný termín a téma bude ještě upřesněno.

Myslivci si zamluvili sál DD pro pořádání Okresní výstavy trofejí od úterý 14. 5. do pátku 17. 5. Omlouvají se za komplikace, ale po tuto dobu musí být všechny ostatní aktivity na sále přerušeny. Proto tento termín oznamují dostatečně dopředu.

Sportovci zvou na svůj Sportovní ples v sobotu 16. 2. od 20 hodin do DD. Hraje skupina Galaxie.

SDH Lhotka bude mít výroční členskou schůzi v sobotu 19. 1. od 15 hodin v klubovně na Lhotce. Zimní přestávku využijí na získávání nových členů do sboru. Z památné lípy, která padla při silném větru, lhotečtí získali betlém a ještě zbylo na sošku sv. Floriana, která bude při příležitosti retro průvodu 1. 5. slavnostně upevněna na hasičskou zbrojnici.   

Příští schůze spolků je domluvena na úterý 5. 3. od 18 hodin. Dle nové dohody budou pozvánky rozesílány emailem na stejné kontaktní adresy, jako se posílá zápis ze schůze.

 

Zápis ze schůze spolků 6. 11. 2018

Dosavadní starosta, dnes v úterý již pouze zastupitel pan Václav Kšír, se rozloučil se zástupci všech spolků. Jak řekl, tato setkání jsou prospěšná a je dobře, že se zástupci spolků schází. Nový starosta, zvolený na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 5. 11., se z účasti na schůzce omluvil.

Nejbližší kulturní akcí je sobotní Pochyňavské svícení neboli lampionový průvod. Vychází se v 17 hodin od DD. Kdo přijde dřív, může si dát svářo, čaj nebo něco dobrého. Děti z dramatického kroužku vystoupí s krátkým programem u kaple, potom vyrazí průvod. Přijede Martin na bílém koni a přiveze svatomartinské rohlíčky pro všechny přítomné. Další ročník Dušičkového pečení, letos již desátý, bude v sobotu 17. 11. od 13 hodin. Letošní téma je tvaroh. Jestli nechcete soutěžit, přijďte hodnotit a vybrat ten nejlepší moučník. Můžete si z promítaných fotografií připomenout akce v naší vesnici anebo vybrat drobný dárek nabízený na jarmarku. Divadlo pro děti bude od 15,30 hodin na galerii. Vánoční strom budeme rozsvěcet v Lipkách v sobotu 1. 12. v 17 hodin. Občerstvení a svářo bude, zazpíváme si koledy a začneme vánoční období. Nejzajímavější akcí letošních vánoc bude svěcení nového zvonu do kostela sv. Prokopa. Akce začne v sobotu 15. 12. ve 13 hodin u kostela. Zazpívají děti i sbor Bonbon, na svářo budou v prodeji hrníčky se znakem obce za 50,-. Věříme že všechno klapne podle plánu a okolo 15 hodiny na zvon poprvé zazvoníme. Zvon bude zvonit vždy v poledne a v 19 hodin klekání. Tradiční vánoční koncert v kostele bude jako vždy ve středu 26. 12. ve 14,30 hodin.       

Červený kříž pořádá v sobotu 24. 11. zájezd do divadla, lístky jsou již vyprodány. Výroční schůzi budou mít na jaře.

Včelaři počítají s uspořádáním schůze s výplatou dotací od 11 hodin v sobotu 24. 11. Výroční schůzi plánují na sobotu 2. 2. 2019 od 11 hodin na galerii DD. 

Senioři budou spolupracovat na pořádání vánočního jarmarku ve škole v pátek 7. 12., od 15 hodin budou mít společné posezení v jídelně.

Baráčníci se budou účastnit všech akcí ostatních spolků.

SDH Malé přílepy Modré plánují tvořivé odpoledne na sobotu 1. 12. od 15 hodin u Fořtovny. Nejdříve si děti vyrobí ozdoby, ozdobí strom a v 17 hodin ho společně rozsvítí. Svou výroční valnou hromadu mají v pátek 18. 1. 2019 v hospodě u Vořechů.

Spolek Chyňava dětem pořádá náhradní termín drakiády v neděli 11. 11. od 14 hodin za hřištěm. V sobotu 17. 11. bude mít spolek dílničku na Dušičkovém pečení. V sobotu 1. 12. s nimi můžete rozsvítit vánoční strom v Lipkách, akce začne v 17 hodin po skončení pohádky pro děti. Dětský maškarní bál už připravují na neděli 17. 2. 2019 od 15 hodin v DD.

Sportovci se připravují na štědrovečerní troubení.  Začíná se jako vždy v 16,30 hod a konec je v 21 hodin na místním hřbitově. Sportovní ples pořádají v sobotu 16. 2. 2019 v DD, pokud nebude fungovat nový nájemce tak v restauraci u Lepičů.

SDH Lhotka pořádá pro děti drakiádu v neděli 18. 11. od 14 hodin na louce na Březové. Mikuláš za nimi určitě přijde ve středu 5. 12. v 17 hodin k altánu, čeká je plnění úkolů a sladká odměna.  Dospělí si zase můžou přijít ochutnat svařák a zazpívat koledy k altánu na Štěpána 26. 12. v 15 hodin. Výroční valná hromada SDH Lhotka je naplánována na 19. 1. 2019.

Zahrádkáři moštují každou sobotu mezi 8 – 10 hod. Na čtvrtek 15. 11. plánují degustaci jablek od 17 hodin v DD. V sobotu 24. 11. jedou do Nižbora na vánoční trhy, odjezd ve 13 hodin.

J.Nejedlý za kroužek regionální historie poděkoval všem spolků za spolupráci při pořádání výstavy. Hotové nástěnky se zatím uloží do hasičárny a použijí při podobné akci příště.

SDH Chyňava pomohou s organizací lampionového průvodu a zajistí bezpečnost při přecházení silnice. Valnou hromadu naplánovali na sobotu 2. 2. 2019 od 15 hodin na sále DD.

SDH Malé Přílepy mají v sobotu 10. 11. rozloučení se sezonou. Celou neděli 2. 12. bude probíhat v Malých Přílepech a okolí 7. ročník zimní ligy Čertův zub neboli orientační závod na tratích 3, 6 a 9 km. Přihlásit se můžete na adrese kavka@modus.cz nebo na tel. 602 29 64 94 do 28. 11. Zazimování vodníka Pepíka si přijďte užít v sobotu 8. 12. Nebudou chybět koledy, svářo a něco dobrého, začíná se ve 14 hod. Valná hromada přílepského sboru proběhne 5. 1. 2019 od 15 hod v restauraci u Vořechů. Hasičský bál pořádají v sobotu 23. 2. 2019 také v restauraci u Vořechů, hraje skupina Akcent. Hned v neděli 24. 2. 2019 mají v plánu dětský maškarní karneval.

ZŠ a MŠ Chyňava děkují myslivcům a spolku Chyňava dětem za podporu při halloweenské akci. Ve čtvrtek 15. 11. může kdokoliv přijít na besedu o kyberšikaně, začíná v 15,30 hodin ve škole.  Dále zvou všechny na vánoční jarmark, který se koná v pátek 7. 12. od 14 hodin v celé budově i před ní. Můžete si dát trdelník, palačinky, pečené klobásky nebo svařák. Prodejci i děti ze školy a ze školky budou nabízet svoje výrobky, ke koupi bude i nová kuchařka Dušičkového pečení. Pokud se chcete ještě přidat jako prodejce se svými výrobky, obraťte se na paní ředitelku, rádi vás uvítají. Od 15 hodin potom bude v jídelně školy posezení seniorů s hudebním programem a občerstvením. Na školní vánoční akademii ve středu 12. 12. přijďte do DD v 17 hod, děti vám předvedou, co pěkného se naučily. Škola se může pochlubit tím, že byla oceněna v Senátu ČR a v soutěži  Svazu měst a obcí získala 1. místo za originální nápad se zápisem dětí do první třídy. Součástí ceny bylo i 40 spořičů vody, které byly již namontovány do školy na sociální zařízení.

Divadelníci si pro děti připravili předvánoční pohádku s názvem Ježibaby z Babína, kterou sehrají 1. 12. a 9. 12. vždy od 16 hodin.  Živý betlém se připravuje na poslední adventní víkend 22. 12. od 16,30 hodin.

Myslivecký ples v lednu nebude, Obecní ples bude 26. 1. 2019 od 20 hodin. Hraje skupina PHZS.

Další termín schůzky spolků byl domluven na úterý 8. 1. 2019

 

    

......................................................................................................

Zápis ze schůze spolků 4. 9. 2018

Na dnešní schůzi se sešli zástupci skoro úplně všech spolků, což se dá brát jako velmi pozitivní.

Schůzku zahájil pan Nejedlý jménem kroužku regionální historie a všechny informoval o přípravách výstavy k 100. výročí republiky. Výstava bude otevřena vždy o víkendech 13. 10. - 14. 10. a 20. 10. - 21. 10. do 9 hod do 17 hodin na galerii Dělnického domu. Panely s historií obce připraví členové kroužku, zástupci spolků byli požádáni o vyhotovení panelů se současností jednotlivých fungujících spolků. Pokud budou mít zájem, panel jim vydá J. Nejedlý po telefonické dohodě na čísle 724123378. V sobotu 13. 10. v 9 hodin bude výstava slavnostně zahájena. Ten samý den ve 13 hod bude Mgr. Dalibor Bartoš v klubovně promítat film a prezentaci k tématu. V 15 hodin pak bude na Vápenici zasazena lípa Republiky. Součástí bude slavnostní přípitek a krátký program. V neděli 21. 10. ve 13 hod bude mít opět Mgr. Dalibor Bartoš prezentaci v klubovně .  

Senioři pořádají zájezd na zámek Ploskovice a do Litoměřic ve středu 19. 9. Cena je 190,- přihlásit se ještě můžete u p. Onderkové, Husákové nebo Reisenthalerové. V pátek 28. 9. budou slavit Mezinárodní den seniorů na sále Dělnického domu od 14 hodin, samozřejmě s hudbou, vystoupením dětí ze ZŠ a občerstvením. Popřát půjdou i všem přítomným Václavům.

Včelaři v listopadu budou potřebovat klubovnu pro schůzi a vyplácení dotací. Termín upřesní.

Červený kříž úspěšně dozoroval na hasičských závodech, v Chyňavě měl dva zásahy, na Lhotce naštěstí žádný. V listopadu pořádá pro všechny zájemce, nejen pro své členy, dva zájezdy do divadla. Nejdříve se v sobotu 3. 11. pojede na Fidlovačku na představení „ Mezi nebem a zemí“. Odjezd autobusu ve 13 hod z Chyňavy, představení začíná v 15 hod. Cena vstupenky včetně dopravy je 380,-. Další zájezd je v sobotu 24. 11. do divadla Studio dva na muzikál „Vánoční koleda“. Odjezd autobus v 12,30 hod z Chyňavy, představení začíná v 15 hod. Cena vstupenky je 420,- dopravu hradí ČČK. Představení je vhodné pro děti, bude čas i na procházku po Václaváku. Přihlásit se můžete u Evy Husákové na OU.

Divadelníci budou reprízovat úspěšnou komedii Pokoj s tchýněmi v pátek 21. 9. od 19 hodin v DD. V sobotu 3. 11. zvou všechny na společenský večer s ochotníky ve stylu 1. republiky od 20 hodin v DD. 

Kulturní komise po dohodě s kroužkem regionální historie uspořádá v sobotu 20. 10. koncert na sále Dělnického domu. V 16 hodin vystoupí děti ze školy, po krátké přestávce zazpívá vokální skupina Cabinet z Dobřichovic. Martin na bílém koni přijede už v sobotu 10. 11. Nezapomeňte lampion do průvodu, vyráží se v 17 hodin od DD. Následující sobotu 17. 11. proběhne už 10. ročník Dušičkového pečení.  Letos je tématem tvaroh, soutěžní moučník přineste ve 13 hodin do Dělnického domu. Jarmark, dílničky, divadlo pro děti a ceny pro nejlepší tři moučníky i občerstvení jsou již samozřejmostí.

Sbírka na nový zvon dopadla úspěšně, vybrala se celá částka potřebná na jeho zaplacení.  Slavnostní vysvěcení a zavěšení na věž kostela sv. Prokopa proběhne v sobotu 15. 12. s doprovodným programem.

Základní škola opět nabízí prostory tělocvičny na různá cvičení. V pátek 21. 9. vystoupí na zahradě školy od 9 hodin skupina historického šermu. Předvede ukázky života v minulých dobách, vystoupení je i pro veřejnost.  Ve čtvrtek 27. 9. pořádá škola akci Babi, dědo, jdeme do školy. Přijďte se svými vnoučaty do školy a zkuste si výuku spolu s nimi. V týdnu od 9. 10. do 12. 10 proběhne sběr starého papíru, víček a hliníku. Kontejner bude stát před kostelem. Výtěžek bude použit na rozvoj sportovních aktivit pro děti. V týdnu od 14. 10. do 19. 10. Mají děti možnost jet do německého Limbachu. Za stravu, ubytování, dopravu a program zaplatí každý pouze 2000,-. Na programu jsou kreativní kurzy, pohybové hry na nové reakční T-stěně, biatlonová soutěž pro laserové natáčení, sáňkařská dráha, návštěva skokanského areálu, koupání ve vodním parku, grilování a mnoho dalších aktivit. Termín vánočního jarmarku je stanoven na 7. 12. Všichni prodejci jsou vítáni. Škola shání výrobce trdla, neznáte někoho?

Zahrádkáři zahájili moštování, probíhá každou sobotu 8 – 10 hod až do odvolání. Cena je 5,- Kč za kg jablek. Na víkend 22. 9. – 24. 9. je naplánována výstava ovoce a zeleniny, ale vzhledem k jeho špatné kvalitě zatím není jisté, jestli se uskuteční. V listopadu uspořádají zájezd do Nižbora na vánoční výstavu, termín bude zřejmě 10. 11.

Sportovcům začala sezona, rozpis fotbalových zápasů je na webu klubu i webu obce. Přijďte fandit a podpořit hráče k zisku prvních podzimních bodů. Turnaj přípravky je 22. 9. Vytvořte svou účastí na hřišti správnou atmosféru pro jejich co nejlepší výkon. Podzimní sběr železa proběhne jako vždy, přesný termín se dozvíte včas.

SDH Lhotka plánuje posezení a malé občerstvení u altánu k 100. výročí republiky na čtvrtek 27. 10. V pátek 28. 10. půjde průvod k nově vysazené lipové aleji, při setmění bude i ohňostroj.

SDH Malé Přílepy Modré pořádají lampionový průvod v sobotu 10. 11. mezi 17 – 18 hod. Začátkem prosince si ozdobí a rozsvítí vánoční strom před Fořtovnou. Nejdříve si děti vyrobí ozdoby a řetězy, půjdou je pověsit na strom a také si ho rozsvítí.

Baráčníci pojedou na zájezd se seniory.

SDH Malé Přílepy mají na hasičskou soutěž dětí O putovní pohár mladých hasičů na sobotu 8. 9. přihlášeno 16 družstev. Také pořádají Závod požárnické všestrannosti dospělých v sobotu 13. 10. od 14 hodin na místním hřišti. K uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku dojde 8. prosince.

 Myslivci znají již termíny všech honů. Pro veřejnost by uspořádali poslední leč v sobotu 1. 12. od 20 hodin v DD, ale pouze pokud bude fungovat restaurace.  Takže uvidíme, jestli se najde nový nájemce DD. 

Spolek Chyňava dětem považuje 9. místo na dračích lodích za výborné umístnění vzhledem k tomu, že prvních osm posádek je poloprofesionálních a pravidelně se účastní těchto závodů. V září se rozjely všechny aktivity. Jóga bude každé úterý od 19,30 hod ve škole až do konce října, od listopadu opět na galerii DD. Judo začíná od čtvrtka 20. 9. vždy od 16,30 hod na sále DD. Tancování se Zrzečkou začne od středy 12. 9. vždy 15 – 16 hod ve škole. Ve stejný den začíná cvičení pro rodiče s dětmi, jen dopoledne od 10 hod. Na úterý 9. 10. od 19 hod je plánována přednáška psychologa Milana Studničky na téma „ Rozdíly ve výchově kluků a holek“. Zájezd do divadla ve středu 17. 10. je zcela zaplněn. V pátek 26. 10. si přijďte zatančit na prvorepublikovou tančírnu. Můžete se naučit nové kroky nebo zopakovat to, co už umíte, s mistryní ČR ve standardních tancích., která celý večer povede. Přihlášky na chynavadetem@seznam.cz, vstupné 150,- / osobu. Začátek ve 20 hod v DD.

Další schůze spolků je domluvena na 6. 11. od 18 hodin v DD.

 

Schůze spolků dne 15. 5. 2018

Pan starosta přivítal všechny přítomné zástupce spolků a první slovo dal paní učitelce Matouškové.

 Ta všem poděkovala za podporu při hlasování v soutěži Klatovské kuřátko, kde díky 1004 (!) hlasům školka získala druhé místo a velmi hodnotné ceny. Podobnou podporu ocení děti ze školy, které se účastní soutěže Designer Škoda. Kde máte hlasovat, dají včas vědět. Taneční vystoupení pod králem v sobotu 19. 5. v 18 hodin si vyzkouší první třída, aby si děti natrénovaly, jaké to bude za pár let v krojích. Sběr starého papíru, plastových víček a hliníku proběhne od úterý 12. 6. do pátku 15. 6. Kontejner bude přistaven jako vždy vedle kostela.

Děti z mysliveckého kroužku budou dokazovat své znalosti o lese a tradicích myslivosti v sobotu 9. 6. na soutěži Zlatá srnčí trofej. Konat se bude v Oseku u rybníka Žák od 9 hodin. Můžete se přidat i vy se svými dětmi, nezapomeňte ale na soutěžní výrobek s tématem les.

Sportovci plánují sběr starého železa na sobotu 26. 5., v 9 hodin vyjíždí po vsi a naloží vše, co bude připraveno. O víkendu 23. 6. – 24. 6. se koná fotbalový turnaj Josefa a Pavla Husáka, přijďte podpořit chyňavské mužstvo. Problém s ozvučením hřiště je nutno vyřešit co nejdříve, celé hřiště nelze překřičet bez aparatury. Do termínu turnaje se zkusí několik navržených variant. Fotbalová mužstva mají skvělé výsledky, A tým je momentálně na 3. místě, dorost na druhém a přípravka svou účastí v semifinále dělá radost trenérovi. 

Další ročník Chyňavského duatlonu bude v neděli 15. 7. Startovní pole je plné, závodníci mají před sebou 20,5 km na kole a 5 km běhu. Fandit ale můžete, běží se přes vesnici. Volné jsou pouze dětské kategorie. Děti do 5 let včetně pojedou na kole nebo odrážedle trasu cca 400m a poběží 200m. Kategorie 6 – 9 let pojede na kole 1,6 km a poběží  500m. Kategorie 10 – 12 let pojede 2,4 km a poběží cca 1 kilometr. Medaile, diplomy a odměny pro vítěze jsou připravené. Pro jistotu své děti ale zaregistrujte na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTwIy9DCaJ-VNKdx54wQc1Yt9EJiY6skkbcxLHxDlVK7EE7A/viewform

SDH Lhotka zve všechny nadšence na IV. ročník Běhu na Březovou Lhotu. Start je v 10,30 hodin, trasa je 7,5 km, pro muže ještě se sprintem na rozhlednu. Přihlášky na tel. 739086530 nebo na email: sdh.lhotka@seznam.cz.  15. srpna pořádá již 15. ročník hasičské soutěže O putovní pohár Lhotky. Zároveň oslaví 85. výročí založení lhoteckého sboru hasičů a ještě slavnostně otevřou lipovou alej vysazenou u příležitosti 100. výročí samostatné republiky.

Politolog a pedagog Mgr. Dalibor Bartoš zve ve čtvrtek 21. 6. v 18 hodin do Dělnického domu na veřejnou diskusi při příležitosti 100. Výročí vzniku Československa: První republika – promarněná šance na mír v Evropě.        

Chyňavští hasiči pořádají okresní kolo v požárním sportu v sobotu 9. 6. v kasárnách, začátek v 9 hodin. Občerstvení zajištěno, zdravotní dozor zařídí členové místního spolku ČČK.

Spolek Chyňava dětem domluvil pro zájemce o tanec Květinovou tančírnu. V pátek 15. 6. od 20 hodin v Dělnickém domě si můžete s mistryní republiky ve standardních tancích Monikou Mihalíkovou zopakovat kroky z tanečních kurzů nebo se naučit i něco nového. Vstupné 100,- 

V neděli 17. 6. vezměte dětem kolo nebo odstrkovadlo, ať si mohou v Lipkách vyzkoušet jízdu zručnosti, dopravní hřiště a zasoutěžit s ostatními. Helma je povinná, za odměnu bude i ochutnávka melounů.  Začátek v 15 hodin.  Letní příměstský tábor na přelomu července a srpna na téma Lesní víly, mužíci a skřítci je již obsazen. V sobotu 1. září přijďte podpořit do kempu do Berouna posádku dračí lodě Draci z Chyňavy. Znovu bude bojovat o výborné umístnění jako minulý rok. Do konce května se můžete přihlásit na zájezd do divadla Studio dva, kam se pojede na komedii Líbánky na Jadranu s Bohumilem Kleplem a Evou Holubovou. Odjezd je v 16,30 hodin ve středu 17. 10. 2018. přihlášky na tel. 739078526 nebo email: chynavadetem@seznam.cz nebo facebook Chyňava dětem  z. s.

Kulturní komise Obce Chyňava pořádá pro všechny zájemce zájezd do městečka Lány v neděli 24. 6. Odjezd autobusu v 9 hodin ze všech zastávek, návrat cca v 16 hodin. V muzeu T. G. Masaryka je domluvena komentovaná prohlídka uzpůsobená věku dětí prvního stupně základní školy. Dále můžete navštívit zámecký park, v něm Palmový skleník, kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, Muzeum historických vozů, Hokejovou síň slávy nebo Naučnou stezku s vyhlídkou do lánské obory. Doprava autobusem a vstup do muzea TGM je zdarma. Přihlášky do 31. 5. eviduje Obec Chyňava.

Divadelníci chystají v neděli 3. 6. cirkusový dětský den. Nebude to v manéži, ale od 14 hodin v kasárnách nebo v lese za hájovnou, to podle počasí. Pilně trénují divadelní komedii Pokoje s tchýněmi, kterou sehrají vždy od 19 hodin v Dělnickém domě a to v sobotu 9. 6. a ještě v sobotu   23. 6.

Další schůzka spolků je domluvena na úterý 4. 9. v 18 hodin. Pokud budete pořádat nějaké akce v průběhu prázdnin, které nebyly ještě oznámeny, zavolejte na Obecní úřad. Zveřejní je na webu obce. Příspěvky do prázdninového čísla zpravodaje posílejte do 30. 6.

 

 

Schůze spolků 13. 3. 2018

Pan starosta přivítal zástupce obecních spolků a konstatoval, že i přes prázdninový termín se jich sešla většina.

Tentokráte začal s nabídkou svých akcí spolek Chyňava dětem.  Před velikonocemi chystají pro děti oblíbený příměstský tábor. Na sobotu 7. 4. zvou všechny občany na úklidovou akci „Ukliďme Česko“, která bude ve všech obecních částech. Sraz v 9 hodin, pytle, rukavice a malé občerstvení k dispozici. Je vyhlášena soutěž pro děti o nejoriginálnější nález. Ve středu 25. 4. se s nimi můžete projít venku na bylinkové ochutnávací vycházce s Magdalenou Dobromilou Staňkovou, začíná se v 9 hodin v Libečově u kapličky. Výlet na křivoklátskou stezku bude v neděli 13. 5., bližší informace se dozvíte na jejich stránkách. V červnu, konkrétně v neděli 17. 6. proběhne zábavné odpoledne s Besipem v Lipkách.

Červený kříž pořádá v neděli 8. 4. zájezd do divadla Bez zábradlí na komedii Další roky ve stejnou dobu v hlavních rolích s Veronikou Freimanovou a Zdeňkem Žákem. Odjezd z Chyňavy ve 14 hodin. Na pátek 13. 4. naplánovali posezení dárců krve se slavnostním předáním plaket v restauraci u Stehlíků.

Divadelníci zvou nejen všechny děti na pohádkový les do kasáren v neděli 3. 6. od 14 hodin. Občerstvení a hezké počasí bude. Usilovně trénují komedii Pokoje s tchýněmi, kterou pro širokou veřejnost sehrají v sobotu 9. 6. od 19 hodin a v sobotu 23. 6. také od 19 hodin v Dělnickém domě.

Senioři mají v pondělí 10. 4. v 17 hodin dámskou jízdu, ale přijít může každý, protože paní Petra Šedivá odvede zájemce do zdravotního střediska a všem přítomným předvede pomůcky, které sociální poradna a půjčovna pomůcek nabízí. Sraz je u Dělnického domu. Na neděli 6. 5. je naplánován Jarní pochod generací, jehož cíl je zatím blíže neurčen. Protože je to už 15. ročník, akce bude i s hudbou. Den matek můžete přijít oslavit v úterý 15. 5. na galerii DD, v 17 hodin zde vystoupí děti ze školy s kulturním pásmem. Ukončení letošní sezony je naplánováno na pátek 29. 6. do Dolíků.

Soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej se určitě zúčastní i chyňavský myslivecký kroužek, kde přesně to bude, zatím není rozhodnuto. Pokud nevyjde pořádání na náš spolek, plánují myslivci uspořádat střeleckou soutěž pro veřejnost.

SDH Lhotka pořádá v pondělí 30. 4. čarodějnické rejdění na Lhotce, hasiči vztyčí májku a děti čeká strašidelné bloudění. Na prvního máje vyráží retro průvod obcí, přijďte se podívat nebo i zúčastnit, loni to bylo skvělé.

Politolog Dalibor Bartoš zve zájemce do DD ve středu 28. 3. na veřejnou diskusi při příležitosti 100. Výročí vzniku Československa – Proč Češi přestali mít rádi rakouskou monarchii? Přijďte debatovat v 18 hodin.

Na Malých Přílepech budou také čarodějnice s ohněm a špekáčky na hřišti. Vodníka Pepíka budou ukládat na jezero v druhé polovině května. Na sobotu 2. 6. zvou hasiči na dětský den na hřiště od 14 hodin. 12. 5. si natrénují útok na okrskové soutěži v požárním sportu v Hýskově a v sobotu 9. 6. se budou snažit porazit nejen chyňavské hasiče v této okresní soutěži v Chyňavě. Přijďte fandit svým favoritům. Letní pouťovou zábavu pořádají v sobotu 11. 8. U Vořechů v hospodě, můžete si zatančit mezi dovolenými.     

Chyňavští sportovci začnou sezonu koncem března. Fotbalový turnaj mladších přípravek bude 5. 5. od 10 hodin na hřišti, můžete přijít fandit. O víkendu 23. – 24. 6. pořádají 5.ročník memoriálu Pavla a Josefa Husákových.

Další schůze spolků bude v úterý 15. 5. Od 18 hodin v DD

 

Schůze spolků 8. 1. 2018

Na první schůzi spolků v roce 2018 pozvala paní ředitelka zástupce všech spolků do nově přistavené třídy ve škole. Nevyužívaný balkon se přeměnil na moderní třídu vybavenou interaktivní tabulí. Od ledna se v této nové třídě učí pátý ročník. Paní ředitelka připravila občerstvení, bohužel se nemohla schůzky zúčastnit a zastoupila ji paní učitelka Zdena Marešová.

 Pan starosta přivítal všechny přítomné a pozval je na Obecní ples v sobotu 13. 1. do Dělnického domu. Všem zopakoval rozhodnutí zastupitelstva obce, že spolky dostaly dotaci na činnost ve výši, o kterou si požádaly.

Červený kříž pořádá zájezd do divadla Radka Brzobohatého na komedii Tři letušky v Paříži v sobotu 24. 2. Odjezd bude v 15 hodin, lístky si můžete objednat u Evy Husákové. Na duben plánují členskou schůzi, přesný termín bude upřesněn.

Zahrádkáři zvou na odbornou besedu o zahradě na čtvrtek 15. 3. od 17 hodin do Dělnického domu.

Divadelníci nacvičují novou veselohru, kterou sehrají v červnu. Na sobotu 3. 11. plánují ples ve stylu módy z 1. republiky, jen upozorňují, že budou vyžadovat zadaný dress code.

Včelaři budou mít v sobotu dopoledne od 10 hodin výroční členskou schůzi.

Základní škola připravuje vystoupení na oslavu MDŽ pro seniorky. Dále prosí pracovníky obce o odvoz odpadu ze zahrady a opravu plotu směrem ke hřbitovu. Pomoc jim byla přislíbena. Tělocvična už slouží svému účelu a může být opět pronajímána na různá cvičení. Cena za hodinu pronájmu je 50,-. Škola připravila tři bezplatné kurzy pro předškoláky, bez ohledu na to, kam děti půjdou do školy. První je ve čtvrtek 18.1.

Spolek Chyňava dětem pořádá v pondělí 12. 2. od 19 hodin v Dělnickém domě besedu o mateřství a rodičovství.  Vstupné je 30,-. Společně se Sdružením rodičů a přátel školy pořádají dětský maškarní bál v neděli 18. 2. od 15 hodin v Dělnickém domě na sále. Děti se můžou těšit na bohatou tombolu, soutěže a zábavný program. Před velikonocemi ve čtvrtek 29. 3. je pro děti připraven jednodenní příměstský tábor. Na sobotu 7. 4. plánují akci Ukliďme Česko.

Dobrovolní hasiči Lhotka budou letos slavit 85. let sboru. Slavnosti začnou valnou hromadou sboru v sobotu 27. 1. od 15 hodin v klubovně na Lhotce.

Kulturní komise zve všechny na Benefiční koncert ve čtvrtek 18. 1. od 18 hodin v Dělnickém domě.  Zazpívají dětské sbory Meluzíny a Krákorky a zahraje ODDechovka. Dobrovolné vstupné bude věnováno na veřejnou sbírku na nový zvon na kostele sv. Prokopa.  Na sobotu 24. 3. je naplánována Jarní výstava v Dělnickém domě. Celý den od 10 do 17 hodin si můžete užívat jarmark zajímavých výrobků a předvelikonoční výzdoby, dílniček a na galerii bude k vidění výstava k roku republiky.

Sportovci mají svůj ples v sobotu 10. 2. od 20 hodin v Dělnickém domě. V týdnu od 21. - 25. 2. vyrážejí na soustředění do Ústí nad Orlicí. V sobotu 3. 3. od 10 hodin mají v restauraci u Stehlíků valnou hromadu.  Pro všechny mužstva začne jarní část sezony 24. 3.

Hasiči Chyňava mají naplánovánu výroční valnou hromadu na sobotu 20. 1. od 14 hodin v restauraci u Stehlíků. Výroční hromada okrsku bude v pátek 9. 2. od 18 hodin tamtéž. Maškarní ples si můžete s nimi užít v sobotu 3. 3. u Lepičů. Hraje Galaxie, samozřejmostí je předtančení, tombola a cena pro nejlepší masky.

Kroužek regionální historie plánuje na říjen velkou výstavu ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Žádá všechny občany o poskytnutí archivních materiálů a fotografií z té doby.

Senioři mají svou výroční schůzi v pátek 16. 2. od 17 hodin v Dělnickém domě. Na úterý 6. 3. zvou všechny ženy na oslavu Mezinárodního dne žen. Od 17 hodin na galerii bude vystoupení dětí ze školy i malé občerstvení.       

Baráčníci mají výroční členské sezení v sobotu 24. 3. od 14 hodin v restauraci u Stehlíka.  Na sobotu 21. 4. plánují zájezd do Českého Šternberka a Týna nad Sázavou.

Redakční rada Chyňavského zpravodaje požádala zástupce spolků o články k roku republiky.  V každém čísle bude zmínka o tom, co který spolek v roce 1918 dělal, co se v obci událo, jak lidé slavili konec první světové války.    

Schůze spolků 7. 11. 2017

 

Pan starosta přivítal všechny přítomné na poslední schůzce spolků v letošním roce.

 

Divadelníci pilně trénují pohádku Princezna Žofinka a drak Dynamit. Pokud chcete vědět, jestli drak sežere princeznu, přijďte se podívat na představení buď v sobotu 25. 11. nebo v neděli 10. 12. v 16 hodin do Dělnického domu. Po skončení představení bude mikulášská nadílka pro děti. Živý betlém a koledy si můžete užít v neděli 17. 12. od 17 hodin v Lipkách.

Základní škola pořádá nejen pro děti a jejich rodiče výlet do vánočních Drážďan. Odjezd je ve čtvrtek 7. 12. v 8 hodin od školy, návrat cca v 18 hodin. Pokud máte zájem s nimi jet, přihlaste se do 25. 11. ve škole, cena výletu je 420,- za osobu. V úterý 12. 12. ve škole proběhnou tradiční vánoční trhy, začnou v 15 hodin. Ve čtvrtek 14. 12. se děti ze školy a ze školky představí v Dělnickém domě na své Vánoční akademii. Nejdříve v 16 hodin vystoupí děti ze školky, po krátké přestávce školáci.

Včelaři budou mít schůzi během 14 dnů, jakmile přijdou peníze na léky. V současné době probíhá další fáze preventivního léčení včelstev.

Baráčníci plánují výroční členské sezení na začátek března 2018.

Myslivci zvou nejen členy, ale i širokou veřejnost na svou poslední leč v sobotu

16. 12. od 18 hodin do Dělnického domu, k tanci a poslechu zahraje skupina Nauš.

Zahrádkáři pořádají zájezd na vánoční trhy do Nižbora v sobotu 11. 11., odjezd ve 13 hodin od čekáren. Moštování se nekoná, není co moštovat.

SDH Lhotka čeká čerty a mikuláše v úterý 5. 12. v 18 hodin u altánu na Lhotce, hodné děti dostanou sladkosti, ty zlobivé uhlí. Zazpívat koledy si můžete na Lhotce v úterý 26. 12. od 15 hodin u altánu, svářo a malé občerstvení je samozřejmostí.

SDH Chyňava pomůže s organizací Pochyňavského svícení v sobotu 11.11. Valnou hromadu mají v sobotu 27. 1. 2018 v restauraci u Lepičů od 14 hodin.

Červený kříž plánuje divadlo na únor 2018, přesný termín a titul se dozvíte včas.

Spolek Chyňava dětem pořádá druhý ročník rozsvěcení vánočního stromu v  neděli 26. 11. od 17 hodin. Těšte se na koledy, malou kapelu i občerstvení.

Kulturní komise zve všechny na tradiční předvánoční akce. V sobotu 11. 11. od 16,30 hodin vystoupí s krátkým programem děti ze školy u kaple Církve československé husitské děti, pokračuje se lampionovým průvodem a pak přijede Martin na bílém koni. Martinské občerstvení bude také. Další sobotu 18. 11. přijďte na Dušičkové pečení, letošní soutěžní téma je ovoce, začátek je ve 13 hodin. Proběhne jarmark, dětské divadlo, dílničky a kulturní vystoupení dětí. Na sobotu 2. 12. je naplánován charitativní koncert v kapli Církve československé husitské, od 16 hodin vystoupí soubor Solideo. Zahrají na dobové nástroje hudbu gotickou, renesanční a barokní. Vybrané vstupné půjde ve prospěch Centra pro postižené a seniory Beroun. Vánoční koncert v kostele sv.Prokopa bude na Štěpána 26.12. od 14,30 hodin. Zazpívá Zdický smíšený sbor.    

SDH Malé Přílepy pořádá v neděli 3. 12. orientační běh Cesta do pekel, start v 11 hodin u Fořtovny. Můžete si vybrat ze čtyř délek tratí v okolí, mapu a busolu jako i pevnou obuv s sebou. Uložení vodníka Pepíka proběhne v sobotu 9. 12. odpoledne, řeší se zabijačka a zazpíváme si koledy.

RSC sport club pořádá vánoční nohejbalový turnaj v sobotu 30. 12. od 8,30 hodin v Dělnickém domě.

Sportovní klub a Zdeněk Steiner ml. zvou příznivce zimního sportování v sobotu 16. 12. 2017 od 10:30 hodin na 2. ročník Vánočního nadačního běhu pro Dětský domov v Berouně. Start i cíl je na začátku areálu bývalých kasáren. Startovné je dobrovolné a tento obnos bude odevzdán přímo ředitelce dětského domova. Trasa je lehčí, vedená lesem o délce 6,5km. Přihlášky na stránce facebook Chyňavský duatlon. Tak nebuďte líní a pojďte se proběhnout a zároveň přispět na dobrou věc.

Vánoční disco plánované na pondělí 25. 12. zřejmě nebude pro loňskou malou účast.

 

S přáním všeho dobrého v novém roce se všichni rozloučili a domluvili si první schůzku spolků v roce 2018 na úterý 9. 1. 2018 od 18 hodin

 

Spolková schůze 5. 9. 2017

 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a pozval je na slavnostní otevření nové in-line dráhy na hřišti v sobotu 9. 9. 2017 od 16 hodin. Občerstvení zajištěno, od 17hod  se hraje mistrovské utkání Chyňava A proti Freyburg Trubín. Také poděkoval posádce dračí lodě za skvělé umístnění v závodě a reprezentaci obce. Z 38 posádek byla ta chyňavská celkově pátá a v soutěži O pohár starosty města Berouna získala 3. místo a krásný pohár.

Sportovci začali sezonu, A mužstvo je podle soupeřů jasným favoritem, ale to se uvidí až příští rok v červnu. Letos pokračují v boji o tituly 3 mládežnická mužstva a dvě mužstva dospělých. Dětem můžete přijít držet palce v sobotu 7. 10., na hřišti bude fotbalový turnaj od 10 hodin. Termíny zápasů dospělých se lze dočíst na webu obce nebo webu fotbalovém. Koncem října bude uspořádán sběr železa, přesný termín bude včas vyhlášen. Těšit se můžete na vánoční diskotéku v pondělí 25. 12. v Dělnickém domě. Poděkování sportovců patří obci za úpravy hřiště.

Kulturní komise zve všechny na tradiční předvánoční akce.

V sobotu 11. 11. od 17 hodin na Pochyňavské svícení. Bude lampionový průvod, občerstvení a přijede Martin na bílém koni.

V sobotu 18. 11. ve 13 hodin vypukne další ročník Dušičkového pečení a soutěž O nejlepší buchtu, tentokrát ovocnou. Připravené jsou oblíbené jarmareční stánky, dílničky nejen pro děti, divadélko, kulturní vystoupení a malé překvapení. Den můžete zakončit v restauraci u Stehlíků nad výbornou kachnou se šesti a u poslechu živé country hudby. Kachnu je nutno objednat předem v restauraci.

Druhý adventní víkend si můžete zpestřit charitativním koncertem skupiny Solideo. Zahrají v sobotu 2. 12. od 16 hodin v kapli Církve československé husitské.

Vánoční koncert v úterý 26. 12. v kostele sv. Prokopa bude také, přesný čas ještě upřesníme.

Spolek Chyňava dětem chystá rozsvěcení vánočního stromu v neděli 26. 11. od 17 hodin, tentokrát v Lipkách. Který to bude, je ještě v jednání. Občerstvení a koledy ale budou určitě.

Pokračuje cvičení jógy pro dospělé, zatím v úterý od 19 hodin, z důvodu rekonstrukce ZŠ se bude cvičit na galerii DD. Zrzečky začnou tancovat od středy 4. 10., vždy každou středu a od 14 hodin na sále DD. Přihlaste děti na judo, začínají ve čtvrtek 14. 9. od 16,30 hod, první dvě hodiny jsou zdarma. Pro maminky je naplánovaný večer pro ženy s výrobky z fima, koná se v pondělí 9. 10. od 18,30 hod. Rodiče s dětmi budou cvičit každou středu 9 – 10 hod na sále DD, cvičení povede Lucie Novotná. A pro tancechtivé dospěláky se zahajují taneční každou neděli od 19,30 za částku 2198,- za pár. Pánové, nemusíte v obleku. 

Základní škola zatím cvičí v DD, ale až se postaví na balkoně další třída, bude možno si opět pronajmout tělocvičnu za 80,- za hodinu. Rozhodně ale jsou všichni zváni ve čtvrtek 14. 12. od 17 hodin do Dělnického domu na vánoční vystoupení dětí ze školy i ze školky. V říjnu proběhne sběr starého papíru, konkrétně v termínu 10. 10. – 13. 10. V pátek 13. 10. je ve škole akce Babi, dědo, pojď se mnou do školy, celé dopoledne se můžete přijít podívat, co pro vás děti nachystaly. Pokud si chcete zopakovat základy anglického a ruského jazyka, ve škole se otevírají kurzy pro děti i dospělé. Přesný čas se určí podle zájemců.

Červený kříž chystá na listopad zájezd do divadla, vyberou určitě nějaký zajímavý kus.

Chyňavský klub seniorů má 14. 10. schůzi od 14 hodin, na programu je i vystoupení dětí a po skončení zahraje k tanci a poslechu Petr Jungmann. Cvičit s nimi můžete chodit ve středu od 18 hodin na galerii DD.

Zahrádkáři zahajují moštování v sobotu 9. 9. ale zatím jen 8 -10 hod. Uvidí se, jestli bude vůbec co moštovat. Plánovaná výstava ovoce se možná neuskuteční právě ze stejného důvodu. Můžete s nimi ale jet na cibulový jarmark do Hořovic.

Myslivci mají na sále DD v sobotu 16. 12. poslední leč, akce je i pro veřejnost a zahraje oblíbený interpret z TV Šlágr. Začátek v 19 hodin.

Divadelní spolek Divoch pro velký úspěch zopakuje komedii Raye Cooneye 1 + 1 = 3. Začátek v 19 hodin v Dělnickém domě v sobotu 30. 9. Živý betlem zpestří předvánoční čas v neděli 17. 12. v 17 hodin.

Další schůze spolků je naplánovaná na úterý 7. 11. od 18 hodin.

 

Zápis ze schůze spolků 27. 6. 2017

 

Z důvodu velké zaneprázdněnosti pana starosty nebyly rozeslány pozvánky a schůze vlastně neproběhla.

 

SDH Chyňava pořádá VII. ročník Memoriálu Petra Žáčka v hasičském sportu v sobotu 26.8. od 13hod v bývalých kasárnách. Po skončení akce zahrají Paradoksy.

ČČK zajišťuje zdravotní dozor na Memoriálu Petra Žáčka. V říjnu s nimi můžete opět navštívit divadlo v Praze, bližší info se dozvíme v září po divadelních prázdninách.

Zdeněk Steiner zve všechny na 2. ročník Chyňavského duatlonu v neděli 16. 7. do kasáren, je připravena trať nejen pro sportovní nadšence, ale i pro děti do 3 let včetně. Přijďte závodit nebo alespoň fandit

Spolek Chyňava dětem má naplněný příměstský pirátský tábor pro děti od 17.7. Letní jóga bude buď na hřišti, nebo ve škole, registrace je možná na každou hodinu. První víkend v září vás zvou na závody dračích lodí do Berouna, posádka Chyňavy bude opět bojovat o skvělé umístnění jako loni.

SDH Malé Přílepy a parta nadšených fotbalistů pořádá v sobotu 22. 7. 2017 turnaj v malé kopané na dětském hřišti, výkop v 9:00 hod. V sobotu 12. 8. zvou všechny na letní pouťovou zábavu od 20 hod do hospody u Vořechů, zahraje kapela Úžas. A v sobotu 9. 9. 2017 přijďte povzbudit hasičský potěr na 11. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku. Dětské hřiště, začátek ve 14 hod.

SDH Lhotka pořádá v sobotu 19. 8. soutěž v hasičském sportu O putovní pohár Lhotky. Začátek je ve 13,30 hod

Zahrádkáři pořádají v pátek 25. 8. zájezd do Čimelic na výstavu květin

Divadelníci relaxují po výtečném a náročném představení. Pro velký úspěch ho sehrají ještě jednou v první polovině září.

Senioři zahájí sezonu v sobotu 26. 8. 2017 v 19 hodin táborákem ve Vilímáku u Onderků. 9. 9. 2017 pořádají zájezd na zámek do Duchcova a do kláštera cisterciáků v Oseku u Duchcova. Odjezd je v 7 hodin od čekáren a cena zájezdu je 200 Kč.

Žáci základní školy by šli velmi rádi příkladem svým tatínkům, dědečkům, strýčkům a sousedům a už ve svém věku by chtěli být mladými hasiči. Vzory mají okolo sebe a jistě to není jen tím novým autem. Proto by rádi získali z řad místních hasičů někoho, kdo by je postupně připravoval nejen na soutěže mladých hasičů, ale i na práci ve sboru dobrovolných hasičů v místní organizaci. Najde se nějaký ochotný tatínek nebo strejda, který by svůj volný čas věnoval hejnu nezbedů, kteří by rádi trénovali nasazení Béčkové nebo Céčkové hadice na rozdělovač a trefit terč? Nebo překonat překážky při štafetě? Místní sbor by rád omladil svou členskou základnu, co takhle vychovat si následovníky už od kolébky? Děvčata z místní školy by zase přivítala trenérku gymnastiky, která by s nimi trénovala hvězdy, mosty, přemety a taneční kreace. Neznáte někoho? Děvčátka se vám určitě odmění předvedením svým schopností na některé obecní akci.

Další schůze spolků bude v úterý 5. 9. 2017

 

Zápis ze schůze spolků 9. 5. 2017

V úvodu pan starosta přivítal Mgr. Vladimíru Hamousovou, ředitelku ZŠ Chyňava a Ing. Jaroslavu Otipkovou, předsedkyni spolku Ledro, které se schůzky zúčastnily poprvé. Paní ředitelka poděkovala všem spolkům za pomoc při akcích školy a slíbila na oplátku, že děti s radostí zpestří různé akce svým vystoupením. Škola pořádá opakovaný sběr papíru a hliníku ve dnech 13. 6. – 16. 6., výtěžek chtějí použít na nákup interaktivní tabule. Uvedla také informaci, že do 1. třídy je přihlášených 21 dětí a mateřská školka rozšířila počet míst na 69, což jistě ocení všechny maminky.

J. Otipková ze spolku Ledro seznámila všechny s připravovaným zájezdem do Itálie  termínu 28. 9. – 1.10. 2017.  Bližší informace budou zveřejněny během června na webu obce.

SDH Chyňava se v rámci oslav 135. výročí založení pochlubí novým autem, které bude k vidění v sobotu 27. 5. od 15,30 hod. Okresní kolo v hasičském sportu bude v sobotu 3. 6. od 9 hod v kasárnách, přijďte povzbudit favority.

Červený kříž pořádá 26. 5. zájezd na muzikál Jeptišky do Prahy, opět je vyprodáno.

Divadelníci urputně nacvičují konverzační komedii Jeden plus jedna se rovná tři, kterou sehrají v sobotu 17. 6. od 19 hod a v neděli 25. 6. také od 19 hod v DD . Pro všechny děti pořádají Dětský pohádkový les v sobotu 27.5. od 14 hod v kasárnách. Vuřty a limo bude pro všechny, kdo se cestou neztratí.

Včelaři preventivně léčí včely, aby bylo dost medu. Byli požádáni o přednášku o včelách v rámci konání příměstského tábora v Chyňavě.

Senioři zakončí svou sezonu tradičním táborákem v Dolíkách v pátek 23. 6. ve 20 hodin. Děkují škole za vystoupení, která pro ně děti připravují. Kroužek regionální historie připravuje velkou výstavu k výročí ukončení 1. světové války a prosí o zapůjčení materiálů, které by měli obyvatelé obcí doma.

Spolek Chyňava dětem pořádá příměstský tábor pro děti s pirátskou tématikou. Již je plno, spolek bere pouze náhradníky. Uvažuje se o letní józe, loni se cvičení setkalo s pozitivním ohlasem. Na první zářijový víkend se chystá chyňavská posádka dračí lodě. Pokud máte zájem, přihlaste se.

Fotbalové A mužstvo sehrálo zápas s ligovou Příbramí, i přes prohru to byla dobrá  zkušenost. Všechny oddíly se drží na velmi slušných místech ve svých kategoriích a bojují o co nejlepší umístnění. Sběr starého železa bude zřejmě během června, informace se dozvíte včas. O víkendu 24. 6. a 25. 6. sehraje A mužstvo fotbalový turnaj Josefa a Pavla Husákových v rámci oslav 85. výročí založení sportovního klubu v Chyňavě. Podrobnější průběh víkendových akcí bude zveřejněn jak na stránkách obce, tak i na webu klubu.

Zahrádkáři pořádají v pátek 25. 8. zájezd na výstavu květin do Čimelic. Přihlásit se můžete u Jaroslava Lepiče.     

SDH Lhotka považuje čarodějnice, stavbu májky i recesistický prvomájový průvod za velmi úspěšné akce, které udržují pospolitost obyvatel obce. I oslavy 10. výročí otevření rozhledny na Lhotce se vydařily. Akci ke dni dětí připravují buď na neděli 28. 5. nebo na další neděli 4. 6.

V sobotu 17. 6. se můžete zúčastnit dalšího ročníku Běhu na Březovou Lhotu, tentokrát máte na výběr dvě délky tratě, buď 7km nebo 9km. Registrace je v 10 hodin, start prvního závodníka v 10,30 hod. Na sobotu 19. 8. připravují již 14. ročník hasičské soutěže O putovní pohár Lhotky, začátek ve 13,30 hodin.

SDH Malé Přílepy chystá den dětí na sobotní odpoledne 3. 6. od 16 hodin na hřišti. Zatančit si můžete na letní pouťové zábavě v sobotu 12. 8. v pohostinství U Vořechů, zahraje vám kapela Úžas.

Na závěr pozval pan starosta jménem faráře Jaroslava Mencla všechny přítomné na Noc kostelů. Do akce se přihlásila Církev československá husitská a naplánovala na pátek 9. 6. zajímavý program. V 16 hodin bude vyhlášení vítězů výtvarné soutěže žáků ZŠ a od 17 hodin nám předvede zajímavý repertoár vokální kvintet pěveckého sboru Bonbon. Připraveno je malé občerstvení s ochutnávkou mešního vína.

Další schůzka bude v úterý 27. 6. v 18 hodin v DD.   

 

Zápis ze schůze spolků 7. 3. 2017

 

Na úvod dnešní schůze jsme mohli ochutnat vína ze soukromého vinařství Dobrá nálada a. s.

Poté pan starosta všem přítomným ženám popřál vše nejlepší k jejich mezinárodnímu svátku. Zhodnotil Obecní ples jako velmi zdařilý a poděkoval za pomoc s jeho organizací nebo s cenami do tomboly.

Spolek přátel Ledro bude zřejmě organizátorem zájezdu do Itálie, přesný termín v září bude pro zájemce včas upřesněn.

Kulturní komise zve všechny na Jarní výstavu v sobotu 25. 3. od 10 – 17 hod, součástí bude prodejní jarmark, tvořivé dílny nejen pro děti, občerstvení. Na galerii bude výstava kreseb a keramiky Jindřišky Bromovské, v 15 hod vystoupí ZŠ a MŠ Chyňava, děvčata z tanečního kroužku Zrzečka a v 16 hod zahraje uskupení Kosa Vostra.

Divadelníci pilně nacvičují komedii 1+1=3. Dětský den budou pořádat v kasárnách v sobotu 27. 5. od 14 hodin.

Červený kříž zajistil lístky do divadla pro své členy na pátek 28. 4. Pro velký zájem objednají ještě jedno divadlo, zřejmě na podzim. Posezení pro dárce krve bude dle dohody s novým nájemcem DD.

Spolek Chyňava dětem vás také vezme za kulturou na představení Čtyři sestry v pondělí     3. 4. Autobus je také plný. V pátek 7. 4. si můžete přijít vyrobit velikonoční výzdobu do DD od 19 hodin. V sobotu 8.4. se mohou zájemci přidat k celostátní akci Ukliďme Česko. Sraz je v 9 hod na těchto místech: Chyňava u DD, Libečov u kapličky, Podkozí u rybníka, M.Přílepy u hasičármy, Lhotka u rybníka. Akce bude zakončena na chyňavském hřišti u opékání vuřtů.

Volná místa jsou ještě na příměstský tábor pro děti ve čtvrtek 13.4.

Již v předstihu nabízejí příměstský tábor v červenci. Bude v pirátském duchu a v termínu    17. 7. – 21. 7. Cvičení rodičů s dětmi se po dohodě přesunulo na středu dopoledne od 9,30 do 11 hod v DD.

Chyňavský klub seniorů zve všechny generace na Jarní pochod v neděli 14. 5., sraz u DD

ve 14 hod nebo v Libečově u kapličky také ve 14 hod. Svátek matek s nimi můžete oslavit v úterý 16. 5. od 17 hod posezením v DD. Sezonu tradičně zakončí táborákem v dolíkách v pátek 23.6.2017.

Baráčníci budou mít výroční členské sezení v sobotu 8. 4. od 14 hodin v DD. V sobotu 29. 4. s nimi můžete navštívit zámek Mělník a polabský skanzen v Přerově nad Labem, odjezd      v 7 hodin od čekáren v Chyňavě. Cena zájezdu je 210,- lístky jsou k mání u p.Strialové.

Myslivci budou mít své zástupce na dětské soutěži o Zlatou srnčí trofej, která tentokráte bude v Karlštejně. Plánují pro veřejnost den s myslivci, termín buď v červnu nebo v září.

Zahrádkáři vás zvou na besedu Jaro na zahradě ve čtvrtek 16. 3. od 17 hodin do DD, součástí akce bude i minidegustace jablek.

Sportovci začnou sezonu mistrovským utkání s Českým Lvem v úterý 25. 3., přijďte je podpořit. V dubnu bude tradiční sběr železného odpadu, termín se včas dozvíte. K výročí 85. let založení fotbalového klubu v Chyňavě se připravuje velká akce, zřejmě první červencový víkend. Podrobnosti příště

Hasiči letos oslaví 135. let své existence. Novou techniku předvedou veřejnosti buď v sobotu 27. 5. jako součást Dne dětí nebo o týden později na Okresní soutěži v požárním sportu, která začíná v 9 hodin v kasárnách.

SDH Lhotka pořádá pro všechny děti v neděli 30. 4. stezku odvahy, doprovodné akce a samozřejmě opékání vuřtů. Sraz je v 19,30 hod. Také dojde ke vztyčení májky, která se bude porážet následující den po retro průvodu obcí. Vychází se ve 13 hodin od hasičské zbrojnice.

V neděli 7. 5. si připomeneme 10. výročí otevření rozhledny na Lhotce. Doprovodné akce budou celý den. Začíná se v 10 hodin na rozhledně, akci pořádá SDH Lhotka.

Další schůze spolků byla naplánována na úterý 25.4. od 18 hodin.

Zápis ze schůze spolků 10.1.2017

První letošní schůzky se zúčastnilo velmi málo zástupců jednotlivých spolků. Jak pan starosta podotkl, všichni si zvykli na písemnou pozvánku několik dní předem a pokud ji nedostali, na domluvený termín zapomněli.

Pan starosta tedy přivítal všechny přítomné, popřál jim hodně zdraví do nového roku a informoval je o nejdůležitější věci v naší obci, a to problému s pronájmem Dělnického domu. K 1.12.2016 je restaurace zavřená a vše nyní řeší právníci. Bohužel termín otevření nelze ani odhadnout.

Hasiči Chyňava budou mít výroční členskou schůzi v sobotu 28.1. od 15 hod. v Dělnickém domě, občerstvení je zajištěno. Jejich ples 11.3. bude tradičně v restauraci u Lepičů.

Hned v neděli 29.1. se sejdou na výroční schůzi zahrádkáři, ve 14 hod v Dělnickém domě.

Obecní ples můžete navštívit v sobotu 25.2., hraje IdealBand, místo konání se upřesní s ohledem na vývoj událostí v DD.

Kulturní komise zve všechny na Jarní výstavu v sobotu 25.3. od 10 – 17 hod v Dělnickém domě, těšit se můžete na tradiční jarmark, dětské dílničky a výstavu obrazů a keramiky paní Broumovské.

Červený kříž plánuje v březnu zájezd do divadla, termín a titul bude včas zveřejněn. Posezení dárců krve bude snad v dubnu, až se znovu otevře restaurace v DD.

Baráčníci mají výroční sedění v sobotu 22.4. od 17 hodin v DD, na další sobotu 29.4. plánují zájezd. Cíl bude upřesněn.

SRPDŠ při ZŠ v Chyňavě bylo zrušeno, jeho další činnost se bude zřejmě odvíjet od domluvy rodičů s novou paní ředitelkou. Proto tradiční dětský maškarní karneval pořádají aktivní rodiče se spolkem Chyňava dětem. Termín je v neděli 19.2. nebo 26.2. od 15 hodin v DD, přesné datum bude včas oznámeno.

Spolek Chyňava dětem pořádá v neděli 15.1. od 10 hod na sále DD den pro tatínky s dětmi, budou závodit s autíčky na dálkové ovládání. Ve středu 15.2. od 19hod je plánována beseda o rodičovství a výchově a ve čtvrtek 2.3. od 18,30hod beseda o bylinkaření. Obě v DD. Dospělí mohou se spolkem jet v pondělí 3.4. do divadla Studio 2 na představení „4 sestry“. Objednávky na email nebo telefony spolku. V neděli 9.4. pořádají 2.ročník akce „Uklidíme Česko“ a doufají ve větší účast než v loňském roce. V pondělí 10.4. můžete přijít do DD od 19hod na velikonoční tvoření pro ženy a na zelený čtvrtek 13.4. je opět plánován příměstský tábor pro děti.

Senioři plánují výroční členskou schůzi v pátek 17.2. od 17 hod v DD a určitě budou mít i oslavu MDŽ s vystoupení dětí ze školy.

Sportovci přesunují jejich sportovní ples konaný v sobotu 11.2. do restaurace u Lepičů.

Zápis ze schůze spolků 8.listopadu 2016

Poslední schůze spolků v letošním roce se konala 8.11.2016

Pan starosta v úvodu poděkoval všem spolkům za jejich pomoc při oslavách výročí založení obce. Podle reakcí občanů se průběh oslav a akce s nimi spojené líbily.

Dále informoval o dění na obci. Konkurz na nového ředitele ZŠ proběhl bez problémů, vítěze musí ještě schválit rada obce. Na Lhotce se povedlo zkolaudovat plyn, bohužel problémy nastaly při podpisu smlouvy. Firma RWE se přejmenovává a nová smlouva musí být sepsána na nové jméno, proto zdržení.

Podařilo se zkolaudovat most přes potok Benešák, je to na silnici mezi Nižborem a Bratronicemi. Prodloužení autobusu z Prahy Hradčanská až do Chyňavy se zřejmě povede a měl by jezdit od 11. 12. 2016. S jistotou to ale lze potvrdit, až ho v Chyňavě uvidíme.

Divadelníci připravují pohádku pro děti s názvem Jak kašpárek učil čerty zpívat. Bude se hrát v sobotu 3. 12. 2016 a další sobotu 10. 12. 2016 vždy od 16 hodin,  po ní bude mikulášská nadílka pro všechny děti. Na živý betlém a koledy vás zvou v sobotu 17. 12. 2016 od 17 hodin do Lipek, zpívat bude dětský pěvecký sbor Krákorky z Berouna.

V Základní škole probíhá sběr papíru od 22. do 25. 11. 2016. Na vánoční trhy přijďte ve čtvrtek 8. 12. 2016 v 15 hodin, čeká vás jarmark a také vystoupení dětí a malé občerstvení. Škola má dva nové členy Školské rady z řad rodičů.

Včelaři budou na své schůzi 26. 11. 2016 od 10 hodin rozdávat příspěvky na léčení včelstev.

Červený kříž pořádá v sobotu 19. 11. 2016 od 20 hodin zábavu, hrají Černý brejle. Všichni jsou srdečně zváni.

Sportovci nás neochudí o tradiční štědrovečerní troubení. Naopak přidají v neděli 25. 12. 2016 na Hod boží vánoční sportovní diskotéku od 20 hodin v Dělnickém domě.

RSC Chyňava ve všechny sportovně založené na vánoční volejbalový turnaj, ale až v sobotu 7. 1. 2017. Vánočních volných dní je prostě někdy málo.

Zahrádkáři zřejmě ukončí sezonu posledním moštováním v sobotu 19. 11. 2016. Na vánoční výstavu do Nižbora s nimi můžete jet 26. 11. 2016, odjezd v 13 hodin od zastávek v Chyňavě.

SDH Lhotka zve všechny děti na mikulášskou nadílku v pondělí 5. 12. 2016 v 18 hodin k altánu na Lhotce. Čert tam opravdu přijde. V pondělí 26. 12. 2016 si můžete přijít tamtéž  v 15 hodin zazpívat koledy, svářo bude. 

SDH Chyňava pomůže s lampiónovým průvodem, zajistí bezpečnost dětí po cestě a posvítí nám na svařák v Chyňavě u DD.

Myslivcům začíná lovecká sezona. Upozorňují proto všechny majitele dotčených pozemků, že dle nové vyhlášky mohou v době honu krátkodobě uzavřít prostor, kde hon probíhá. Je to i z důvodu bezpečnosti. V současné době do lesa chodí velké množství lidí na procházky se psem nebo jezdí na koni a často je nejen pes volně puštěný. Když dojde ke kontaktu s lesní zvěří, majitelé se velmi diví.

Spolek Chyňava dětem rozjel ve škole další sportovní kroužek, tentokráte JUDO. Je pro děti od 5 do 14 let, každou středu mezi 16 – 17 hodinou. První adventní neděli nás zvou na rozsvícení vánočního stromu u dětského hřiště. Přijďte si v 16,30 hodin zazpívat s dětmi koledy.

Spolky se rozešly s přáním do nového roku a dalším dohodnutým termínem v úterý 10. 1. 2017.

 

Zápis ze schůze spolků září 2016

V úvodu starosta pozval všechny přítomné na oslavy výročí založení obce a požádal spolky o spolupráci a prezentaci jejich činnosti. Dále pak připomněl důležité akce, a to 7.10 – 8.10. volby, 15.10. svoz nebezpečného odpadu a 22.10. svoz velkoobjemového odpadu. Doufejme, že těchto svozů využijí zejména majitelé chat a nebudou již vyhazovat své přebytečné věci  u kontejnerů.

     Hasiči Chyňava se mohou pochlubit titulem MISS, který získala jejich nově zrekonstruovaná Tatra 815 CAS 32. Odborná porota na Zbirožském tatrování  2016 ji vybrala v konkurenci 60 dalších nablýskaných tatrovek.

     Sportovci nám v říjnu odvezou nepotřebné železo. Přesný termín najdete včas ve svých poštovních schránkách.

     Na Podkozí pokračují jednání o lesních jeslích. Celý projekt vyhověl náročným požadavkům, vyhodnocen bude v prosinci. Další velkou akcí je zde výsadba a obnova stromků. Včelaři se na své nejbližší schůzi budou věnovat vybírání dotací a rozdělování léků.

     Senioři oslaví svůj mezinárodní den. Vybrali si k tomu středu 28. září od 14 hodin na sále DD. Svým vystoupením je potěší děti základní školy, k tanci zahraje Petr Jungmann. Cvičení nejen pro seniorky je pro vás připravené ve středu od 17.30 v ZŠ, domluvte se s Lenkou Heregovou na účasti.

     Členové pobočky Českého červeného kříže pořádají zájezd  na divadelní představení Evita ve Studiu 2. Vstupenky má na starosti paní Eva Husáková, odjezd je 22. října v 17.00 hodin. Cena včetně dopravy je 480 Kč. Další akcí ČČK je taneční zábava. Bude se konat 19. listopadu od 20.00 v Dělnickém domě. K tanci zahrají Černý brejle, srdečně zváni jste všichni. Baráčníci se chystají  7. října na všekonšelské sezení do Kladna – Kročehlav.

     Sdružení Chyňava dětem opět rozběhlo osvědčené akce: na výtvarně-tvořivé hrátky můžete vzít svého potomka každé pondělí do DD, od 15.30 pro děti 3 - 5  let, od 16.30 pro děti 5 a více let. Cvičení rodičů s dětmi bude od 4. října každé úterý od 9.30 do 11.00 hodin rovněž v DD. Zrzečku, taneční kroužek pro děti od 5 do 11 let, najdete ve škole. Máte-li zbytečné zimní oblečení a sportovní potřeby, nabídněte je na burze. Proběhne 24. září v DD. Věci k prodeji si můžete rozložit na připravené stoly v 8.00. Prodává se od 8.30 do 11.00 hodin. Sdružení si také vezme na starost letošní Drakiádu. Děti se jí mohou zúčastnit 16. října od 13.30 na Kamenné. Z akcí pro dospělé je tu jóga. Můžete cvičit  ve středu s Maruškou a ve čtvrtek s Petrou, vždy od 19.00 v tělocvičně školy. K přihlášení funguje rezervační systém. Pro maminky je 25. října připraven večer s výrobou šperků a ukázkou suchého plstění.

     Zahrádkáři rozjeli každoroční moštování. Využít moštárnu můžete každou sobotu od 7.30 do 11.00 hodin. Členové zaplatí 3 Kč, ostatní 5 Kč za kg jablek. Územní sdružení zahrádkářů Beroun připravuje na 16. září zájezd na výstavu Zahrada Čech.  Na Cibulový jarmark s nimi můžete vyrazit 1. října, přihlašte se u Vítka Čermáka.

     Lhotečtí hasiči připraví na   22. října okrskové námětové cvičení. Tématem bude evakuace osob při ohrožení obce.                                                                              Iveta Nejedlá

 

 

Zápis ze třetí schůze spolků květen 2016

 

V úvodu starosta Václav Kšír připomenul, že v letošním roce uplyne 675 let od založení naší obce. Chyňava je ve věku zralé dámy, rozhodně si zaslouží více úcty, než jsme jí prokázali při akci Ukliďme Česko. Jak vyplynulo ze zprávy sdružení Chyňava dětem, na tuto akci přišlo v Malých Přílepech 11 občanů, na Lhotce 6 občanů, v Libečově 12 občanů a na Podkozí 5 občanů. Dohromady nasbírali 45 pytlů odpadků. V Chyňavě se zúčastnili manželé Novotní, kteří nasbírali 5 pytlů. Jinak než ostudou se to nazvat nedá. V budoucnu potřebuje tato aktivita větší propagaci organizátorů a mnohem větší ochotu občanů Chyňavy. Rozjely se kurzy jógy, jsou plně obsazeny ve středu i ve čtvrtek. Lze se zaregistrovat jako náhradník na tel. 739078526.  Přijít můžete na seminář o finanční gramotnosti, bude 18. května v Dělnickém domě od 19.00 do 20.30 hodin. Další seminář je plánován na 7. června, rovněž od 19.00 hodin na stejném místě. Bude o líčení a zaregistrujte se u L. Novotné, tel. č. 739078526, je pro omezený počet zájemců. Na letní prázdniny chystá sdružení příměstský tábor s názvem Indiánské léto. Podrobnosti v příštím zpravodaji nebo u L. Novotné na tel. 739078526.

   Sportovci Vás zvou na memoriál J. a P. Husáka, proběhne 25. a 26. června. Plánují také dětský den, termín bude upřesněn na plakátech. Baráčníci žijí letošními oslavami. Zahrádkáři pořádají výlet do Jenče 25. června. Přesné informace získáte u V. Čermáka nebo J. Lepiče. Jestli máte rádi Kladenskou heligonku, pojeďte v září na její koncert do Zichoveckého pivovaru. Přihlásit se můžete u S. Waise. Kroužek italštiny pro začátečníky měl svou první hodinu ve čtvrtek 12. května. Zájemci se ještě pořád mohou přihlásit               u L. Hladké, tel. 723442829. Senioři plánují tradiční posezení při táboráku v Dolíkách na   24. června.

   Chyňavští hasiči pořádají letošní okresní kolo soutěže v požárním sportu 28. května od 9.00 hodin v areálu bývalých kasáren. No a když už tam budete, vydejte se po cestě dál a užijte si Dětský den pořádaný ochotnickým divadelním souborem. Na jejich verzi komedie Marca Samolettiho „Na správné adrese“ přijďte v neděli 19. 6. a v sobotu 25. 6. vždy od 19. hodin. Další dětský den budou pořádat provozovatelé restaurace Dělnický dům 1. června. Zdravotnický dozor na hasičské soutěži bude zajišťovat Český červený kříž, který má na to nově vyškolené členky. Využít je mohou i ostatní spolky a organizace na svých akcích. Stačí se domluvit u E. Husákové, tel. 724235934. Na každoročním posezení dárců krve předal předseda spolku Pavel Landa svou funkci, kterou vykonával 22 let, Evě Husákové. Touto cestou mu členové ČČK děkují za jeho dlouholetou a obětavou činnost pro místní organizaci. Stříbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského byl oceněn Petr Pytlík za 20 bezpříspěvkových odběrů a zlatou plaketou Monika Onderková, Iveta Čeřovská, Jaroslav Potůček a Michal Radechovský za 40 bezpříspěvkových odběrů.            

 

 

01/2016

Zápis ze schůze spolků 12. 1. 2016

První letošní schůze spolků se konala v Dělnickém domě 12. ledna. Starosta obce Václav Kšír popřál všem přítomným do nového roku hodně zdraví.  Informoval o Chyňavském zpravodaji, který v letošním roce vyjde šestkrát. Zástupci spolků se sejdou 8. března, 10. května, 28. června, 6. září a 8. listopadu.

     Červený kříž vyslal do boje svoji novou zástupkyni, paní Evu Husákovou, která vystřídala Pavla Landu. Senioři připravují výroční valnou hromadu na sobotu 12. února od 14.00 hodin. Oslaví také Mezinárodní den žen. Párty rozjedou přímo 8. března od 17.00 hodin, potěšit je přijdou děti s tradičním vystoupením. Obě tyto akce budou v Dělnickém domě. Zápis budoucích školáků se koná 8. února od 15 hodin.  Baráčníci letos posunuli valnou hromadu, proběhne jako součást oslav jejich letošního výročí. Včelaři budou mít výroční schůzi koncem ledna, zahrádkáři už ji zvládli a chystají se 31. ledna do Hlásné Třebáně na degustaci jablek. Přihlásit se můžete u pana V. Čermáka nebo J. Lepiče. Sportovci výborně zajistili loňské štědrovečerní troubení. Kritika byla jen ojedinělá, jinak samá chvála. Co se jim nevydařilo, byla vánoční zábava. Pokud Vás to mrzí, stejně jako je, přijďte si zatancovat na Sportovní ples 13. února do Dělnického domu. Výroční valná hromada sportovců se koná   20. února, rovněž v Dělnickém domě. Chyňavští hasiči uzavřou taneční sezonu Maškarním plesem 12. 3.

     Hasiči Lhotka budou mít valnou hromadu 23. ledna od 15.00 hodin v budově bývalé knihovny. Připravují také další akce, největší bude rozsáhlé námětové cvičení. Informace si v našem zpravodaji přečtete včas. Hasiči Malé Přílepy Vás zvou na svůj ples, pořádaný 27. února od 20.00 hodin. Pokud se na Přílepech náhodou zdržíte, můžete se druhý den zúčastnit Dětského maškarního karnevalu. Sdružení Chyňava dětem skvěle rozjelo dopolední cvičení mrňousků. Každé úterý od 9.30 hodin chodí do Dělnického domu 7 – 10 dětí, samozřejmě v doprovodu rodičů. Sdružení připravuje výtvarný kroužek, pro změnu na pondělí - mrkněte na stranu 6. Čas si udělejte 5. března po obědě, sdružení pořádá v Dělnickém domě burzu dětského oblečení a hraček. Věci, které si donesete, si také sami prodáte. A ještě jedna novinka! Pokud nevíte kam s dětmi o velikonočních prázdninách, můžete počítat s dvoudenním příměstským táborem. Přihlášky a podrobnosti na www.facebook.com/chynavadetem/ nebo chynavadetem@seznam.cz.  

 

04/2015

Zápis ze schůze spolků 8. 9. 2015

Na úvod se nám představily zakladatelky nového spolku maminek, paní Lucie Novotná   a Anna Pecinová, které chtějí svou činnost zaměřit zejména na rodiče s malými dětmi. Hry, společné akce, hlídání dětí a další …… jejich prvním počinem bude Drakiáda v neděli 20.9. od 14.00 hodin na Kamenné. Přineste si draka a vítr, občerstvení je zajištěno.

Hasiči Chyňava uspořádali okrskové i okresní kolo v požárním sportu. Pochvalovali si je soutěžící i diváci. Bohužel bez úspěchu skončila jejich žádost o dotaci na opravu vozidla LIAZ. I přes kvalitní zpracování ji krajští úředníci neodsouhlasili. Auto je z roku 1989 a dosud nebylo v generálce. Proto je nutné opravit alespoň tekoucí nádrž, na což uvolnila prostředky obec. Jednotka musí plnit své úkoly plynoucí ze zařazení do systému JPO2.

Kontrola italské stezky z Ministerstva zemědělství proběhla zdárně 8. 7. a její členové byly nadšeni zejména z kvality zpracování jednotlivých zastavení a propagačních předmětů. Přesto nyní, po dvou měsících, žádají o rozepsání jedné faktury. No, holt,  kdo má funkci…

Sportovci zhodnotili Memoriál Josefa a Pavla Husáka jako katastrofu. Malá návštěvnost, špatná organizace a bídný výkon mužstva jsou výsledkem špatného načasování. Napravit by to mohl přesun turnaje na červen. Příští rok se tedy uvidí. Do nové sezony přesto vyběhlo 6 mužstev a poperou se o dobré výsledky. Kritika byla k termínu utkání A mužstva, které kolidovalo s hasičskou soutěží. V tomto případě je ale třeba se sportovců zastat, protože utkání okresního přeboru není žádný přátelák s Hornídolní a termín naši fotbalisti neovlivní. V říjnu je naplánován tradiční sběr železného šrotu, datum bude včas oznámeno. Ve stádiu plánování je obnovení tradice vánoční zábavy.

Divadelníci potí krev. Finišují s výběrem fotek a ladí divadelní představení. Tímto vás zvou 17. 10. 2015 na galerii DD, kde zahájí výstavu ke 110. výročí ochotnického divadla v Chyňavě a pokřtí připravovanou publikaci. Výstava potrvá až do 28.11. Na jejich novou veselohru se můžete těšit v termínech 17. 10., 25. 10. a 7. 11. Bližší časové údaje budou na pozvánkách a plakátech.

Baráčníci mají v říjnu všekonšelské sezení v Králově Dvoře a se zahrádkáři pojedou 3. 10. do Hořovic na Cibulový jarmark.

Senioři zvou všechny příznivce v pondělí 28.9. od 14.00 hodin na Celoobecní setkání seniorů do Restaurace ještě k Hořickým. Se svým pásmem vystoupí děti ze ZŠ a k tanci zahraje hudba Petra Jungmanna. Kdo nepojede na cibulák, může 3.10. vyrazit na zámek Březnice a do milevského kláštera. Výlet si lze objednat u p.Onderkové, p.Štětkové nebo p.Reizenthalerové a stojí 200,-

Zahrádkáři zahájili moštovací sezonu, každou sobotu od 7,30 – 11.00 hod máte možnost zpracovat si svou úrodu. O víkendu 17. – 18.10. vás zvou na výstavu ovoce do DD.   

Zástupci spolků byli upozorněni, že žádosti o příspěvky na činnost musí obci doručit do      30. 11. 2015, aby jejich výše byla známa při prosincovém schvalování rozpočtu na příští rok.  

 

Přerušení dodávky elektrické energie ohlásily Rozvodné závody na tyto dny:

21. 9. – celá ulice Sobočina, sídliště, od První ulice až na konec obce

25. 9. - Rozdělov      

 

03/2015

V úvodu třetí letošní schůze spolků pan starosta glosoval, že na obci vlastně nic nového není a předal slovo dalším zúčastněným. 

Základní školu čeká o prázdniny tolik potřebná rekonstrukce WC v přízemí i v patře. Děti si půjdou pro vysvědčení 30.6., a hned pak se začne s úpravami. Mateřská škola bude fungovat do 3.7. a poté od 24.8.

Včelaři jsou šokováni květnovou krádeží pěti úlů včetně včel z lesního pozemku v katastru u Libečova. Dle policie museli zloději přijet větším autem, protože jeden úl váži asi 50 kg. Jakékoliv poznatky vedoucí k usvědčení pachatelů ozn amte na linku 158 nebo předsedovi spolku p.Ryndovi.

Senioři zakončí sezonu společným táborákem v Dolíkách, seniorky si odpočinou ve Františkových lázních, kde jistě naplánují další akce a od září to znovu rozjedou.

Baráčníci jsou zváni na výroční sezení v okolních obcích.

Myslivci řeší, jak vyhnat zvěř z luk při sekání trávy, aby nedošlo k zbytečným úmrtím mláďat. Také se dobře popasovali s účastí 29 dětí na soutěži Zlatá srnčí trofej, kde se chyňaváci výborně umístnili. Adam Ši mek získal skvělé 2.místo v mladší kategorii a vyhrál míč.

Zahrádkáři jedou 24.7. – 26.7. na plánovaný výlet do Jizerek. Koncem srpna, přesněji od 7.8. do 9.8. s nimi můžete jet na Podorlicko, přihlásit se lze u p.Lepiče nebo v Berouně na okresním svazu. Výlet do Čimelic 21.8. už je obsazený, kdo zaváhal, má smůlu.

Lhotečtí hasiči pořádají 19.7. Běh na Březovou horu, startuje se v 10hod na Lhotce a trasa má jen 7km. Komu se nechce běhat, může přijít fandit 22.8. na tradiční hasičskou soutěž O putovní pohár Lhotky, začátek cca 13,30hod

Sportovci mají za sebou úspěšnou sezonu a že je čím se chlubit ( viz článek ). Při náboru ml.hráčů se přihlásilo 6 budoucích Rosických.“ A“ mužstvo si zatrénovalo pod vedením trenéra Dukly Praha a naučilo se pár skvělých fíglů do další sezony. Jste zváni na Memoriál Josefa a Pavla Husáka, který proběhne 4.7. a 5.7. na hřišti. Přijďte, bude se na co dívat.

Hasiči Chyňava zažádali o krajskou dotaci na renovaci vozidla LIAZ, snad jim to vyjde. V sobotu 29.8. vás zvou na Memoriál Petra Žáčka v kasárnách .

V neděli 30.8. povede nejen Chyňavou trasa cyklistického závodu Cyklomaraton Beroun. Startuje se v 11hod v Autokempu v Berouně. Závodníci projedou Chyňavu směrem od Hýskova po Malé Straně, na Skalku, do Libečova, lesem na Malé Přílepy, dále na Lhotku a přes Vr áž zpět do Berouna. Pozor, doprava není během závodu omezena.

Sociální poradna Centra pro zdravotně postižené a seniory Beroun pokračuje i o prázdninách v termínech 14.7. a 11.8. Kontakt: Mgr.Petra Šedivá, tel.603 575 640, 311 625 025, centrum.sluzeb@tiscali.cz

Výbor CHKS přeje všem svým členům klidné prožití prázdnin a zve všechny své členy na posezení při hudbě na táborák v zahradě u Onderků ve Vilímáku dne 28.8.2015 od 19:00 hodin. Každý si přinese občerstvení a dobrou náladu.

 

02/2015

Druhá letošní schůze spolků se konala 7. dubna 2015. Hned v úvodu si, jako vždy, vzal slovo pan starosta. Upozornil VŠECHNY zájemce o pálení čarodějnic, že je třeba tuto akci nahlásit jak hasičům ( mrkněte na jejich webové stránky ), tak i osobně na Obecním úřadě. Od každého bude vybrána záloha na případný úklid po akci. Bez osobní žádosti a zaplacení zálohy je akce nepovolená.

Očkování vašeho psího miláčka proběhne 24.4. Cena je 100,-Kč a MUDr. Douša se bude na všechny, (pejsky i majitele), těšit. Kdy a kde? Tak tedy:

Chyňava v Lipkách 16.00-16.55 hod.    Podkozí u restaurace 17.00-17.15 hod.   Libečov u kapličky 17.20-17.40 hod.    Malé Přílepy u Fořtovny 17.50-18.10 hod.     Lhotka na návsi 18.15-18.30 hod

Připomeneme si 70. výročí konce 2. světové války, 8. 5. v 18 hodin začíná v Lipkách vzpomínková akce s pokládáním věnců k pomníkům padlých. Na Malých Přílepech se akt bude konat 7. 5. v 18 hod. u pomníku 1. sv. války.

Na konci května, přesně 30. 5. přivítáme 8 nových občánků naší obce. To je úrodička!

Fotbalistům začala sezona, budeme držet palce, aby se jim dařilo stejně dobře jako na podzim.  Nejmladší přípravku čeká 25. 4. turnaj.

Červený kříž chce ještě do prázdnin navštívit divadlo Hybernia v Praze, vše se zatím plánuje. 

Hasiči Chyňava pořádají okrskovou soutěž v požárním sportu 23. 5. od 9 hodin. Vzhledem k velké spokojenosti jim bylo znovu svěřeno pořádání okresní soutěže, fandit jim přijďte 30. 5. od 9 hod do kasáren.

Hasiči Malé Přílepy budou 2. 5. sbírat staré železo. Akce začne v 9 hodin ráno. Na přílepské jezero můžete doprovodit vodníka Pepíka, rovněž 2. 5. ve 14 hodin ( pozor změna termínu ). V sobotu 6. 6. vemte děti a vyražte na sportovní soutěže. Hasiči Malé Přílepy pořádají na hřišti tradiční Den dětí.

Včelaři po zimě sčítají škody na včelstvech. I přes pravidelné léčení bohužel včel ubývá, nemoc se naučila odolávat

Divadelníci pilně zkoušejí na podzimní představení, pečlivě skenují donesené fotografie pro připravovanou výstavu a vymýšlejí kostýmy na divadelní bál. Nebojte se, přesné termíny budou zveřejněny včas.

Děti se můžou 31.5. těšit na Pohádkový les (nebo pohádková kasárna, záleží na počasí).

Senioři Vás zvou na tradiční pochod generací v neděli 3. 5. Nezapomeňte pevnou obuv a dobrou náladu, občerstvení je zajištěno. Můžete s nimi oslavit i Den matek, 12. 5. na galerii Dělnického domu. Kafíčko, dortík, vystoupení dětí z MŠ a jejich dáreček je samozřejmostí.

Ukončení sezony je naplánováno speciálně na 26. 6. Zúčastní se i mužská část klubu, protože ten den v Dolíkách „ …létají světlušky a ženský jsou potom z toho celý rozdováděný…“ (Neodolali jsme a citujeme jednoho nadšeného seniora).

Baráčníci jsou zváni na výroční sezení pořádaná v jiných obcích.

Základní škola jede v termínu 27. 4. – 1. 5. na školu v přírodě do krásného prostředí obce Žihle, přesněji ŠvP Sklárna – Nový Dvůr.

Myslivecké sdružení pořádá 30.5. okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Tradičně bude na Kamenné, Děti z mysliveckého kroužku se na ni celý rok pečlivě připravují, tak jim držte palce.

kamery

Obec Chyňava je monitorována kamerovým systémem se záznamem

Záchranný kruh

 

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů