rozšířené vyhledávání
Obec Chyňava
Obec Chyňava

Nový územní plán pro Chyňavu

První setkání zpracovatele územního plánu – studia MOBA a obyvatel proběhne na Obecním úřadě v Chyňavě ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 18-19h.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRO CHYŇAVU

Územní plán je územně-plánovací nástroj, který určuje vývoj obce na několik let nebo celé desetiletí dopředu. Vývoj území určuje územní plán v několika oblastech:

vymezuje místa, kde by se v budoucnu mohlo stavět;

vymezuje důležité spojnice pro všechny druhy dopravy (že­lezniční, automobilovou, cyklistickou, koňskou nebo pěší);

vymezuje významná krajinná území vhodná k ochraně;

určuje využití nově zastavěných a proměněných území;

určuje limity výstavby dané krajinnými prvky, dopravní infrastrukturou (jako jsou silnice a železnice) a technickou infrastrukturou (ochranná pásma plynovodů, nebo vedení vysokého napětí)

kromě určení míst, kde se bude obec mě­nit, může územní plán určit i jaká náplň se bude v jednotli­vých místech odehrávat.

 

Poslední územní plán pro Chyňavu byl navržen v roce 2004 a schválený v roce 2007, i když poté v letech 2019 a 2020 prošel dvěma drobnými změnami. Aby se vývoj území aktualizoval současným potřebám a určilo se nové směřování obce, začala obec Chyňava pracovat na novém územním plánu. Jako zpracovatel územního plánu pro Chyňavu bylo vybráno MOBA studio. Architektonický ateliér zaměřující se více jak dvacet let na vize a projekty, které v různých měřítcích mění a zlepšují fungování měst a obcí. Cílem studia je vytvářet kvalitní prostředí pro život.

První setkání zpracovatele územního plánu – studia MOBA, proběhlo na začátku března 2021. Od té doby se architekti seznamují s územím, výsledky minulé ankety mezi obyvateli obce Chyňava i všemi námitkami a požadavky na změny územního plánu, které byly v minulosti zaslány na obecní úřad. První víkend v květnu 2021 proběhlo setkání zástupců jednotlivých částí obce Chyňava, kde se prezentovaly jednotlivé záměry.

ZADÁNÍ

Po důkladném průzkumu území, v následujících měsících, vznikne zadání nového územního plánu, které určí podobu budoucího územního plánu a tím i budoucí vývoj obce. Zadání bude na konci června nejdříve projednáno radou a zastupitelstvem obce Chyňava a následně připomínkováno i veřejností.

ANKETA
Jelikož změny v zadání jsou s pokračujícím časem problematické a trvají dlouho, je důležité, aby se co nejvíc požadavků občanů a zájmů obce propsalo již do první verze zadání územního plánu. Po zpracování výsledků první ankety se tak MOBA studio rozhodlo předložit veřejnosti ještě „Anketu č. 2“, od které si slibuje lepší a přesnější pochopení toho, jak obyvatelé využívají území obce. Na rozdíl od první ankety se druhá anketa nezaměřuje na obecné problémy v obci a na novou výstavbu, ale především na to, jak by území mohlo být využíváno a kde by případně mohlo být využíváno lépe. Předem tak děkujeme za Váš čas i další informace, které pomohou plánování území zlepšit.

Anketu, prosíme, vyplňte do 7. 6. 2021 na následujícím odkaze: https://www.survio.com/survey/d/P1T6P6C2U9J8U2Q1J,
nebo do 7.6. 2021 vložte tištěný dotazník, který jste obdrželi v aktuálním Chyňavském zpravodaji, do boxu na obecním úřadě.

Požadavky na změny a námitky k územnímu plánu již byly registrovány, neposílejte je prosím ani prostřednictvím ankety, ani na obecní úřad znovu!

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

Výsledky obou těchto anket, stejně jako další závěry a výchozí body pro zadání územního plánu budou veřejnosti představeny na společném setkání, které proběhne na

Obecním úřadě v Chyňavě ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 18-19h.

Zde budou mít obyvatelé možnost vyjádřit svůj názor, který se do finálního zadání bude moci promítnout.

Datum vložení: 18. 5. 2021 8:14
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2021 12:51
Autor: Jitka Jupová

kamery

Obec Chyňava je monitorována kamerovým systémem se záznamem

Záchranný kruh

 

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie