rozšířené vyhledávání
Obec Chyňava
Obec Chyňava

AKTUALITY

Zobrazeno 101-200 ze 329

Ztráty a nálezy - klíče

Datum: 16. 12. 2020

Dne 16.12 2020 odpoledne byly v parku na lavičce nalezeny klíče . Jsou uloženy na obecním uřadě, kde si je může majitel vyzvednout

Časopis Povzbuzení

Datum: 16. 12. 2020

Sedmé číslo elektronického časopisu Povzbuzení, který má pomoci seniorům, jejich ošetřujícím i rodinám a přátelům v této nelehké době.

Info PID 20/2020

Datum: 11. 12. 2020

Informační zpravodaj PID ze 7.12.2020

Podpora pečujících na Berounsku

Datum: 11. 12. 2020

Péče v domácím prostředí o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče či partnera je náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterými se setká mnoho z nás. Informace a návody, které by v těchto případech pomohly, nejsou snadno dostupné. Pečující na péči ale nemusí být sami!
Pracovníci z Centra pro komunitní práci střední Čechy vytvořili video rady pod souhrnným názvem „Pečovat a žít doma je normální“. Vznikla 4 videa, která obsahují rady, jak se s náročnou situací vyrovnávat: Co udělat nejdříve, Finanční a materiální podpora, Kdo mi s péčí pomůže a Co a jak dál.
V České republice jsou stovky tisíc těch, kteří pečují o své blízké, a část z nich neví, jak na péči nebýt sám. „Dochází k tomu, že jsou mezi námi lidé, kteří několik let doma pečují, např. o manžela, partnera, dítě/dospělé dítě se zdravotním postižením a nevyužívají všechnu podporu, kterou stát a další instituce nabízejí. Proto jsme vytvořili krátká návodná videa pro pečující, která na sebe tematicky navazují, vycházejí z našich zkušeností, zkušeností našich klientů a rozhovorů s odborníky. Forma videí reaguje na různé komunikační možnosti pečujících. Animace umožní se vizuálně zorientovat, díky mluvenému slovu získají informace i lidé se zrakovým postižením, titulky zprostředkují obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový jazyk zajistí předání informací neslyšícím,“ vysvětluje ředitelka CPKP střední Čechy Martina Macurová.
První video obsahuje rady a doporučení, co je potřeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat.
Druhé video je věnováno možnostem materiální a finanční podpory, kterou mohou pečující čerpat.
Třetí video poskytuje podrobné rady, které sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
Poslední video je věnováno tomu, jak se vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a praktickým otázkám, které je potřeba vyřešit.

Cílem je šířit informace ve srozumitelné a snadno dostupné podobě mezi co největší počet pečujících. Zvlášť v současné době jsou videa vhodným zdrojem informací pro rodiny či jednotlivce, kteří doma pečují o své blízké.
Videa vznikla ve spolupráci s grafickým studiem Mowshe s.r.o., Deaf friendly a dalšími odborníky. Jsou dostupná zdarma pro všechny zájemce, např. poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, města, obce a další instituce. Naleznete je na webových stránkách www.cpkp.cz/strednicechy, i na webu města Beroun, v seriálu našich příspěvků FB Pečuji a také na YouTube.
Centrum pro komunitní práci střední Čechy je organizace, která se od roku 1996 věnuje vzdělávání a poradenství, tvorbě strategií, podpoře komunikace a různým analytickým činnostem. V posledních letech se zaměřuje na neformálně pečující ve Středočeském kraji, kterým poskytuje poradenství, realizuje pro ně různé vzdělávací aktivity a podporuje vznik a setkávání svépomocných skupin.

Ztráty a nálezy - MT

Datum: 4. 12. 2020

Ve škole byl nalezen mobilní telefon Samsung . Je uložen na OÚ, kde se o něj může majitel přihlásit.

Stavební suť

Datum: 2. 12. 2020

Z technických důvodů nebude od 10.12.2020 do 31.1.2021 sběrný dvůr přijímat stavební suť .

Knihovna - sdělení knihovnice

Datum: 23. 11. 2020

Vážení čtenáři,
od 23. 11. 2020 je dovoleno půjčovat knihy u výpůjčních okének.
Knihy, které si budete chtít půjčit, můžete rezervovat v katalogu
na naší internetové adrese chynava-katalog.kkckl.cz.
Rezervaci si přečtu a knihy připravím.
Pokud provedete rezervaci během pondělí a úterý,
ve středu budou knihy připraveny k odběru.
Samozřejmě Vám půjčím knihy i bez předešlého výběru.
Také prosím o vrácení již vypůjčených knih.
Otevírací doba je stejná: středa od 13,00-18,00 hodin,
sobota od 09,00-11,00 hodin.


Ztráty a nálezy - náušnice

Datum: 18. 11. 2020

Dnes 18.11.2020 byla nalezena na křižovatce U Jonášů naušnice. Je uložena na OÚ .

Informace o omezení dopravních služeb

Datum: 30. 10. 2020

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Konkrétní dotazy Vám zodpoví příslušní oblastí pracovníci IDSK a ROPID.

Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

METRO
Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu.

TRAMVAJE
Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY - PRAHA
Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 - 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

VLAKY
Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:
Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).
Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.
Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. - Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka - Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.
Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

Děkujeme za pochopení.

S přáním klidných dnů a pevného zdraví

Tomáš Duroň
Pověřený řízením organizace

Integrovaná doprava Středočeského kraje
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8-Karlín
mobil: (+420) 702 243 689 | e-mail: duron.tomas@idsk.cz


Ztracený kocour - Podkozí

Datum: 29. 10. 2020

v pátek 16.10. se z chatové oblasti Podkozí (Chyňava) ztratil kocour. Na krku měl tyrkysový obojek a naposledy byl viděn na autobusové zastávce u kontejnerů v Podkozí v dopoledních hodinách. Čtyři měsíce starý mourek s delším chlupem, váha 1,5-2kg. Boris je velmi přítulný a přátelský k lidem, miluje děti, myslíme si, že ho někdo naložil do auta a odvezl, ve vesnici jsme prohledali všechno a kocour se vždy držel jen v nejbližším okolí.

Prosím, kdyby se k vám dostala jakákoliv informace o něm, dejte nám vědět na tento email nebo na tel: 732367937.

Sběrný dvůr 28.10.2020

Datum: 27. 10. 2020

Sběrný dvůr bude ve středu 28.10.2020 otevřen v běžném čase od 14 do 17 hodin

Strategický plán rozvoje obce

Datum: 20. 10. 2020

Dne 2.3.2020 byl na ZO schválen strategický plán rozvoje obce

Popelnice - svoz až zítra !!

Datum: 14. 10. 2020

Firma AVE provede svoz popelnic ve čtvrtek 15.10.2020
namísto plánovaného 14.10.2020.

Úřední hodiny obecního úřadu od 12.10.2020

Datum: 12. 10. 2020

Usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2020, č. 994 bylo uloženo úřadům, aby v rámci svých pracovišť zavedly úřední dny dva v týdnu v rozsahu 5 hodin. Obecní úřad Chyňava bude pro veřejnost otevřen :
Pondělí: 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 11:00 14:00 - 17:00

Zpravodaj 4/2020

Datum: 6. 10. 2020

Aktuální vydání

Odečty Malé Přílepy

Datum: 30. 9. 2020

V obci Malé Přílepy bude ČEZ provádět odečty elektroměrů od 5.10. do 8.10.2020

Seznam knih obecní knihovny

Datum: 30. 9. 2020

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři.
V březnu 2020 byla dokončena digitalizace Místní knihovny Chyňava.
Pokud máte přístup na internet, můžete navštívit náš katalog knih a vybrat si knihu, která vás zajímá.
Adresa katalogu: chynava-katalog.kkckl.cz
Máme více než 2000 knih vlastních a ještě knihy zapůjčené z výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny Kladno.
Poplatek za půjčení knih je pro děti do skončení povinné školní docházky 30,- na rok, pro dospělé 60,- Kč na rok.
Knihovna je otevřená pro čtenáře: STŘEDA od 13,00,- 18,00 hodin, SOBOTA od 09,00-11,00 hodin.
Kdo potřebuje knihu, která není v našem katalogu, je možno ji objednat z knihovny v Kladně.
Všichni jste srdečně zváni k navštívení knihovny.

Zimní údržba silnic - kontakty

Datum: 25. 9. 2020

Zimní údržba bude probíhat stejně jako v minulém roce, kromě silnice II/118 Beroun – hranice okresu Kladno, kde bude údržba prováděna v celé délce chemicky.

Pošta Chyňava - změna

Datum: 25. 9. 2020

Od 1.10.2020 dochází ke změně úředních hodin pobočky pošty

Pondělí 14 - 18
Úterý 8 - 12
Středa 14 - 18
Čtvrtek 8 - 12
Pátek 8 - 12

Telefonní spojení na pobočku 954 226 707

Odečet elektroměrů

Datum: 22. 9. 2020

ČEZ bude od 25.9.2020 do 1.10.2020 provádět odečet elektroměrů v obci Chyňava.

Rozlosování mistrovských zápasů SK Chyňava

Datum: 9. 9. 2020

Tabulka mistrovských zápasů SK CHyňava

Moštování

Datum: 4. 9. 2020

V sobotu 5.září od 8 do 10 hodin proběhne první moštování v moštárně ZO zahrádkářů Chyňava. Cena zůstává stejná jako v minulých letech:
1 kg jablek - 5 Kč, členové ZO zahrádkářů mají slevu 2 Kč za 1 kg jablek.
Moštování bude probíhat i o následujících sobotách vždy od 8 - 10 hodin

Zpravodaj PID

Datum: 3. 9. 2020

Informační zpravodaj PID obsahuje:
- Návrat k předprázdninovému provozu a trvalé změny PID od 31. 8. 2020
- Linka S7 mezi Prahou a Berounem pojede od září podle upraveného jízdního řádu
- Pražský železniční den na Masarykově nádraží 12. 9. 2020
- Autobusový den PID v Letňanech 3. 10. 2020

Na úřad jen s rouškou

Datum: 2. 9. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. září 2020 vstupuje v platnost mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2.
Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb, a to v místnostech, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány.
Vstup na Obecní úřad Chyňava je možný pouze s rouškou a to v úředních hodinách: pondělí 7:00 - 18:00 a středa 7:00 - 17:00 hodin. K platbám doporučujeme bezhotovostní kontakt (bankovní převod 2823131/0100 ) K pokládání dotazů doporučujeme telefonický /311 691 122/ nebo elektronický kontakt (obec@chynava.cz)

Děkujeme za pochopení
OÚ Chyňava

Havárie vodovodu - Rozdělov

Datum: 25. 8. 2020

Chyňava Rozdělov - havárie vodovodního řadu
Od: 25. 8. 2020 10:00
Do: 25. 8. 2020 12:00
Obec: Chyňava
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: viz Poznámka
Poznámka: nezajištěno
Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.
Detailní informace o dopadu odstávky
• ul. Rozdělov
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663
poruchy@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz

pes

Ztracený pes

Datum: 13. 8. 2020

V obci Podkozí byl nalezen pes.

Uzavření OÚ

Datum: 12. 8. 2020

Obecní úřad Chyňava bude dnes 12.8.2020 dopoledne uzavřen z důvodu účasti na pohřbu pana Karla KRBCE

Děkujeme za pochopení
OÚ Chyňava

Oprava silnice Velká Strana - Rozdělov

Datum: 4. 8. 2020

Dle oznámení KSúS se z důvodu změny zhotovitele akce odkládá na 20.8.2020 /?/

Upozorňujeme občany v ulici Rozdělov a v části ulice Velká Strana, od čp. 118 směrem k Rozdělovu, že v pátek 7. srpna 2020 od 7.00 hod začne firma Správa a údržba silnic Středočeského kraje frézovat tuto komunikaci. Oprava vpustí a dešťových kanálů bude trvat minimálně do 14.srpna 2020, poté by mělo dojít k pokládce asfaltové vrstvy.
Žádáme občany, aby na této komunikaci neparkovali a v průběhu prací dbali pokynů stavbyvedoucího firmy, která tuto opravu bude provádět.

Parkování v obci

Datum: 16. 7. 2020

Upozorňujeme občany , že parkování mimo vyhrazená parkoviště je nyní monitorováno a může být pokutováno jako neoprávněné využívání obecního prostranství.

Dovolená Mudr.Běhanové 20.-31.7.2020

Datum: 10. 7. 2020

Dovolená 20.-31.7. 2020


Zástupy 20.-24.7.2020 :
20. 7. zavřeno Ch +Ni
zástup dr. Ranglová Kostelní 166,Beroun 8-12
21. 7. zavřeno Hý + Ni
zástup dr. Ranglová Kostelní 166,Beroun 13 -17
22.7. ordinujeme v Nižboru 13 – 18
23. 7. ordinujeme v Nižboru 8 – 11
24. 7. ordinujeme v Nižboru 8 – 11

Stále platí, že je nutno se telefonicky objednat:
Ordinace Nižbor : tel. 311693252
Mudr. Ranglová Kostelní : tel. 315629668
Informace pro další týden budou následovat. Děkuji za pochopení a přeji příjemný zbytek léta
MUDr. Daniela Běhanová

Odečty vodoměrů

Datum: 8. 7. 2020

Odečty vodoměrů v obci budou pracovníkem VaKu provedeny v době od 13.7. do 18.7.2020

Informátor CHKS

Datum: 8. 7. 2020

Nové vydání Informátoru Chyňavského klubu seniorů

Pošta Chyňava - nové telefonní číslo

Datum: 8. 7. 2020

Nové telefonní číslo pobočky České pošty v Chyňavě je 954 226 707

Sobočina - oprava povrchů - důležité !!

Datum: 6. 7. 2020

Upozornění o zahájení prací
Vážení občané,
Zhotovitelská firma ČNES dopravní stavby a.s., dodavatel akce:
,,Oprava povrchů MK v obci Chyňava ulic Sobočina, První a Druhá" si Vás dovoluje informovat, že v níže uvedených termínech nebude možno v ulicích parkovat z důvodu provádění postřiku spojovací emulzí a následné pokládce finální asfaltové vrstvy:
Dne 7.7.2020 v odpoledních hodinách dojde k postřiku spojovací emulzí.
Doporučujeme na takto upravený povrch nenajíždět z důvodu znečištění vašeho vozidla.
Dne 8.7.2020 bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy, na kterou není možné vůbec po dobu 24 hodin najížďět.
Omlouváme se za případné komplikace.

Odstávka ČEZ - Malé Přílepy 22.7.2020

Datum: 3. 7. 2020

22.07.2020 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060722944
Chyňava - Malé Přílepy, okres Beroun
Malé Přílepy
E1018, E1019, E1020, E1021, E1024, E1025, E1026, E1027
22.07.2020 (08:30 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060724069
Chyňava - Malé Přílepy, okres Beroun
Hlavní
96
Malé Přílepy
65, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, E1133, E1150, E1151, E1181, E1189

Zpravodaj č.3 / 2020

Datum: 30. 6. 2020

Nové vydání Zpravodaje

Havárie vodovodního řadu

Datum: 16. 6. 2020

Chyňava - havárie vodovodního řadu
Od: 16. 6. 2020 11:30
Do: 16. 6. 2020 14:00
Obec: Chyňava
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: viz Poznámka
Poznámka: nezajištěno. Bez vody bude První ulice a kousek Hýskovské ulice
Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.
Detailní informace o dopadu odstávky
• ul. Hýskovská
• ul. První
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663
poruchy@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz

Ztráty a nálezy

Datum: 16. 6. 2020

Dnes 16.6.2020 dopoledne byl u hřbitova nalezen mobilní telefon. Majitel si ho může vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Důležité upozornění - Sobočina !!!

Datum: 16. 6. 2020

V úterý 16.6.2020 bude při opravě silnice Sobočina použita penetrace. V žádném případě na komunikaci nevjíždějte. Penetrace nejde z auta odstranit.

Skládka větví na koupališti

Datum: 12. 6. 2020

Z důvodu neudržitelnosti stavu skládky větví na koupališti není možné samostatné ukládání do těchto prostor. Větve je možné přivézt ve středu od 14 do 17 nebo v sobotu od 9 do 12 případně po domluvě na telefonu 311 691 122 i v jiném čase, ale vždy za účasti pracovníka OÚ. Areál je monitorován.

Očkování psů

Datum: 12. 6. 2020

Očkování psů proběhne v neděli 28.6. v těchto časech
-Chyňava u Dělnického domu 10.00-10.40
-Libečov 10.45-11.00
-Podkozí 11.10-11.30
-Lhotka 11.40-12.00
cena: proti vzteklině 300,-Kč
proti vzteklině+infekcím 450,-Kč

Oznámení Mudr.Běhanové

Datum: 10. 6. 2020

UPOZORNĚNÍ


V pátek 12.6.2020 bude ordinace v Chyňavě uzavřena .
V Nižboru bude přítomna sestra pro zasílání elektronických receptů,
odběry atd.

V akutních případech budete ošetřeni lékařem v době 8-11:

Ordinace Mudr. Darebné, Česká 53, Beroun.
Nutno se předem telefonicky objednat na tel. č. . 311 610 425.
Děkuji za pochopení,
MUDr. Daniela Běhanová

Havárie vodovodu

Datum: 10. 6. 2020

Chyňava - havárie vodovodního řadu
Od: 10. 6. 2020 11:00
Do: 10. 6. 2020 14:00
Obec: Chyňava
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: viz Poznámka
Poznámka: nezajištěno. Bez vody bude Druhá ulice a část Hýskovské ulice
Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.
Detailní informace o dopadu odstávky
• ul. Druhá
• ul. Hýskovská
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663
poruchy@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz

Ztráty a nálezy

Datum: 9. 6. 2020

Dne 8.6.2020 byl na Velké Straně nalezen klíč . Je uložen v kanceláři OÚ.

Plánované odstávky ČEZ

Datum: 22. 5. 2020

Odstávky ČEZ 29.6. v Chyňavě a 9.6.2020 v Malých Přílepech

Nabídka VLS

Datum: 15. 5. 2020

Objednávka zvěřiny k prodeji
z honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s.p. na Lesní správě Nouzov.

Zvěřina - srnčí za 98 Kč s DPH/kg
* lze koupit pouze celý kus vážený bez hlavy a běhů
Zvěřina - prase divoké za 18 Kč s DPH/kg (malé kusy do 20kg), za 35 Kč s DPH/kg (kusy nad 20kg)
* lze koupit pouze celý kus s hlavou i běhy, u vážení se sráží 10 % z váhy kusu

Odběrné místo: LS Nouzov
Suchomlýnská 4 – Nouzov
273 51 Unhošť
Kontaktní osoba: Ing. Filip Vágner
filip.vagner@vls.cz
tel. 954 001 162


Upřesňující informace: V případě zájmu budete zapsáni se svými požadavky do seznamu zájemců. Po provedeném odlovu zvěře, jejím prohlédnutí a vyšetření prasat na svalovce budete kontaktováni. Žádná zvěřina není ihned k odběru!


Prodej jehličnatého dříví na otop
z lesů spravovaných Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Lesní správou Nouzov (lokality: Beroun, Poteplí, Drnek)
Jehličnaté vlákninové dříví za 545 Kč s DPH/m3
* dřevina: smrk, borovice, modřín v 2m délkách

Upřesňující informace: Kontaktní osoba viz výše Ing. Filip Vágner. Odvoz dříví vlastní dopravou možný ihned. Dopravu většího množství zajišťuje soukromý dopravce, v tomto případě je termín dodání na možnostech dopravce.

Zpravodaj PID

Datum: 14. 5. 2020

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

- Postupné obnovování plného provozu PID
- Vlaky pro výletníky a Cyklobus vyjedou 23. května 2020
- Infocentrum PID Černý Most opět otevřeno
- Nová vlaková zastávka Neratovice sídliště
- Nový buspruh v Kamýcké urychlí autobusy až o 5 minut
- Nová dopravní mapa Prahy zobrazuje každou linku i zastávku
- Sezonní přívozy P4 a P5 na Císařskou louku již plují

Důležité upozornění

Datum: 12. 5. 2020

Upozorňujeme občany na množící se drobné krádeže v naší obci. Zamykejte kůlny a stodoly, více se věnujte zajištění svého majetku. V případě zjištění pohybu neznámých osob popřípadě projíždění podezřelých aut po obci , volejte Policii ČR.

Knihovna opět otevřena

Datum: 28. 4. 2020

Od 29.4.2020 obnoven provoz knihovny:
středa 13 - 18
sobota 9 - 11

Svozy popelnic od května

Datum: 27. 4. 2020

AVE Beroun bude od měsíce května zajišťovat svozy popelnic v lichých týdnech. V Malých Přílepech poprvé v úterý 5.5.2020 a v ostatních obcích od středy 6.5.2020.

Aplikace V obraze

Datum: 27. 4. 2020

Milí spoluobčané,
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce.

Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na přiloženém letáku.
Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.

Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme a zvýšíme Vaši informovanost v tomto složitém období.

Přejeme Vám všem pevné zdraví

Dobrovolnický portál

Datum: 22. 4. 2020

Představení koordinačního centra dobrovolníků.

Zpravodaj PID

Datum: 22. 4. 2020

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující informace:

- Obnovení prodeje a kontroly jízdenek PID v příměstských autobusech
- Zahájení turistické sezony na železnici se odkládá, vlaky pro výletníky zatím nevyjedou
- Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
- Kde získat informace o aktuálním provozu PID
- Odložení plánovaných integrací PID ve Středočeském kraji
- Rekordní obnova: 373 nových autobusů PID za rok 2019

Plynové přípojky Malé Přílepy

Datum: 9. 4. 2020

Zastupitelstvo obce Chyňava rozhodlo, že zájemci o plynové přípojky v Malých Přílepech vyplní přiloženou smlouvu a zaplatí do 31.5.2020 příspěvek 16.000,- . Pokud do 1 roku po kolaudaci uzavře smlouvu o dodávce plynu s plynárenskou společností a předloží ji OÚ bude jim příspěvek vrácen.

Dezinfekce na ruce

Datum: 7. 4. 2020

Dezinfekční roztok na ruce bude rozvážen do domácností ve čtvrtek 9.4.2020 mezi 13 - 15 hodinou. Připravte si prosím vlastní nádobu, kterou vám pracovníci TS naplní.Nahlaste svůj zájem telefonicky nebo mailem na OÚ

Dezinfekční roztok na ruce

Datum: 2. 4. 2020

Dezinfekční roztok byl dodán v omezeném množství z krizového štábu a je určen výhradně na dezinfekci rukou. Pro velký zájem bude na domácnost přiděleno jen přiměřené množství , aby se dostalo na co nejvíce zájemců. V tuto chvíli je dodávka rozebrána a o další, pokud nám bude přidělena, budeme včas informovat.

Obnovení provozu sběrného dvora - provoz ve středu jen od 14 do 17 hodin

Datum: 2. 4. 2020

Sběrný dvůr znovu v provozu.
Otevírací doba : středa 14 - 17
sobota 9 - 12

Rozhledna

Datum: 1. 4. 2020

Zahájení provozu rozhledny se odkládá na dobu po skončení mimořádných opatření.

Dezinfekční roztok na ruce

Datum: 1. 4. 2020

Obec nabízí občanům dezinfekční roztok na ruce v maximálním množství 0,5 litru na domácnost. Nahlaste svůj zájem telefonicky nebo mailem na OÚ. Roztok bude rozvážen do domácností poprvé ve čtvrtek 2.4.2020 mezi 12 - 15 hodinou. Připravte si prosím vlastní nádobu, kterou vám pracovníci TS naplní.

Odstávka ČEZ

Datum: 31. 3. 2020

15.04.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060698849
Chyňava - Chyňava, okres Beroun
Chyňava
parc. č. 407/3
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Zpravodaj č.2

Datum: 30. 3. 2020

Aktuální číslo Zpravodaje

Pošta - vyplácení důchodů

Datum: 23. 3. 2020

Pobočka České pošty bude s platností od 23. března otevřena od 8:00 do 9:00 pouze pro seniory , ale žádný důchodce pro svůj důchod na poštu nemusí, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit domů na adresu. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. března 2020.

Ve středu bude pošta otevřena odpoledne jen od 15 do 16 hodin

Poplatky - platby výhradně bankovním převodem

Datum: 23. 3. 2020

V současné době lze poplatky platit pouze bankovním převodem. Splatnost poplatků za psy a odpady je prodloužena do 31.srpna 2020.

Ocenění za kompostování

Datum: 22. 3. 2020

Ocenění, za ušetřené množství oxidu uhličitého, které se díky
kompostování neuvolnilo do ovzduší.

Nakládání s odpady v době epidemie

Datum: 21. 3. 2020

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Rozvoz ovoce a zeleniny

Datum: 20. 3. 2020

Nabidka rozvozu čerstvé ovoce a zeleniny

Sdělení Mudr Běhanové

Datum: 20. 3. 2020

Dne 20.3.2020 budou uzavřeny obě ordinace - Chyňava i Nižbor.
Vaše potíže budeme řešit pouze telefonicky na tel. 607 07 26 88.
Děkujeme za pochopení.

I další týden plánujeme pracovat v omezeném provozu, vždy viz naše web stránky.
Přeji klidnější jarní dny. Daniela Běhanová a kol.

Roušky - šití

Datum: 18. 3. 2020

V čalounictví u Landů šijí roušky pro obyvatele našich obcí. Pokud máte doma bavlněné tkalouny, pertle - kojenecké šňůrky nebo bavlněné šnůrky , které můžete poskytnout , vhoďte je u Landů do schránky nebo pověste na plot. Hodí se také bavlněné kusy látky 20x40 cm přeložené napůl a přežehlené. Děkujeme

Výzva pro seniory

Datum: 18. 3. 2020

VÝZVA SENIORŮM: Zůstaňte doma, požádejte o pomoc své blízké, sousedy, pokud nemáte na koho se obrátiti volejte OÚ 311691122

Vedení obce Chyňava vyzývá všechny seniory starší 70 let, aby omezili pohyb mimo svůj domov skutečně na minimum. Vycházejte jen v nejnutnějších případech! POKUD MUSÍTE VEN, NOSTE ROUŠKU! Pro vyřízení nákupů se obraťte na svou rodinu, přátele, sousedy.

Nabídka pro seniory - Klubíčko Beroun

Datum: 18. 3. 2020

Nezisková organizace Klubíčko Beroun a její Sociální podnik Klubák na základě vyhlášení nouzového stavu a zákazu provozování taxislužby vládou ČR, ruší až do odvolání Asistovanou dopravu seniorů a OZP.
Místo toho nabízíme seniorům a osobám se zdravotním postižením z regionu Berounsko dovoz hotových jídel, nákupů potravin, drogerie, léků a jiných nezbytně nutných potřeb.
Vzhledem k riziku přenosu koronaviru SARS CoV-2 se budeme snažit co nejvíce omezit kontakty mezi zákazníky a našimi řidiči a upřednostníme platby za nákupy a jejich dopravu převodem na účet.
Objednávky a bližší informace na tel. č. 727 96 46 72, email doprava@klubickoberoun.cz

Obec Chyňava hledá zubaře

Datum: 13. 3. 2020

Obec Chyňava nabízí od 1.5.2020 k pronájmu prostory určené pro zubní ordinaci a zakoupení vybavení stomatologické ambulance. Ve stejné budově je možnost přidělení služebního bytu.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, přímo pana starostu Jiřího Kříže tel.: 311 691 122, e-mail: obec.chynava@seznam.cz

info

INFORMACE koronavirus

Datum: 13. 3. 2020

V souvislosti s koronavirem je zejména potřeba dodržovat základní hygienické návyky, hygienu rukou, nezdržovat se v prostorách s velkým počtem osob.
Součástí jídelníčku by měla být pestrá strava, dostatečný přísun vitamínů.

V případě, že se občané vrací z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátsko a Lombardie, je třeba, aby ihned po návratu kontaktoval územní pracoviště KHS Středočeského kraje podle místa svého bydliště.

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, abyste:
telefonicky kontaktovali buď svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, případně místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tam vám budou sděleny další informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici kvůli koronaviru:
Středočeský kraj - 771 137 070
Praha 9:00 až 20:00 - 773 782 850 nebo 773 782 856
Státní zdravotnický ústav navíc zřídil speciální infolinku a na dvou číslech se můžete dozvědět, jak se dál chovat.
Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106
725 191 367

Žádost Mudr. Běhanové

Datum: 13. 3. 2020

Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu naší ordinace a telefonicky zažádali o vystavení eReceptu.
Osoba bez příznaků onemocnění, která přicestovala v posledních 14-ti dnech z rizikové oblasti zavolá svému praktickému lékaři nebo přímo na Státní zdravotní ústav tel. 724 810 367 nebo 725 191 367. Do obdržení instrukcí se vyvaruje cestování či návštěvy zdravotních zařízení. Pokud bude potřeba, bude vystavena dočasná pracovní neschopnosti ev. se podrobí karanténě v domácím prostředí.

Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest, bez předchozího pobytu v rizikové oblasti, bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo výše uvedená tel. čísla, ev. může být vystavena PN.Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny: časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat jednorázové kapesníky. Nepodléhat davové panice.


Omezení osobních návštěv úřadu

Datum: 13. 3. 2020

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci žádáme občany, aby zvážili osobní návštěvu Obecního úřadu Chyňava a pro vyřízení svých záležitostí zvolili raději telefonickou nebo e-mailovou komunikaci. 

Žádáme občany, aby k platbám poplatků používali zejména bankovní převod.

Poplatky za psy a odpady se platí na účet obce číslo 2823131/0100.  Variabilní symbol je Vaše číslo popisné.

Placení hrobových míst je odloženo do druhé poloviny roku.

Zdravotní středisko - 10.3.-12.3. rekonstrukce

Datum: 9. 3. 2020

Od úterý 10.3. do pátku 13.3.2020 bude zdravotní středisko v Chyňavě uzavřeno z důvodu rekonstrukce . Mudr. Běhanová bude ve středu mimořádně ordinovat v ordinaci Hýskov od 13 do 18 hodin a v pátek 13.3. od 8 do 13 hodin v ordinaci Nižbor.

Kotlíkové dotace

Datum: 24. 2. 2020

Ve Středočeském kraji nebyly dosud vyčerpány všechny prostředky na kotlíkové dotace.Dotaci až 127 500 Kč mohou využít vlastníci rodinných domů na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Co můžete z dotace uhradit

· nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
· novou otopnou soustavu
· rekonstrukci stávající otopné soustavy
· nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
· projektovou dokumentaci

Nezapomeňte, že provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy bude od 1. září 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhněte se pokutě.

Informační linka: 257 280 991

E-mail: kotliky@kr-s.cz

Více informací najdete v přiloženém letáku a v odkazu níže

Jízdní řády od 10.2.2020

Datum: 17. 2. 2020

Nové jízdní řády

Ztráty a nálezy

Datum: 6. 2. 2020

V neděli 2.2.2020 byla V Lipkách nalezena dámská kabelka. Majitelka si ji může vyzvednout na OÚ v úředních hodinách.

Informační zpravodaj PID

Datum: 3. 2. 2020

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:
- Platnost karet Lítačka bude prodloužena o tři roky
- Karta Lítačka dostane limitovanou edici v designu Maappi
- Trvalé změny PID v březnu 2020
- Na letošní jaro se chystají integrace Zásmucka, Voticka, Dobrovicka a Kokořínska
- Integrace Zásmucka do dubna 2020

Zpravodaj 1/2020

Datum: 1. 2. 2020

Aktuální číslo Zpravodaje

Havárie vodovodu

Datum: 29. 1. 2020

Chyňava Hýskovská - havárie vodovodního řadu
Od: 29. 1. 2020 10:00
Do: 29. 1. 2020 13:00
Obec: Chyňava
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: viz Poznámka
Poznámka: nezajištěno
Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.
Detailní informace o dopadu odstávky
• ul. Hýskovská
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663
poruchy@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz

Územní plán – příležitost k řízenému rozvoji obce

Datum: 29. 1. 2020

Rádi bychom tímto příspěvkem informovali veřejnost o vývoji v oblasti územního plánování a rozvoje katastru obce Chyňava. Určitě jste zaznamenali, že 11.11.2019 proběhlo s kladnou odezvou veřejné projednání změny č.2 současného územního plánu pro oblast pily uprostřed Chyňavy – změna z průmyslového využití na rodinné bydlení. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při náročném administrativním procesu a o dalším stavebním vývoji na místě bývalé pily budeme nadále informovat.
Je však prioritní povinností Komise pro územní plánování zaměřit svoji pozornost na celkový rozvoj všech obecních částí a přípravu na problematiku nového územního plánu v katastru obce Chyňava, včetně všech obecních částí v katastru obce (katastrální území Chyňava, katastrální území Libečov, katastrální území Malé Přílepy, katastrální území Lhotka u Berouna). Termín, který MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) stanovilo pro ukončení platnosti současných územních plánů pořízených před rokem 2007 celorepublikově, je totiž 31.12.2022 a v tento den má skončit platnost i našeho současného územního plánu obce Chyňava schváleného v roce 2004. Je tedy nutné, aby obec Chyňava podnikla kroky k přípravě nového územního plánu ve svém katastru, který bude reagovat na aktuální podněty vznikající infrastruktury a zároveň zapracuje i oprávněné podněty obyvatel obce na případné změny proti současnému stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný administrativní proces, plánuje se jeho pořízení a projednání na delší dobu dopředu, v našem případě zbývají 3 roky do doby ukončení platnosti stávajícího územního plánu v roce 2022. O pořízení nového územního plánu z výše uvedených důvodů tedy rozhodlo zastupitelstvo obce Chyňava na svém zasedání dne 9.12.2019.
Abychom však připravili kvalitní územní plán, který by zajistil další rozvoj celého katastru obce a respektoval zájmy obyvatel, žádáme všechny obyvatele o vyplnění anketního dotazníku a o jeho odevzdání na obecním úřadu Chyňava. Vyplněný anketní dotazník můžete rovněž vhodit do poštovní schránky OÚ Chyňava, případně zaslat elektronickou podobu mailem na adresu obce. Adresa anketního dotazníku je v odkazu níže nebo je k dispozici v tištěné podobě na podatelně obecního úřadu Chyňava. Tyto anketní podněty obyvatel obce k novému územnímu plánu se pak po výběru zpracovatele nového územního plánu předají k vyhodnocení a případnému zapracování do nového územního plánu.
Věříme, že se nám všem společně podaří nastavit rozvoj celého katastru obce Chyňava i v oblasti tak specifické, jako je územní plánování a v něm obsažených zásadách výstavby v relativně krátkém termínu. Nástroje územního plánování – jako je územní plán – jsou jednoznačně příležitostí k řízenému budoucímu rozvoji obce a budeme velice rádi, když se do tvorby podoby naší obce konstruktivně zapojí i širší veřejnost.
Martin Malý, MSc, DBA, MRICS - komise územního plánování Obce Chyňava

Poplatky za hroby

Datum: 17. 1. 2020

Výše poplatků za hroby bude stanovena novým ceníkem a vybírat se začne v druhé polovině roku. Zatím neplaťte.

DA pro SDH Malé Přílepy

Datum: 10. 1. 2020

Dopravní automobil zakoupen za přispění Středočeského kraje 300000,- a MV GŘ HZS 450000,-

Místní poplatky - placení

Datum: 7. 1. 2020

Platby za odpady a psy lze bezhotovostně uhradit od 1.1.2020. Hotovostní platby budou přijímány od 17.2.2020 v úředních hodinách OÚ.
Dle OZV 6/2019 se vybírá:
500,- Kč - trvale žijící občan 15-65 let
250,-Kč - trvale žijící děti do 15 let
a občané nad 65 let
800,-Kč - rekreační objekt a budova
s č.p. bez trvale žijících občanů
Přesné znění vyhlášky k nahlédnutí na OÚ nebo na www.chynava.cz
Bezhotovostní platby posílejte
na číslo účtu 2823131/0100
variabilní symbol = číslo popisné.

Po 31.12.2020 se nezaplacený poplatek zvyšuje o 100%

POPLATKY ZA HROBY BUDOU VYBÍRÁNY AŽ PO SCHVÁLENÍ NOVÉHO HŘBIT0VNÍHO ŘÁDU.

Zpravodaj PID

Datum: 7. 1. 2020

Informace PID 01/2020

Informační zpravodaj PID 21/2019

Datum: 19. 12. 2019

Další vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

- Mobilní aplikace PID Lítačka nově s dlouhodobými časovými kupóny
- Rakovnicko se od 15. prosince 2019 zapojí do systému PID
- Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019
- Nový silniční obchvat Slaného – změny od 18. 12. 2019
- Vánoční a novoroční provoz 2020
- Trvalé změny PID v lednu 2020
- Nový buspruh u Nemocnice Motol

Jízdní řád

Datum: 11. 12. 2019

V příloze je poslední verze jízdního řádu platného od 15.12.2019 tak jak nám byl dnes doručen.

Informace o změnách v dopravě

Datum: 3. 12. 2019

Informační zpravodaj PID
- BUS pruh na Strakonické je delší o půl kilometru, autobusy zde ušetří dalších 5 až 10 minut
- Trvalé změny autobusových linek MHD v Praze od 1. 12. 2019
- Další trvalé změny PID od 1. 12. 2019
- Integrace Rakovnicka od 15. 12. 2019
- Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019
- Nové jízdní řády vlaků od 15. 12. 2019
- Navigace v pražské dopravě a veřejných prostranstvích jednotně a moderně. Soutěž o nový JIS proběhne v příštím roce

Hledá se majitel psa

Datum: 28. 11. 2019

Hledáme majitele černého dlouhosrstého křížence , který byl zraněn v pátek 22.11.2019 před zdravotním střediskem.

Zpravodaj č.6/2019

Datum: 27. 11. 2019

Aktuální vydání Zpravodaje

Integrace autobusové dopravy

Datum: 14. 11. 2019

Aktuální informace k připravované integraci veřejné dopravy v oblasti Rakovnicka a Kladenska od 15. 12. 2019.

Pod tímto odkazem najdete všechny podrobné informace o změnách linkového vedení a cenách jízdného, v záložce Změny linek jsou také odkazy na finální podobu jízdních řádů jednotlivých linek. Ke stažení jsou také základní schémata linkového vedení.

Změna provozní doby sběrného dvora

Datum: 4. 11. 2019

Od listopadu se mění provozní doba sběrného dvora
Středa 13:30 - 16:30
Sobota 9 - 12

Kompostéry - výdej prodloužen

Datum: 4. 11. 2019

Kompostéry budou vydávány občanům během měsíce října a listopadu ve velké hale v kasárnách.

Před fyzickým převzetím je třeba mít vyplněnou a z OÚ potvrzenou dohodu o výpůjčce.Žádáme přihlášené zájemce ať se dostaví v nejbližších dnech na OÚ k podpisu dohody v úředních hodinách:

pondělí 7 - 18

středa 7 - 17

Výdejní hodiny v hale

středa 14-16Povinné čipování psů

Datum: 17. 10. 2019

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Ztráty a nálezy

Datum: 16. 10. 2019

Před prodejnou COOP byl nalezen v sobotu 12.10.2019 svazek klíčů.
Další svazek klíčů a klíč od auta byl nalezen ve středu 16.10.2019 ráno také před COOPem.

Změna odjezdu autobusu

Datum: 15. 10. 2019

Na žádost občanů bylo změněno místo odjezdu autobusu C72 dříve v 8:10 od školy . Autobus 210072 odjíždí v 8:10 ze zastávky od Jonášů.

Svoz odpadů

Datum: 10. 10. 2019

Od 1.října probíhá svoz popelnic ve všech obcích každý týden v obvyklých dnech.

Kompostéry - nahlášení změny

Datum: 10. 10. 2019

Žádáme občany, kteří vyplnili anketu o kompostérech a nyní již o něj nemají zájem , aby tuto skutečnost nahlásili na OÚ
mailem nebo písemně bez prodlení ihned.

V OBRAZE

Datum: 4. 10. 2019

Dnes byla zapnuta mobilní aplikace V OBRAZE - další funkce webu obce Chyňava. Aplikaci si můžete stáhnout do vašeho mobilního telefonu.
Použít ji lze ke sledování událostí nejen v Chyňavě, ale i v jiných obcích nebo městech, které používají stejnou platformu

Zobrazeno 101-200 ze 329

kamery

Obec Chyňava je monitorována kamerovým systémem se záznamem

Záchranný kruh

 

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie